Gdynia Innowacyjna

Centrum Offshore UMG pnie się w górę

Realizowana w Gdańsku budowa Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Fot. UMG

Realizowana w Gdańsku budowa Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Fot. UMG

12.07.2022 r.

W rok po podpisaniu umowy przez Uniwersytet Morski w Gdyni z firmą Budimex S.A. na budowę uniwersyteckiego Centrum Offshore realizacja inwestycji jest na półmetku. Z okazji połowinek władze Uczelni zdają szczegółową relację z postępów prac, które mają zakończyć się w czerwcu 2023 roku.

Jeszcze rok temu na nabrzeżu Martwej Wisły rosła trawa i krzaki, a ulicą Roberta de Plelo jeździli głównie wędkarze i turyści, by zwiedzić Twierdzę Wisłoujście. Dziś ulicą jeżdżą ciężarówki, a w cieniu XIV-wiecznego fortu w lustrze wody odbijają się dwukondygnacyjne bryły uniwersyteckiej inwestycji. Ta bliskość wody i dostęp do nabrzeża sprawia, że projekt ma unikalny charakter w skali kraju.

„Innowacyjne Centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore", bo taka jest pełna nazwa projektu, powstaje w celu tworzenia lokalnego, polskiego łańcucha dostaw dla branży offshore oraz poprawy jakości i zakresu oferty badań na rzecz przedsiębiorców z tego sektora.

W ramach gdyńskiej inwestycji w Gdańsku powstają dwa budynki wraz z infrastrukturą badawczo-techniczną, które zostaną naszpikowane wyposażeniem umożliwiającym świadczenie innowacyjnych usług w oparciu o zaawansowane technologie. Będą tu m.in. realizowane kompleksowe badania i pomiary na morzu w celu pozyskania nowej informacji o stanie środowiska morskiego i jego zasobach niezbędnej w działalności na rynku paliw, budowy statków, morskiej energetyki wiatrowej czy transportu morskiego. Centrum ma być siedzibą certyfikowanych laboratoriów, takich jak Laboratorium Geotechniczne Zakładu Geotechniki Morskiej, Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska (analizy chemiczne) czy Laboratorium Elektroniki Morskiej (monitoring zagrożeń środowiskowych). 

Postępy prac

Prace budowlane, których generalnym wykonawcą jest Budimex S.A., ruszyły w sierpniu ub. r. i zaczęły się od usunięcia i przeniesienia istniejącej kanalizacji teletechnicznej. Następnie z racji bliskości wody i słabej nośności gruntów wykonane zostało wzmocnienie podłoża poprzez zastosowanie 775 betonowych kolumn. Kolejnym etapem było położenie fundamentów, przy realizacji których użyto 820 m³ betonu oraz 80 000 kg stali zbrojeniowej. Ten etap zakończono w grudniu 2021r.

Budowa Cebtrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Fot. UMG
Budowa Cebtrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Fot. www.centrumoffshore.umg.edu.pl
Dziś, na półmetku budowy oraz półmetku zaplanowanych na lata 2020-2024 celów strategicznych Uczelni, w ramach których realizowana jest inwestycja, oba połączone łącznikiem budynki Centrum osiągnęły swoją zaplanowaną wysokość dwóch kondygnacji.

- W budynku nr 1 prace budowlane stanu surowego zrealizowane zostały w 95%. Na przestrzeni ostatniego miesiąca wykonany został montaż dźwigarów betonowych na hali oraz stropów HC ostatniej kondygnacji. Obecnie trwają prace związane z realizacją attyk oraz szybu windy. W budynku nr 2 prace stanu surowego zostały już zakończone. Rozpoczęto montaż ślusarki aluminiowej (30% zaawansowania), realizowane jest pokrycie dachu (25% zaawansowania), prowadzone są również prace związane z instalacjami sanitarnymi, tj. instalacja chłodu, grzewcza, deszczowa (20% zaawansowania). W łączniku wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego, postawiono fundamenty oraz słupy i ściany kondygnacji 0. Aktualnie trwają prace związane z realizacją belek żelbetowych, na których zostaną ułożone stropy prefabrykowane. Na terenie zewnętrznym z kolei trwa realizacja prac sieciowych związanych z kanalizacją deszczową i sanitarną. Stopnień zaawansowania tych prac wynosi 45% - informuje szczegółowo Uniwersytet Morski w Gdyni.

Kolejnymi krokami będzie kładzenie instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji oraz prace wykończeniowe - w pierwszej kolejności prace tynkarskie.

Wartość inwestycji wraz z wyposażeniem szacowana jest na ok. 50 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2023 r. Wówczas Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, gdzie znajdzie się ok. 200 stanowisk pracy, będzie obejmować:

  • dwa budynki dwukondygnacyjne o łącznej powierzchni użytkowej 5,5 tys. m2;
  • magazyn na urządzenia i sprzęt pomiarowy o powierzchni 440 m2 (wys. 7,5 m);
  • powierzchnie laboratoryjne, biurowe, warsztatowe oraz zaplecze socjalne;
  • bezpośredni dostęp do nabrzeża Wisłoujście o łącznej długości ok. 500 m, z czego 200 m nabrzeża przeładunkowego (20 kN/m2).

Wyposażenie

Równolegle z budową Centrum trwa kompletowanie nowoczesnego wyposażenia, dzięki któremu będą mogły funkcjonować laboratoria.

Aparat do badań ścinania skrętnego. Fot. www.centrumoffshore.umg.edu.pl
Aparat do badań ścinania skrętnego. Fot. www.centrumoffshore.umg.edu.pl
Uczelnia zakupiła już np. specjalistyczną aparaturę do Laboratorium Geotechnicznego, która będzie wykorzystywana do realizacji badań i pomiarów na morzu niezbędnych m.in. w działalności na rynku paliw i morskiej energetyki wiatrowej.

Badania w pozyskanym aparacie trójosiowego ściskania i prostego ścinania pozwalają np. na badanie i wyznaczanie najbardziej miarodajnych parametrów wytrzymałościowych gruntów w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych, wykorzystywane są przy projektowaniu posadowienia wszelkiego rodzaju konstrukcji i obiektów w zróżnicowanych, wymagających warunkach lądowych i morskich. 

Zakupiony aparat do badań ścinania skrętnego wykorzystywany będzie natomiast do badania wytrzymałości rezydualnej gruntów oraz do badania tarcia między elementami konstrukcyjnymi i gruntem. Tego typu badania są coraz częściej wymaganie przez klientów w związku z instalacjami pali fundamentowych pod konstrukcje związane z morską energetyką wiatrową.

Zaś zestaw dwóch aparatów do zaawansowanych badań trójosiowych wykorzystywany będzie do badania gruntów pod posadowienie konstrukcji pełnomorskich poddanych obciążeniom dynamicznym.

Projekt Centrum Offshore UMG współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.