Gdynia Innowacyjna

Kto wydzierżawi BCT

Terminal BCT w Porcie Gdynia. Fot. Przemysław Kozłowski

Terminal BCT w Porcie Gdynia. Fot. Przemysław Kozłowski

17.11.2021 r.

W przyszłym roku wygasa dzierżawa terminalu kontenerowego w Porcie Gdynia. Do przetargu na nowego operatora zgłosiły się dwie firmy - International Container Terminal Services oraz Gdynia Container Terminal. Wyłoniona w postępowaniu firma będzie przez 30 lat zarządzać terminalem kontenerowym oraz tymczasowym magazynem elementów morskich farm wiatrowych.

W poniedziałek, 15 listopada Zarząd Morskiego Portu Gdynia (ZMP) otworzył koperty ze wstępnymi ofertami w przetargu na dzierżawę terenu obejmującego działkę, na której obecnie mieści się Bałtycki Terminal Kontenerowy (Baltic Container Terminal - BCT). Przetarg na dzierżawę terenów o powierzchni 660 tys. m² ZMP ogłosił w połowie sierpnia. Wystawiony na przetarg teren, przeznaczony na terminal przeładunkowy kontenerów oraz elementów morskich farm wiatrowych jest o prawie jedną trzecią większy niż zajmowany obecnie przez BCT. Nowa dzierżawa ma być zawarta na 30 lat.

Do Portu Gdynia wpłynęły dwie oferty, od International Container Terminal Services z siedzibą w Manili (Filipiny), do której należy BCT oraz spółki Gdynia Container Terminal – GCT, z grupy Hutchison Ports, właściciela terminalu GCT, działającego w sąsiedztwie BCT.

- Obaj oferenci to firmy o niezwykle dużym doświadczeniu w obsłudze ładunków morskich, ze szczególnym uwzględnieniem ładunków skonteneryzowanych - mówi dyrektor ds. marketingu i współpracy z zagranicą Portu Gdynia Maciej Krzesiński. - Kolejnym etapem będzie analiza przedłożonych dokumentów, decyzja o dopuszczeniu do postępowania i negocjacje. Po tym etapie oferenci zostaną poproszeni o złożenie ostatecznych ofert i na ich podstawie zostanie wybrany zwycięzca postępowania. Przewidujemy, że całość powinna zostać zakończona podpisaniem umowy w okolicach końca pierwszego kwartału przyszłego roku.

Przeznaczeniem wydzierżawionego terminalu będzie obrót portowo-morski ładunków drobnicowych ze szczególnym uwzględnieniem przeładunku i składowania kontenerów oraz prowadzenie Tymczasowego Terminalu Instalacyjnego (TTI) morskich farm wiatrowych, czyli rozładunku, składowania, wstępnego montażu oraz załadunku komponentów morskich turbin wiatrowych do montażu.

O wyborze inwestora zadecydują takie kryteria, jak szacowane przychody, liczba przeładowanych kontenerów i przedstawiona propozycja przeładunku elementów morskich farm wiatrowych. Oferenci zobligowani byli do kontaktu z właścicielami polskich koncesji na morskie farmy wiatrowe w celu przedstawienia warunków niezbędnych dla zagospodarowania terenu.