Gdynia Energetyczna

Środki z UE na odnawialne źródła energii

Instalacja fotowoltaiczna. Fot. Pixaby

Instalacja fotowoltaiczna. Fot. Pixaby

W poniedziałek, 5 grudnia, w gabinecie marszałka Mieczysława Struka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podpisano trzy umowy na dofinansowanie projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wśród beneficjentów – firma, która wybuduje instalację fotowoltaiczną w Gdyni.

O tym, jak ważna jest niska emisyjność, nie trzeba nikogo przekonywać. Coraz więcej firm, instytucji oraz osób prywatnych stawia na odnawialne źródła energii, odchodząc od paliw kopalnianych. Efekt to produkcja energii na własne potrzeby, wynikająca z tego niezależność oraz czystsze powietrze.
 
Podczas poniedziałkowej uroczystości marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk wraz z wicemarszałkiem Wiesławem Byczkowskim wręczyli przedstawicielom beneficjentów pamiątkowe czeki z informacją o wysokości dofinansowania unijnego projektów. Kto je otrzymał? 

Wręcznie pamiątkowych czeków z dofinansowaniem unijnym. Na zdjęciu Mieczysław Struk, marszałek WP, wicemarszałek WP Wiesław Byczkowski oraz benefincjenci: K&K Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Krzysztof Wojdanowicz, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Towarzystwo Gospodarcze Sambor S.A.. Fot. materiały prasowe Urzędu Marszałkowskiego.
fot. materiały prasowe Urzędu Marszałkowskiego

300 tys. zł dofinansowania na dwie instalacje w Gdyni i Wejherowie 

„Budowa 2 instalacji fotowoltaicznych o mocy 39,76 kW każda w miejscowościach Wejherowo i Gdynia realizowany przez K&K Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Krzysztof Wojdanowicz” – to nazwa jednego z dofinansowanych projektów. Dotyczy on  budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocach 39,76 kW, w Gdyni i Wejherowie wraz z podłączeniem instalacji do sieci elektroenergetycznej.
 
Cele projektu? Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z przeznaczeniem na potrzeby własne obiektu, przejście na gospodarkę niskoemisyjną oraz poprawa jakości środowiska naturalnego. Projekt przewiduje zainstalowanie urządzeń do produkcji energii o zdolności wytwarzania energii odnawialnej na poziomie 0,08 MW. Efektem działań ma być  roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, szacowany na poziomie 57 ton równoważnika CO2. 

Realizacja projektu zaplanowana została na 9 miesięcy. Całkowita wartość projektu to ponad 436 tys. zł, a przyznane dofinansowanie unijne to 301 tys. zł.  

- Odnawialne źródła energii, szczególnie w dobie obecnego kryzysu energetycznego, to coś, na co Gdynia stawia już od dawna - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - Ogromnie cieszy mnie, że na terenie naszego miasta powstanie kolejna już instalacja fotowoltaiczna, do tego z unijnym dofinansowaniem. Coraz więcej instytucji, firm, a także osób prywatnych, dostrzega potrzebę inwestowania w odnawialne źródła energii. Unijne dofinansowania to realne, silne wsparcie finansowe, które bardzo ułatwia taką transformację energetyczną - podkreśla.

Ogniwa i systemy fotowoltaiczne 

Dofinansowano także projekt, zakładający budowę baterii ogniw fotowoltaicznych o mocy 200 kWp oraz instalację pompy ciepła o mocy 2,5 kW na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Lęborku, realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Całkowita wartość projektu to niemal 1,4 mln zł, z czego ponad 839 tys. zł to dofinansowanie unijne. Projekt będzie realizowany do maja 2023 roku. 

Kolejny beneficjent to Towarzystwo Gospodarcze Sambor S.A., które otrzymało 544 tys. zł dofinansowania na realizację budowy systemów fotowoltaicznych o mocy łącznej 119,88 kW w miejscowościach: Tczew, Malbork i Kwidzyn realizowanym przez Towarzystwo Gospodarcze Sambor S.A. będzie montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach firmy o mocy łącznej 119,88 kW. Wartość całkowita wartość projektu to ponad 787 tys. zł. 

Energia odnawialna to przyszłość 

W ramach Poddziałania 10.03.01. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne RPO WP oraz Działania 13.3. Odnawialne źródła energii – REACT-EU finansowane są projekty realizujące przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej (słońca, wody, biomasy, biogazu, energii ziemi) w celu produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej. Wsparciem objęta jest budowa lub modernizacja źródeł produkujących energię z OZE, przede wszystkim zakup niezbędnych urządzeń do jej produkcji. Wymienione przedsięwzięcia prowadzone są w celu poprawy zarówno bezpieczeństwa jak i bilansu energetycznego poprzez wykorzystanie istniejącego potencjału energii odnawialnych. 

Poddziałanie 10.03.01. oraz Działanie 13.3. skierowane jest do szerokiego grona beneficjentów m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. W ramach Poddziałania 10.03.01. oraz Działania 13.3., z uwzględnieniem ww., wsparcie otrzymały 42 projekty. Łączna wartość wspartych projektów wynosi blisko 234 mln PLN, a kwota dofinansowania wynosi blisko 174 mln PLN. W ramach ww. projektów zainstalowane zostaną urządzenia o zdolności wytwarzania energii odnawialnej na poziomie 51 MW. Efektem działań będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacowany na poziomie blisko 35 tys. ton równoważnika CO2.
 
 

ikona