Gdynia Energetyczna

Pięć lat energetycznej współpracy

Podczas spotkania podsumowującego efekty 5-letniej współpracy głos zabrał Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, fot. Kamil Złoch

Podczas spotkania podsumowującego efekty 5-letniej współpracy głos zabrał Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, fot. Kamil Złoch

20.02.2020 r.

Mija pięć lat od podpisania symbolicznego porozumienia o współpracy pomiędzy miastem Gdynia, PGE Energią Ciepła oraz OPEC. „Energetyczne partnerstwo” to wspólnie realizowane projekty, których efekty odczuwają wszyscy mieszkańcy – przede wszystkim czystsze powietrze i większa świadomość społeczna.

Miasto Gdynia, PGE Energia Ciepła i OPEC Sp. z o.o. podsumowały efekty działań realizowanych w ramach zawartego 5 lat temu „Porozumienia o zrównoważonym rozwoju”. Partnerzy podtrzymali zobowiązanie do dalszej współpracy i zakreślili działania na najbliższe lata. Cele to przede wszystkim troska o środowisko i jakość powietrza.

- Miasto Gdynia tę decyzję podjęło 20 lat temu. Wtedy zaczęliśmy chociażby wymieniać piece. Bardzo się cieszę, że mamy takich partnerów jak PGE Energia Ciepła i OPEC, bo między innymi dzięki temu dziś możemy mówić, że Gdynia to miejsce, gdzie jest najczystsze powietrze w Polsce. Cieszę się także z tego, że nie myślimy tylko o środowisku dzisiaj, ale także o tym, co będzie się działo w ciągu najbliższych 20 lat. Dbamy nie tylko o nas samych, ale także o naszych najmłodszych mieszkańców – mówił Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

- Nie tylko jesteśmy odpowiedzialni za to, jak kreujemy rozwiązania energetyczne w tym regionie, ale także za to, jak żyje się nam, naszym rodzinom i naszym sąsiadom. Trzech partnerów energetycznych myśli globalnie i działa lokalnie, w oparciu o najnowocześniejsze trendy – podsumowała partnerstwo Elżbieta Kowalewska z PGE Energia Ciepła.

Gdynia to miasto o najczystszym powietrzu w Polsce - wg rankingu Państwowego Monitoringu Środowiska z 2016 r. na podstawie stacji pomiarowych stężenia średniorocznego pyłu PM10 i trzecie na świecie najlepsze miasto do życia – wg rankingu LivCom Awards z 2019 r. (wśród miast o wielkości od 150 tys. do 400 tys. mieszkańców). Ten status nie wynika jedynie z dogodnego położenia nad morzem, ale jest efektem pracy samorządu, mieszkańców i partnerów Miasta.

Porozumienie w sprawie Partnerstwa na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju pomiędzy PGE Energia Ciepła, OPEC i Gminą Miasta Gdyni zostało zawarte dokładnie 30 września 2014 roku.

Efekty 5 lat współpracy: lata 2015 – 2019


W latach 2015-2019 nakłady PGE Energia Ciepła na inwestycje, modernizacje i utrzymanie majątku Elektrociepłowni Gdyńskiej wyniosły blisko 600 mln zł. W tym czasie powstały nowoczesne instalacje oczyszczania spalin, nowa kotłownia olejowo-szczytowa, która zabezpiecza mieszkańców Gdyni w czasie zwiększonego zapotrzebowania na ciepło, całkowicie został wyeliminowany mazut i zastąpiony olejem lekkim.

Efektem tych inwestycji jest ograniczenie emisji pyłu o ponad 70%, tlenków azotu o 40% i tlenków siarki o ponad 70%. Dodatkowo działające elektrofiltry dają efekt oczyszczania spalin z pyłu w 99,8%. Wszystkie produkty uboczne spalania są w 100% wykorzystywane gospodarczo.

W latach 2015 - 2019 OPEC podłączył do sieci ciepłowniczej ponad 430 obiektów o łącznej mocy przyłączeniowej 63 MW. To tak, jakby w tym czasie do sieci przyłączyła się połowa Sopotu. W tym czasie OPEC wybudował 25 km nowej magistrali ciepłowniczej kosztem ponad 32 mln zł. Na utrzymanie i modernizację wydał 188 mln zł.

