Gdynia Innowacyjna

Gdynia na World Urban Forum

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum) to prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat // fot. materiały organizatora

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum) to prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat // fot. materiały organizatora

29.06.2022 r.

WUF 11 - pod tym skrótem kryje się cykl wydarzeń zebranych pod nazwą Światowe Forum Miejskie. Do 30 czerwca w Katowicach debatują reprezentanci miast całego świata. Nie zabrakło tam również przedstawicieli Gdyni.

 
Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum) to prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Jest to najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast. Odbywa się co dwa lata i gości ponad 20 000 uczestników reprezentujących rządy, regiony, miasta, organizacje pozarządowe i instytucje finansowe.
 
- Ponad połowa ludzkości żyje obecnie w miastach. Mimo różnic między tymi miastami, wyzwania przed jakimi stoją są podobne. Zasady zrównoważonego rozwoju, agenda miejska – tego typu dokumenty mają pomóc nam budować lepsze miasta. Miasto Gdynia nieustannie szuka innowacyjnych rozwiązań. Te działania często doceniane są na forum krajowym i międzynarodowym, a tym samym stają się wzorem dla innych miast – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
 
Tegoroczna edycja forum ma znaleźć odpowiedź na pytanie jak tworzyć lepsze miasta? To nawiązanie do nowej miejskiej agendy – dokumentu, który przedstawia cele rozwoju miast i obszarów zurbanizowanych. Podczas paneli, prac zespołowych, dyskusji, spotkań przy okrągłym stole uczestnicy będą wymieniać się wiedzą, ale i szukać rozwiązań dla trapiących obszary zurbanizowane wyzwań. Gdynia została zaproszona do panelu pod nazwą „Roundtable on Persons with Disability” (Okrągły Stół ds. Osób z Niepełnosprawnościami).
 
- Inkluzyjność Gdyni to wyjątkowa cecha naszego miasta, która objawia się w różnych sferach społecznych od dziesięcioleci. Systemowe rozwiązania, które wprowadzamy dla osób z niepełnosprawnościami przedstawiamy na forum światowym. Skupiamy się na dwóch kwestiach - inkluzyjności przestrzeni miejskich ale i zmiany sposobu myślenia o osobach z niepełnosprawnościami – dodaje wiceprezydent Bartoszewicz.
 
W debacie brali udział także przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, przedstawiciele Światowego Związku Niewidomych czy WHO oraz naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.
 
- Gdynia swoje działania polegające na włączaniu osób z niepełnosprawnościami w życie miasta prowadzi od trzydziestu lat. Wypracowaliśmy kompleksowy system wsparcia dla naszych mieszkańców z niepełnosprawnościami, a teraz szereg działań kierujemy w stronę wszystkich naszych mieszkańców. Takie działania w perspektywie mają prowadzić do zmian w myśleniu i postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami – mówi Beata Wachowiak-Zwara, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. osób z niepełnosprawnością.
 
Podczas tej edycji WUF sporo aktywności dotyczy wojny w Ukrainie. Prelegenci poruszają temat migracji, ale i np. odbudowy zniszczonych miast. Nie brakuje omawiania wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi. Dużo dzieje się też w kontekście nowych technologii i analizy danych w zarządzaniu miastami.

Oprócz udziału w okrągłym stole na konferencję pojechali także przedstawiciele gdyńskiego UrbanLab. Joanna Krukowska przedstawiała dobre praktyki naszego Labu, a oprócz niej prezentowali się przedstawiciele takich instytucji z Berlina, Warszawy, Wilna czy Amsterdamu. Kolejnego dnia kierowniczka UrbanLabu prowadziła wraz z przedstawicielem miasta Rzeszów prezentacje warsztatowe dotyczące tworzenia tych miejskich laboratoriów.
  • Wiceprezydent Bartoszewicz podczas obrad
  • Joanna Kruczkowska z UrbanLab Gdynia na tle zieleni, powyżej świecący napis i grafika WUF