Gdynia Energetyczna

W Gdyni będzie jaśniej

W Gdyni będzie jaśniej, na grafice oprawa led i nazwa programu pt. Dzielnicowy prigram bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw LED w lampach drogowych

W Gdyni będzie jaśniej, na grafice oprawa led i nazwa programu pt. Dzielnicowy prigram bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw LED w lampach drogowych

24.03.2022 r.

Wybraliśmy wykonawców największego w historii postępowania na wymianę drogowych opraw oświetleniowych w Gdyni, realizowanego we współpracy z Radami Dzielnic. Inwestycja obejmie 11 dzielnic, w których łącznie pojawią się 752 sztuki opraw typu LED, w tym 635 ulicznych, 112 parkowych i 5 liniowych.

- Celem tej zintegrowanej inwestycji jest zaoszczędzenie 30% energii elektrycznej, a przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców. Po raz pierwszy połączyliśmy tak szerokie postępowanie przetargowe zapraszając do współpracy Rady Dzielnic, dzięki czemu udało nam się uzyskać korzystne oferty, poniżej zakładanego budżetu w części 1 i 3 oraz nieco wyższe w 2 części, finalnie zaoszczędziliśmy prawie 200 tysięcy złotych – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Na terenie naszego miasta znajduje się obecnie niemal 10 000 lamp drogowych będących w zarządzie gminy (część oświetlenia należy bezpośrednio do firmy Energa Oświetlenie). Wiele z nich posiada oprawy dające światło sodowe, które emitują je w kolorze jasno żółtym przy dużym zużyciu energii elektrycznej, a także przy częstej konieczności wymiany źródeł światła. W każdym roku realizowane są nowe instalacje, które są oparte o technologię LED – w celu zapewnienia spójności rozwiązań wymiana jest korzystna ekonomicznie, jak i jakościowo.
 - Model współpracy przyniósł wiele korzyści. Przede wszystkim w wymiarze finansowym, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej na rynku dostaw i usług oferty są bardzo atrakcyjne. Dodatkowo skala zamówienia pozwoliła zainteresować różne firmy co zwiększyło konkurencję. To również pierwszy krok w elemencie wykonawczym wyprowadzenia reformy wydatkowania rekordowych środków inwestycyjnych przekazanym Radom Dzielnic, a mówimy o kwocie 50 mln złotych  - mówi Jakub Ubych wiceprzewodniczący Rady Miasta, wcześniej przewodniczący Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.
Źródła światła LED są aktualnie najkorzystniejszym dostępnym sztucznym źródłem światła, emitują światło białe najbardziej zbliżone do światła słonecznego. Ponadto strumień światła LED jest wolny od niedogodnego efektu migotania, dając dużo większy komfort dla odbiorcy. A co istotne ta technologia pozwala na zaoszczędzenie 30% energii elektrycznej w stosunku do tradycyjnego oświetlenia. W Gdyni konsekwentnie prowadzone są działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, jak również unowocześniania systemu zarządzania oświetleniem. W ubiegłym roku rozpoczęto instalację sterowników do zdalnej kontroli obszarami oświetlenia.
 
Jak podkreślał Bartosz Grube, radny Dzielnicy Dąbrowa – Podczas sesji zdecydowaliśmy się na przystąpienie do programu wymiany opraw na oprawy LED przede wszystkim w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie dzielnicy. Program ten stanowił niejako kontynuacje planów inwestycyjnych, które już wcześniej obejmowały m. in. wykonanie sześciu nowych inwestycji oświetleniowych w zaciemnionych dotąd lokalizacjach na terenie naszej dzielnicy -.
 
Postępowanie przetargowe podzielone zostało na trzy części w ramach dostawy i wymiany opraw oświetleniowych w dzielnicach Gdyni:

  1. Chwarzno-Wiczlino, Dąbrowa, Karwiny (część I), kwota przeznaczona na realizacje zamówienia wynosiła 539 500,00 zł. brutto.
  2. Cisowa, Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki (część II), kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 153 199,95 zł. brutto.
  3. Obłuże, Oksywie, Pustki Cisowskie-Demptowo, Pogórze (część III), kwota przeznaczona na realizację zamówienia  414 100,00 zł. brutto.
 
Do przetargu zgłosiło się trzech wykonawców:

  • Energia Oświetlenie  Sp. z.o.o, której oferta okazała się najkorzystniejsza dla 1 i 3 części przetargu, a kwoty brutto opiewały na kolejno: 416 195, 84 zł  i 308 756,35 zł, czas wykonania to 23 tygodnie;
  • Firma Usługowa Protel Sp. z o. o. - której oferta okazało się najkorzystniejsza dla części nr 2 i opiewała na kwotę brutto 189 020, 00 zł, a czas wykonania to 30 tygodni;
  • EL Volt Sp. z.o.o. – której oferty przewyższały zakładany budżet.

Program realizowany będzie ze środków przyznanych dla rad dzielnic z „budżetu  inwestycyjno-remontowego na lata 2019 – 2023”, w ramach którego zostało wydzielone w budżecie miasta Gdyni 50 mln złotych. Jest to rekordowa kwota, która w poprzedniej kadencji wynosiła 20 mln.