Gdynia Energetyczna

Wojciech Szczurek z „Zielonym Feniksem” za ekoenergetykę

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek z dyplomem i statuetką

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek z dyplomem i statuetką "Zielonego Feniksa" / fot. P. Kukla

14.10.2019 r.

„Zielony Feniks” to wyjątkowe wyróżnienie za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu ekoenergetyki. Rok temu laury przypadły Gminie Miasta Gdyni, a tym razem laureatem nagrody „Zielonego Feniksa” za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznej został Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Nagroda została wręczona w piątek 10 października, podczas Gali XI Festiwalu Elektroenergetycznego w Opolu.
 
Działania Gdyni na polu efektywności energetycznej i szeroko pojętych działań na rzecz ochrony klimatu przez ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej doczekały się już wielu nagród i wyróżnień, ale po raz pierwszy nagroda za te działania została przyznana imiennie Wojciechowi Szczurkowi, prezydentowi Gdyni.
 
W podziękowaniu przesłanym do Fundacji Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „ZIELONY FENIKS czytamy: 
 - Przyznanie mi nagrody Zielonego Feniksa za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych odbieram jako docenienie wysiłków wielu osób, bez których nie udałoby się prowadzić skutecznych działań na rzecz efektywności energetycznej i to od tak wielu lat. Pięć lat temu w strukturach Urzędu Miasta Gdyni powołałem specjalny zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynacja projektów z zakresu efektywności energetycznej. Gdynia szybko stała się liderem naszego regionu w tym zakresie. Przykładem niech będzie choćby organizacja grupowych zakupów energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz liczba realizowanych projektów energetycznych. Z roku na rok liczba różnorakich działań, skierowanych do mieszkańców, ale też poprawiających zarządzanie bilansem energetycznym budynków komunalnych, rośnie – napisał Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni

Dyplom i statuetka "Zielonego Feniksa", przyznane prezydentowi Gdyni Wojciechowi Szczurkowi / fot. P. Kukla

Statuetki „Zielonego Feniksa” są przyznawane raz do roku, ich historia sięga 2009 roku. Nagrody i wyróżnienia są wręczane łącznie w trzech kategoriach: za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki, za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych oraz za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki.

Dzięki nowoczesnym bateriom litowo-jonowym gdyńskie trolejbusy dojeżdżają do Ergo Areny. Trasę obsługują nowoczesne pojazdy Solaris Trollino, fot. K. Złoch

 Gdyńskie działania na rzecz ekoenergetyki:

