Gdynia Innowacyjna

Centrum Innowacyjnych Rozwiązań pomoże przedsiębiorcom

fot. pexels.com

fot. pexels.com

16.11.2021 r.

Jesteś przedsiębiorcą i mierzysz się z wyzwaniami, jakie stawia przed tobą świąt biznesu? Weź udział w sesji Centrum Innowacyjnych Rozwiązań. To usługa przygotowana przez specjalistów z mieszczącej się w Gdyni Fundacji Gospodarczej. Jej adresatami są małe i średnie przedsiębiorstwa zarówno z naszego miasta, jak i całego województwa pomorskiego.


Centrum Innowacyjnych Rozwiązań to usługa, która polega na inicjowaniu współpracy między firmami w celu zagospodarowywania wspólnych potrzeb oraz wypracowywania innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem twórczego procesu myślenia.

Za inicjatywę odpowiada Fundacja Gospodarcza, której siedziba mieści się w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 2. To właśnie tam odbędą się sesje kreatywne w ramach usługi, przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Najbliższe spotkania zaplanowano na 17 i 22 listopada. Podczas spotkań uczestnicy będą mogli porozmawiać o wyzwaniach, przed którymi stoją ich firmy, a także rozwiązać realne problemy biznesowe prowadzonych działalności.

Pojedyncza sesji trwa około 4 do 5 godzin. Udział w niej, oprócz przedstawicieli firmy bezpośrednio korzystającej z usługi, mogą również uczestniczyć inne osoby, jak np. pracownicy innych firm, specjaliści z różnych dziedzin oraz osoby niezwiązane z danym biznesem czy studenci.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny skontaktować się w tej sprawie z Eweliną Syroką z Fundacji Gospodarczej, specjalistką ds. usługi w projekcie. Można to zrobić telefonicznie pod numerem 58 662 42 47 lub mailowo – e.syroka@fungo.com.pl.

Centrum Innowacyjnych Rozwiązań to usługa, która składa się z trzech etapów. Są to kolejno:
  • identyfikacja biznesowego problemu lub szansy,
  • sesja kreatywna, efektem której jest wypracowana pula rozwiązań i stworzenie własnego prototypu wybranego rozwiązania,
  • monitoring testowania lub wdrażania wypracowanego rozwiązania.

Przedsiębiorcy zmagają się obecnie z rozmaitymi wyzwaniami biznesowymi. Działania prowadzone w ramach usługi uzależnione są od indywidualnej sytuacji, w jakiej znalazły się firmy uczestników. Pytania, jakie do tej pory stawiano w ramach Centrum Innowacyjnych Rozwiązań, to m.in.
  • Co zrobić, aby zachęcić pracowników do powrotu do biura (lub pracy hybrydowej) po pandemii?
  • Co zrobić, aby przy globalnym rynku pracy zatrzymywać talenty? Jak ustalić ramy współpracy z pracownikiem, żeby chciał zostać w firmie na długo?
  • Jak zintegrować i zorganizować pracę zespołu, którego część pracuje zdalnie, a część stacjonarnie?

Zainicjowane przez Fundację Gospodarcza Centrum Innowacyjnych Rozwiązań ma na celu m.in. promocję wśród małych i średnich przedsiębiorstw otwartego i opartego na zaufaniu modelu innowacji, a także pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Docelowo ma to przełożyć się na kojarzenie potencjalnych partnerów biznesowych. Celem CIR jest ponadto wypracowywanie rozwiązań wybranych problemów, które mogą przyczyniać się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz nauka przedstawicieli firm w praktycznych, kreatywnych i proinnowacyjnych metod tworzenia i wdrażania nowych i wartościowych biznesowo rozwiązań.

W 2021 roku usługa realizowana jest pilotażowo i całkowicie nieodpłatnie.