Gdynia Energetyczna

TERMOWIZJA, czyli jak uszczelnić domowy budżet – edycja III

termowizja plakat

termowizja plakat

13.09.2019 r.


O programie bezpłatnych badań termowizyjnych w Gdyni

 
„Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet – edycja III”
 
W ramach projektu właściciele, zarządcy oraz administratorzy wielorodzinnych budynków mieszkalnych mogą skorzystać z bezpłatnych badań kamerą termowizyjną.
 
Gmina już dwukrotnie realizowała to zadanie polegające na poddawaniu nieodpłatnym badaniom termowizyjnym domów należących do mieszkańców Gdyni. Dotychczas udało się przebadać 350 budynków jedno i wielorodzinnych.
 
Termowizja jest nowoczesną, bezinwazyjną metodą diagnozy miejsc, gdzie utrata ciepła jest największa. Takie badanie pozwala na wykrycie wad konstrukcyjnych, wskazanie nieszczelnych okien i ram okiennych, źle izolowanych ścian i podłóg, czy drzwi o niskich parametrach izolacyjności. Dodatkowo badamy również tak ważne dla mieszkańców parametry wewnątrz budynku, jak jakość powietrza w budynku: stężenie CO2, temperatura, wilgotność, punkt rosy, pyły: PM10, PM 2,5, formaldehydy.
 
Spodziewanym efektem projektu będzie dostarczenie wiedzy, która pozwoli na podjęcie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, ulepszenia izolacji mieszkań i domów, zwiększenia wydajności ogrzewania, co ostatecznie przełoży się na oszczędności w domowych budżetach mieszkańców.
 
Tegoroczna edycja zakłada przebadanie 120 budynków wielorodzinnych położonych na terenie Gdyni i składa się z dwóch części: badań termowizyjnych 120 budynków oraz informacji i promocji realizowanej w partnerstwie z OPEC Sp. z o.o. oraz PGE Energia Ciepła SA. Badania przeprowadzane będą zimą, od listopada 2019 do końca lutego 2020 roku.
 
Nabór prowadzony będzie w dniach 16-30 września 2019 r.
 
Decydować będzie kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo będą mieć budynki oddane do użytku przed 2009 rokiem z uwagi na zaostrzenie w tym okresie norm budowlanych dotyczących efektywności energetycznej budynków.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału!Dokumenty do pobrania
 
Nabór prowadzony będzie w dniach 16-30 września 2019 r.
 
Karta zgłoszeniowa
Pobierz
 
Regulamin udziału w projekcie
Pobierz
 
Informacja RODO
Pobierz
 
Lista zakwalifikowanych budynków wielorodzinnych wraz z listą rezerwową

Lista zakwalifikowanych

Lista rezerwowa