Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Gdynia Energetyczna

Spółdzielnie i wspólnoty - jak mogą pomóc mieszkańcom?

Spółdzielnie i wspólnoty - jak mogą pomóc mieszkańcom?

Spółdzielnie i wspólnoty - jak mogą pomóc mieszkańcom?

16.03.2021 r.

Mieszkańcy często zastanawiają się, jak poprawić swój komfort mieszkania, w tym komfort cieplny, przy okazji nie płacąc horrendalnych rachunków za ogrzewanie. Zmienna aura za oknem nie odpuszcza, a dla wielu mieszkańców to powód do zmartwień związanych z rosnącymi kosztami ogrzewania. Często pomimo wysokich rachunków w mieszkaniu jest stosunkowo niska temperatura lub ze względu na brak możliwości regulacji zaworów grzejnikowych pomieszczenia są przegrzewane.

- Ostatni rok jest pod wieloma względami wyjątkowy. Tegoroczna zima zaskakuje nas już wielokrotnie zmieniającą się pogodą. Zmienność ta powoduje niedogodności dla mieszkańców Gdyni, raz ogrzewamy nasze mieszkania bardziej niż zazwyczaj, a to dla wielu z nas oznaka wysokich rachunków, innym razem w naszych domach jest zbyt ciepło. W przypadku wspólnot i spółdzielni okres grzewczy na przełomie ostatnich lat również uległ zmianie. Ogrzewanie często włączane jest w późnych miesiącach jesiennych, a tym samym okres grzewczy zostaje wydłużony do późnej wiosny. Zmiany te mają wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie i wymagają od nas starań, aby nie zwiększać kosztów w naszym budżecie domowym. Mam nadzieję, że tych kilka prostych porad pozwoli Państwu na zmniejszenie rachunków, przy utrzymaniu komfortu cieplnego w Waszych domach - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent ds. rozwoju.
 
Na pomoc mieszkańcom mogą przyjść spółdzielnie i wspólnoty, w następujących kwestiach:
 

Umożliwienie sterowania ciepłem w mieszkaniach za pomocą zaworów termostatycznych.


Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury, grzejniki oraz inne urządzenia dostarczające ciepło w mieszkaniach powinny mieć pokrętła do regulacji ciepła, czyli tzw. głowice termostatyczne. Pozwalają one na zmianę temperatury w pomieszczeniach, standardowo przyjmuje się, że:

 • wartość 1 na pokrętle odpowiada temperaturze 11oC,
 • wartość 2 na pokrętle odpowiada temperaturze 16oC,
 • wartość 3 na pokrętle odpowiada temperaturze 20oC,
 • wartość 4 na pokrętle odpowiada temperaturze 24oC,
 • wartość 5 na pokrętle odpowiada temperaturze 28oC.

W budynkach z instalacją grzewczą z miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC lub kotłowni powinny znajdować się urządzenia do rozliczenia zużytego ciepła:

 • ciepłomierz lub urządzenie do pomiaru zużytego ciepła w kotłowni,
 • urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczenia kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań bądź lokali użytkowych.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest montaż zaworów na każdym kaloryferze w mieszkaniu, co pozwala na regulację ciepła w pomieszczeniach, w tym na uzyskaniu komfortu cieplnego i dostosowaniu temperatury do panujących na zewnątrz warunków.

Umożliwienie  mieszkańcom wymiany okien 


Przepisy regulują kwestię oświetlenia pomieszczeń, zgodnie z którymi:

 • w pokojach stosunek powierzchni okien, liczonej od ościeżnic do powierzchni podłogi, powinien wynosić co najmniej 1:8,
 • w innych pomieszczeniach, w których oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie, stosunek ten powinien wynosić co najmniej 1:12.

W mieszkaniach, wymogi te powinny być spełnione przynajmniej dla jednego pokoju.
1 stycznia 2021 r. wprowadzono nowe normy przenikalności ciepła okien wynoszące:

Dla okien i drzwi balkonowych:

 • dla temperatury wynoszącej mniej niż 16oC - współczynnik wynosi 1,4;
 • dla temperatury równej 16oC i większej - współczynnik wynosi 0,9.

Okna połaciowe:

 • dla temperatury wynoszącej mniej niż 16oC - współczynnik wynosi 1,4;
 • dla temperatury równej 16oC i większej - współczynnik wynosi 1,1.

Okna, które oddzielają pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanego:

 • współczynnik wynosi 1,1.

Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub oddzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanego:

 • współczynnik wynosi 1,3.

Uwaga: Normy nie dotyczą już wcześniej zamontowanych okien.

Spółdzielnia może z funduszu remontowego refundować zakup okien dla mieszkańców. Dodatkowo jej zarząd może dysponować odpowiednimi wytycznymi dotyczących wymiany stolarki okiennej, do których mieszkańcy muszą się dostosować. Często też za wymianę trzeba najpierw wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni, a dopiero wtedy nastąpi refundacja wydanych środków.

Pamiętajmy, że wpłaty na fundusz remontowy są obowiązkowe dla właścicieli lokali. Dzięki niemu można sfinansować naprawy w budynku mieszkalnym.

Zmiana taryfy za energię elektryczną


Istnieje możliwość zmiany taryfy u operatora z taryfy całodobowej G11 na taryfę nocną G12 lub taryfę weekendową G12w, w zależności od prowadzonego stylu życia i zapotrzebowania na energię w ciągu doby.  

Warto rozważać zamianę taryfy, jeśli chcą i umieją Państwo dostosować zużycie energii w zależności od pory dnia i konkretnego dnia tygodnia. Jeśli zapotrzebowanie na energię elektryczną występuje równomiernie przez całą dobę, każdego dnia w tygodniu można wybrać taryfę G11, która jest najczęściej wykorzystywana w gospodarstwie domowym. W przypadku, gdy największe zapotrzebowanie na energię elektryczną występuje w godzinach 22-6 oraz od 13-15, można wybrać taryfę „Tanie godziny” G12. Jeśli więcej energii zużywamy w weekendy to warto rozważyć taryfę G12w „Oszczędne noce i weekendy”.

W ciągu ostatnich lat koszty dostawy i sprzedaży energii elektrycznej znacząco wzrosły. Ceny dystrybucyjne energii elektrycznej w latach 2018-2020 miały tendencję wzrostową. Od stycznia 2021 r. nastąpił wzrost kosztów w związku z pojawieniem się nowej opłaty mocowej oraz opłaty OZE (w latach 2018-2020 miała stawkę 0 zł/kWh).
Pamiętajmy, że opłaty stałe, abonamentowe, na fakturze operatora wynoszą aż ok. 30%, są to koszta, które niezależnie od zużycia pokrywa każdy z nas.
 
Pamiętajmy, aby w pomieszczeniach utrzymywać temperaturę na poziomie 20oC, a w łazienkach - 24oC.
Nie wychładzajmy pomieszczeń, zostawiajmy włączone grzejniki na 2!
 
Powyższe opracowanie zawiera cytaty z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.