Gdynia Energetyczna

Nowe oświetlenie na ulicy Starodworcowej

Nowe energooszczędne latarnie LED na ul. Starodworcowej // fot. bo.gdynia.pl

Nowe energooszczędne latarnie LED na ul. Starodworcowej // fot. bo.gdynia.pl

10.06.2020 r.

Właśnie zakończył się montaż energooszczędnych latarni LED na Wielkim Kacku. To ważna inwestycja zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jej beneficjentami będą w szczególności najmłodsi mieszkańcy dzielnicy. Dzięki nowym latarniom ich droga do szkoły będzie bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.

- 11 energooszczędnych latarni LED doświetli przyszkolną pętlę i funkcjonujące na niej przejście dla pieszych, a także odcinek ulicy Starodworcowej do ul. Maszopów. Cieszę się, że w ramach Budżetu Obywatelskiego powstają inwestycje, które uzupełniają miejskie działania. Od 2017 roku działa bowiem specjalna komisja wypracowująca dobre standardy ruchu przy gdyńskich szkołach. Naszym celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa gdyńskich uczniów, a ta oświetleniowa inwestycja doskonale wpisuje się w profil naszych działań - podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

W 2019 roku na gminnym odcinku ulicy Starodworcowej (od ul. Stolemów do pętli autobusowej) zostało zamontowanych 8 energooszczędnych latarni LED. Teraz dodatkowo zainstalowano 11 nowych latarni na gruntach użyczonych przez PKP S.A. Dzięki temu przyszkolny teren oświetli łącznie 19 nowych latarni LED. Z nowego oświetlenia skorzystają też pozostali mieszkańcy, którzy po zmroku poruszają się po tej ulicy.

Przypomnijmy, że energooszczędne oświetlenie powstało w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego o nazwie „Wielkokacki projekt pieszy”. Jego autor, Kajetan Lewandowski, umieścił w nim istotne elementy, które wpłyną na poprawę komfortu i bezpieczeństwa pieszych oraz ład przestrzenny terenu. Rejon przy Szkole Podstawowej nr 20 ma zyskać nie tylko nowe chodniki, małą infrastrukturę, ale też zieleń i nowe oświetlenie.
W marcu tego roku nowo powstający park skwer zyskał już zieleń w postaci 23 drzew, które zostały przesadzone z ulicy Wielkopolskiej. Są wśród nich lipy drobnolistne, dęby szypułkowe oraz klony jawor i jesiony wyniosłe.

Pod koniec czerwca zaplanowano kolejny etap prac. Będzie on polegał na budowie nowych chodników i ścieżek o łącznej długości 300 metrów – W ramach tego projektu powstaną utwardzone ciągi piesze z różnorodnej nawierzchni. Zadbamy również o ławki oraz kosze na odpady. Na terenie skweru nie zabraknie też zieleni. Prace planujemy zakończyć do końca lipca – mówi Michał Żygowski nadzorujący to zadanie z ramienia Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Metamorfoza tego rejonu była możliwa dzięki aktywnym mieszkańcom, którzy oddali głosy na ten projekt w Budżecie Obywatelskim. To cenna informacja dla pozostałych gdynian, którzy również mogą wpłynąć na wygląd i pozytywne zmiany swojego najbliższego otoczenia. Wystarczy zagłosować!

Więcej o tegorocznej edycji BO Gdynia tu:
https://www.gdynia.pl/spoleczenstwo,7580/budzet-obywatelski-2020-glosuj-i-decyduj,549940
  • Nowe energooszczędne latarnie LED na ul. Starodworcowej // fot. bo.gdynia.pl
  • Nowe energooszczędne latarnie LED na ul. Starodworcowej // fot. bo.gdynia.pl
  • Nowe energooszczędne latarnie LED na ul. Starodworcowej // fot. bo.gdynia.pl
  • Nowe energooszczędne latarnie LED na ul. Starodworcowej // fot. bo.gdynia.pl
  • Tak wyglądał przyszkolny teren przed nasadzeniem drzew // fot. ZDiZ