 • 1 marca 2014 roku powołany został w strukturach Urzędu Miasta Gdyni Samodzielny Referat ds. Energetyki. Do jego podstawowych zadań należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na terenie Miasta Gdyni oraz w Zarządzie Dróg i Zieleni utworzono referat Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością (UTU) odpowiedzialny za wprowadzenie Planu działań na rzecz zrównoważonego transportu (SUMP-u), stanowisko ds. rowerowych oraz system Tristar odpowiedzialny za płynność i zarządzanie ruchem drogowym.
 • Gdynia od 20 lat udziela mieszkańcom dotacji na montaż odnawialnych źródeł energii oraz modernizację źródła ogrzewania, polegającej na likwidacji pieca na paliwo stałe i podłączenie domu czy mieszkanie do miejskiej sieci ciepłowniczej bądź gazowej. Aktualnie mieszkańcy mogą również ubiegać się o dotację na montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych i siłowni wiatrowych.
 • Gdynia trwale współpracuje z przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi na terenie miasta (PGE Energia Ciepła S.A. (dawniej EDF Polska) i Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.) realizując co roku zadania zmierzające do ograniczenia zużycia energii, ochrony środowiska, promocji i rozwoju gospodarczego, umożliwienia mieszkańcom dostępu do niskoemisyjnych, tańszych w eksploatacji, przyjaznych dla środowiska źródeł energii.
 • Urząd za pośrednictwem pracowników Samodzielnego Referatu ds. Energetyki organizuje spotkania informacyjne dla mieszkańców o programach dotacyjnym oraz szkolenia dla zarządców nieruchomości.
 • 30 października 2017 r. w Gdyni uruchomiono system monitorowania zużycia energii w budynkach gminnych InvisoLite. System gromadzi dane dot. zużycia energii elektrycznej, gazu, ciepła sieciowego i wody jednocześnie z 1500 punktów poboru energii, a także monitoruje zużycie i koszty mediów i paliw dla około 450 budynków. W ramach projektu przeszkolono lisko 200 użytkowników w poszczególnych jednostkach gminy. Zastosowanie systemu InvisoLite przyczyni się do osiągania założonych celów gminy, takich jak obniżenie zużycia energii, emisji dwutlenku węgla i tzw. śladu węglowego.
 • Gmina Miasta Gdyni planuje budowę 3 instalacji FV na budynkach użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020: na zadaszeniach zajezdni trolejbusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej (o mocy do 500 kW), Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym (o mocy do 80 kW) oraz Domu Pomocy Społecznej (o mocy do 40 kW). Wyprodukowana na zajezdni trolejbusowej energia zasilić ma pojazdy komunikacji miejskiej – trolejbusy i autobusy elektryczne.
 • Gdynia konsekwentnie modernizuje oświetlenie uliczne i buduje nowe energooszczędne punkty oświetlenia.
 • Gdynia realizuje projekt termomodernizacji 31 budynków gminnych (rozłożone na lata 2016-2022) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 – mechanizm ZIT. Inwestycje polegają na modernizacji systemów grzewczych, montażu OZE na potrzeby własne budynku oraz modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego z zastosowaniem układów automatycznego sterowania zużyciem energii i niskoenergetycznych źródeł światła. Spodziewany średni efekt redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną przekroczyć ma 60% w stosunku do zapotrzebowania przed przeprowadzeniem inwestycji.
 • Zamontowano 10 urządzeń do kompensacji mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej w budynkach użyteczności publicznej, gdzie czas zwrotu inwestycji był mniejszy niż 12 miesięcy. Rachunki za przesył energii elektrycznej zmniejszyły się średnio o 5 tys. rocznie na każdym punkcie poboru.
 • Gdynia jest jednym z nielicznych miast w Polsce, w których jednym ze środków transportu publicznego (obok autobusów i szybkiej kolei miejskiej) jest pojazd zasilany energią elektryczną – trolejbus.
 • Stopniowo wprowadzane są do infrastruktury transportowej trolejbusy, które nie są uzależnione od sieci trakcyjnej. Punkt ładowania autonomicznego trolejbusu obsługującego nową trasę położoną poza siecią trakcyjną. Planowana jest budowa kolejnych punktów ładowania baterii trolejbusów oraz wytyczenie nowych tras. W gdyńskich trolejbusach odzyskiwana jest energia powstająca podczas hamowania. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania zużycie energii elektrycznej w komunikacji trolejbusowej zmniejszyło się o 21,6% w stosunku do roku bazowego. Wzrosła liczba przewozów trolejbusami kosztem autobusów.
 • Gdynia jest liderem grupowych zakupów energii elektrycznej od 2012 dla 41 podmiotów, głównie jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego. Zakupiony wolumen energii elektrycznej w 2017 r. dla całej grupy zakupowej wyniósł 76 011 MWh. Oszczędności osiągnięte w tym przetargu dla całej grupy zakupowej względem cen cennikowych wyniosły ok. 19 mln zł dla grupy (w tym oszczędności Gdyni– ok. 7 mln zł).
 • Gdynia jako lider grupy zakupowej gazu ziemnego reprezentowany przez OPEC Sp. z o.o. od 2015 r. W 2017 r. w przetargu nieograniczonym znalazło się 33 jednostki. Oszczędności w ciągu tych trzech lat wyniosły od 18% do 23% względem cen cennikowych PGNiG, a cała grupa zaoszczędza ponad 4,6 mln zł rocznie.
 • Gdynia przeprowadziła optymalizację parametrów dystrybucyjnych energii elektrycznej na ponad 350 punktach poboru w celu obniżenia zużycia i kosztów energii elektrycznej.
 • Gmina Miasta Gdynia jest partnerem regularnym projektów finansowanych ze programu Horyzont2020, Interreg Baltic Sea Region.
 • W związku z promowaniem elektromobilności w Gdyni m.in. poprzez transport trolejbusowy oraz ideę wprowadzenia w mieście carsharingu opartego na pojazdach elektrycznych, Gdynia włączyła się w inicjatywę utworzenia klastra elektromobilności.
 • Gdynia nawiązała współpracę z firmą Greenway Polska w zakresie realizacji projektu, polegającego na wybudowaniu przez Greenway stacji ładowania pojazdów elektrycznych, które zostaną zlokalizowane na terenie miejskich parkingów, pełniących funkcję P&R dla kierowców, przesiadających się do komunikacji publicznej.
 • Statuetka "Zielonego Feniksa", przyznana Wojciechowi Szczurkowi, prezydentowi Gdyni, fot. P. Kukla