Gdynia Energetyczna

Podsumowanie III edycji programu "Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet"

Wyniki badań termowizyjnych z 2019 r.

Wyniki badań termowizyjnych z 2019 r.Podsumowanie III edycji programu darmowych badań termowizyjnych

„Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet” w Gdyni
 
Miasto Gdynia już po raz trzeci podsumowała program „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet”, który polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych badań kamerą termowizyjną w budynkach wielorodzinnych. Dotychczas przebadano 470 budynków jedno i wielorodzinnych. Partnerami programu „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet” są PGE Energia Ciepła - producent ciepła i energii elektrycznej w Gdyni i OPEC Sp. z o.o. – dostawca ciepła do domów i mieszkań.

W ramach programu właściciele, zarządcy oraz administratorzy wielorodzinnych budynków mieszkalnych mogą skorzystać z bezpłatnych badań kamerą termowizyjną oraz pomiarów warunków panujących wewnątrz domów.

Program cieszy się dużą popularnością, dlatego mam dobrą wiadomość dla naszych mieszkańców, którzy jeszcze dotychczas nie skorzystali z możliwości bezpłatnych badań termowizyjnych. We wrześniu planujemy kolejny nabór do programu – zapowiada Marek Łucyk, wiceprezydent ds. rozwoju.

Termowizja jest nowoczesną, bezinwazyjną metodą diagnozy miejsc, w których utrata ciepła jest największa. Pozwala na ujawnienie wad konstrukcyjnych, wskazanie nieszczelności i niskich parametrów izolacyjności. Dzięki czemu jest możliwa poprawa efektywności energetycznej.

Czerpiąc z wiedzy wynikającej z lat doświadczeń, zalecamy wykonanie badań termowizyjnych sprawdzających izolacyjność cieplną budynków. Dzięki pomiarom izolacyjności i diagnostyce za pomocą kamer termowizyjnych możliwe jest wychwycenie wszelkich braków w istniejącej izolacji budynku oraz identyfikacja miejsc z nadmiernymi stratami energii, a w konsekwencji dobór właściwie dedykowanych prac termomodernizacyjnych. Zmniejszenie strat ciepła pozwoli nie tylko na poprawę warunków komfortu cieplnego ale także na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych budynku i efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych – powiedział Janusz Różalski, Prezes Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  

Największą grupę budynków, poddanych w tej edycji badaniom, stanowiły budynki ogrzewane ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej – 63%. Pozostałe to ogrzewane z własnej kotłowni gazowej, ewentualnie posiadające indywidualne ogrzewanie na gaz lub energię elektryczną.

- Zależy nam, żeby mieszkańcy likwidowali miejsca strat energetycznych w swoich budynkach. Wychodzimy im w tych działaniach naprzeciw i wspieramy badania termowizyjne gdyńskich budynków, które mają sprzyjać ograniczeniu zużycia ciepła. Docelowo sprzyja to poprawie jakości powietrza, a dzięki lepszej efektywności energetycznej i oszczędzaniu energii mieszkańcy zyskują finansowo – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

Najczęstsze rekomendacje po III edycji programu dotyczyły głównie uszczelnienia istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. Aż 58% badanych osób zadeklarowała chęć podjęcia w najbliższym czasie działań mających na celu ochronę budynku przed utratą ciepła poprzez termoizolację ścian i dachu 32%, uszczelnienie okien 23% oraz poprawę wentylacji 23%.

Ponadto administrujący budynkami zadeklarowali dalsze rekomendacje dla mieszkańców administrowanych budynków, związane z prawidłowym gospodarowaniem energią.

Efektem programu „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet”  jest wiedza, która pozwala na podjęcie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, co finalnie generuje oszczędności w domowych budżetach mieszkańców.

Program rokrocznie cieszy się dużą popularnością, jesienią planowany jest nabór do kolejnej IV edycji projektu.

Więcej na temat realizacji projektu można dowiedzieć się od pracowników Samodzielnego Referatu ds. Energetyki oraz znaleźć na stronie Urzędu Miasta Gdyni w zakładce „Gdynia energetyczna” link


„Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet" - edycja III

Zakres badań:
- badanie kamerą termowizyjną od wewnątrz i na zewnątrz budynków,
- badanie warunków wewnątrz budynków: temperatura, wilgotność, punkt rosy, CO2, fRsi, współczynniki przenikania ciepła U ścian, podłóg, dachu, stropodachu i stolarki okiennej.
 