W latach 2015 - 2019 na dofinansowanie zmiany źródła ogrzewania na sieć ciepłowniczą przeznaczono dla mieszkańców Gdyni, także we współpracy z WFOŚiGW, łącznie 2,5 mln zł. W tym czasie zlikwidowano 324 piece węglowe, tym samym zmniejszając emisję CO2 o 3300 ton i 35 ton pyłów PM2,5 i PM10.

Ponad 120 obiektów na terenie Gdyni rozszerzyło dostawy ciepła o funkcję podgrzewania ciepłej wody użytkowej z sieci ciepłowniczej, co oznacza likwidację piecyków gazowych.

Wyzwania przyszłości


Zgodnie ze Strategią Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE udział paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii do roku 2030 powinien przekroczyć 50 procent. W PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże realizowany jest program dostosowania majątku do wymagań konkluzji BAT w optymalnym zakresie poprzez modernizację istniejących instalacji oczyszczania spalin z tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów. Dla Elektrociepłowni w Gdyni prowadzone są aktualnie analizy przedinwestycyjne, których celem jest wypracowanie możliwych do zastosowania wariantów budowy nowych źródeł przyjaznych dla środowiska, zgodnie z przyjętą strategią do 2030 roku. Nowe źródła wytwórcze zastąpią w pierwszej kolejności kocioł wodny węglowy, a w przyszłości kogeneracyjne bloki węglowe.

Gdyński OPEC przeznaczy ponad 120 mln zł na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych. Przedsiębiorstwo skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Do roku 2023 OPEC zaplanował realizację 5 projektów infrastrukturalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i 3 projektów konkursowych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie prawie 50 mln zł.

Ogromną rolę w budowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców i kształtowaniu ich postaw w tym zakresie pełnią samorządy lokalne i ich działania na rzecz racjonalnego zaopatrzenia w ciepło i likwidacji niskiej emisji.

Priorytetem dla miasta jest wyeliminowanie do 2023 roku pieców na paliwa stałe z lokali mieszkalnych należących do Gminy. Gdynia w swych zasobach ma 5280 mieszkań komunalnych, z których 533 opalanych jest węglem (283 budynki w całości należą do Gminy, a 250 do wspólnot mieszkaniowych). Efektem ekologicznym tego programu będzie 3068 ton redukcji emisji CO2, 32 tony rocznie redukcji emisji pyłów PM2,5 i PM10, ponad 30 ton redukcji emisji tlenków siarki.

Gdynia aspiruje do Europejskiej Nagrody Energetycznej. Jest jedną z 6 pilotażowych gmin do wdrożenia certyfikatu European Energy Award w Polsce. Certyfikat jest potwierdzeniem zapewnienia wysokich standardów jakości efektywnego zarządzania energią.
  • Spotkanie podsumowujące efekty 5-letniego partnerstwa między Gdynią, OPEC i PGE Energia Ciepła, fot. Kamil Złoch
  • Spotkanie podsumowujące efekty 5-letniego partnerstwa między Gdynią, OPEC i PGE Energia Ciepła, fot. Kamil Złoch
  • Spotkanie podsumowujące efekty 5-letniego partnerstwa między Gdynią, OPEC i PGE Energia Ciepła, fot. Kamil Złoch
  • Spotkanie podsumowujące efekty 5-letniego partnerstwa między Gdynią, OPEC i PGE Energia Ciepła, fot. Kamil Złoch
  • Spotkanie podsumowujące efekty 5-letniego partnerstwa między Gdynią, OPEC i PGE Energia Ciepła, fot. Kamil Złoch
  • Spotkanie podsumowujące efekty 5-letniego partnerstwa między Gdynią, OPEC i PGE Energia Ciepła, fot. Kamil Złoch
  • Spotkanie podsumowujące efekty 5-letniego partnerstwa między Gdynią, OPEC i PGE Energia Ciepła, fot. Kamil Złoch