Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły
Gdynia Energetyczna

Ponad 5000 energooszczędnych latarni LED rozświetli Gdynię

Latarnia z energooszczędną oprawą LED // fot. ZDiZ

Latarnia z energooszczędną oprawą LED // fot. ZDiZ

24.01.2020 r.

Będzie jaśniej, oszczędniej i bezpieczniej. To dzięki nowej umowie z Energą Oświetlenie Sp. z o.o., w ramach której Gdynia nie tylko zwiększy ilość nowoczesnych opraw LED, ale też zmodernizuje i doposaży infrastrukturę świetlną na terenie całego miasta. Poprawa standardu oświetlenia będzie odczuwalna dla wszystkich mieszkańców.

Od wielu lat Gdynia podejmuje szereg inicjatyw z dziedziny ekoenergetyki i te działania już dwukrotnie zostały nagrodzone laurem „Zielonego Feniksa”. To wyróżnienie dla samorządów, które odnoszą sukcesy w zakresie zwiększania efektywności ekoenergetycznej. Są to zarówno inicjatywy  promujące oszczędne gospodarowanie energią wśród mieszkańców, jak i inwestycje oraz umowy z dostawcami energii. Doskonałym przykładem takich działań może być zawarta w grudniu ubiegłego roku umowa z Energą Oświetlenie Sp. z o.o.

- Dokładnie 5658 starych, energochłonnych opraw sodowych zostanie wymienionych na energooszczędne oprawy LED. Ale to nie wszystko. W trakcie trwania 4-letniej umowy 600 nowych i estetycznych słupów latarni zastąpi najbardziej wyeksploatowane, stare modele. 100 przejść dla pieszych zyska dodatkowe, nowoczesne latarnie z oprawami LED. Przy ścieżce rowerowej, wskazanej przez gminę, zostanie wdrożone innowacyjne oświetlenie, które wraz z ruchem rowerzysty będzie dynamicznie zwiększać swoje natężenie. Działania te mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa gdynian i komfortu poruszania się po mieście. To również kolejny krok Gdyni w stronę implementacji zasad ekoenergetycznego smart city - podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju

Ponadto władze miasta oraz przedstawiciele gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni zadbali o pilotażowe rozwiązania dla gdyńskich aut elektrycznych. Energa Oświetlenie zainstaluje na dwóch słupach ładowarki wolnego ładowania samochodów elektrycznych. Jedna z takich ładowarek będzie zainstalowana na słupie przy gdyńskim dworcu PKP, gdzie ZDiZ przygotował specjalne, zielone miejsca parkingowe dla samochodów elektrycznych. Kolejna ładowarka zostanie zainstalowana w wybranej dzielnicy Gdyni.

- Negocjacje z operatorem nie były proste, gdyż dotyczyły szerokiego spektrum infrastruktury oświetlenia Gdyni, a toczyły się w momencie trendu znaczącego wzrostu cen energii elektrycznej na rynku polskim. Mamy przekonanie, że byliśmy wymagającym partnerem w procesie negocjacji. Udało się nam osiągnąć porozumienie gwarantujące nie tylko racjonalne poziomy kosztowe, ale przede wszystkim spektakularny rozmiar modernizacji oświetlenia gdyńskich dróg - tłumaczy Wojciech Folejewski, dyrektor gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Warto podkreślić, że porozumienie z Energą Oświetlenie Sp. z o.o. gwarantuje przede wszystkim usługę oświetlenia gdyńskich ulic oraz kompleksowe utrzymanie infrastruktury oświetleniowej, a także prace konserwatorskie i modernizacyjne. Wykonawca będzie dokonywał cyklicznych przeglądów i napraw słupów, osłon i opraw latarni oraz pozostałej infrastruktury oświetleniowej. W jej skład wchodzą m.in. sieci, szafy oświetleniowe ora rozdzielnie. Operator gwarantuje też całodobową dyspozycyjność i dozór techniczny w przypadku ewentualnych awarii, które mogą być zagrożeniem dla osób postronnych. W ramach umowy wykonawca zadba także o prawidłowe, czytelne i bezpieczne oznakowanie urządzeń. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku.

Warto zaznaczyć, że ta umowa to dopiero początek „oświetleniowych” zmian w Gdyni, które będą widoczne również w poszczególnych dzielnicach.

- Niezwykle cieszy podpisana umowa, która będzie dopełniała się z niedawno ogłoszonym „Dzielnicowym programem bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw na LED w lampach drogowych”. To projekt realizowany wspólnie z Radami Dzielnic, w ramach którego zostały wskazane setki opraw do wymiany, a dzięki współpracy w skali całego miasta jest szansa na uzyskanie bardzo korzystnych warunków finansowych. Dzięki połączeniu sił znaczący obszar Gdyni będzie posiadał nowoczesne oświetlenie zwiększające bezpieczeństwo i jakość życia!- zaznacza Jakub Ubych, pełnomocnik Prezydenta ds. dzielnic.