Termin badań: listopad i grudzień 2019 r.
 
Ilość budynków: 120 budynków wielorodzinnych
 
 
WYNIKI POMIARÓW

Temperatura wewnątrz budynków

temp klatki
Zalecana temperatura na klatkach schodowych budynków mieszkalnych - min. 8 st. C
 

temp mieszkania
Zalecana temperatura w mieszkaniach - min. 20 st. C
                                              
Przenikanie ciepła przez przegrody zewnętrzne
Współczynnik przenikania ciepła U pakietu szybowego.       
- norma dla temp w pomieszczeniu od 16 st C - 1,1
- nowa norma od 1 stycznia 2021 to 0,9
Im mniejszy jest współczynnik, tym lepsza izolacyjność cieplna przegrody.

u szyby

Współczynnik przenikania ciepła U ściany zewnętrznej:
- norma dla temp w pomieszczeniu od 16 st C - 0,23
- nowa norma od 1 stycznia 2021 to 0,20
Im mniejszy jest współczynnik, tym lepsza izolacyjność cieplna przegrody.

u ściany

 
Stężenie CO2
 
Odpowiednie stężenie CO2 w pomieszczeniach, gdzie stale przebywają ludzie wg WHO to 1000 ppm, a normalnie w powietrzu na zewnątrz jest to poziom ok 400 ppm. Stężenie powyżej 1500 ppm powoduje dyskomfort dla człowieka.
 
 co2
 
 
Lokalizacja przebadanych budynków w 2019 r.
 
 mapa 2019


Ankiety wśród uczestników

Większość ankietowanych (82%) wskazywała na ryzyko kondensacji pary wodnej i tworzenia grzybów (zbyt zimne mostki termiczne) oraz na nieszczelność okien powodującą wysokie straty ciepła (74%).
Problemy z prawidłową wentylacją pomieszczeń okazały się także częstym problemem dodatkowo wpływajacym nie tylko na komfort ale także na zdrowie mieszkańców.

Wg ankietowanych najczęstsze rekomendacje wynikające z raportów dotyczyły głównie uszczelnienia istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. Wymiana okien proponowana była jedynie w 5% przypadków. Co ciekawe nie wskazano potrzeby wymiany drzwi zewnętrznych.

Około 58% badanych osób zadeklarowało chęć podjęcia w najbliższym czasie działań mających na celu ochronę budynku przed utratą ciepła poprzez termoizolację ścian i dachu 32%, uszczelnienie okien uszczelnienie okien 23% oraz poprawę wentylacji 23%.

Największą grupę budynków poddanych badaniom stanowiły budynki ogrzewane z miejskiej sieci ciepłowniczej 63%, 17% ogrzewanych jest własną kotłownią gazową, 19% posiada indywidualne ogrzewanie lokali najczęściej na gaz lub energię elektryczną.
Brak planów inwestycyjnych w najbliższych latach zadeklarowała głównie grupa budynków podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wszyscy badani administrujący budynkami zadeklarowali stosowanie rekomendacji dla mieszkańców budynków związanych z prawidłowym gospodarowaniem energią. Większość z nich wskazała więcej niż jedną z rekomendowanych metod prawidłowego gospodarowania energią cieplną w budynku, takie jak: uszczelnienie wiekowych okien i drzwi, wietrzenie w sposób krótki i intensywny, obniżanie temeratury w godzinach nocnych, ustawienia różnych temperatur w poszczególnych pomieszczeniach, stosowanie głowic termostatycznych, nie zakrywanie grzejników.

Nabór do kolejnej IV edycji programu odbędzie się 18-30 września 2020.
O szczegółach informować będziemy na stronach internetowych miasta i w tygodniku "Ratusz".


Partnerami gdyńskiego programu są:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni Sp. z o.o.
PGE Energia Ciepła SA Oddział Wybrzeże

OPEC

  • ikonaOpublikowano: 10.08.2020 13:00
  • ikona

    Autor: Hanna Górecka-Banasik (ref.energetyki@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 10.08.2020 14:16
  • ikonaZmodyfikował: Hanna Górecka-Banasik
ikona