Gdynia Innowacyjna

Międzynarodowe warsztaty Digital Hansa

Międzynarodowe warsztaty Digital Hansa // fot. Sławomir Okoń

Międzynarodowe warsztaty Digital Hansa // fot. Sławomir Okoń

15.11.2019 r.

W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyły się warsztaty w ramach projektu Digital Hansa, realizowanego przez gminy Karlskrona (Szwecja), Kłajpeda (Litwa) i Gdynia. Ambicją projektu jest zbudowanie partnerstwa naszych gmin i działających w nich parków naukowo-technologicznych, uczelni wyższych, przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu na rzecz wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności firm z branży ICT.

Spotkanie w Gdyni było drugim z trzech zaplanowanych w ramach projektu warsztatów, podczas których przedstawiciele organizacji partnerskich z Karlskrony, Kłajpedy i Gdyni wspólnie pracują nad zdiagnozowaniem wyzwań rozwojowych, jakie napotykają przedsiębiorstwa z branży ICT i opracowaniem działań, które mogłyby ten rozwój wesprzeć. Dodatkowo podczas wizyty w Gdyni uczestnicy projektu zwiedzili Pomorski Park Naukowo-Technologiczny.

Warsztaty odbyły się w dniach 13-14 listopada.
Projekt jest finansowany z tzw. funduszu zalążkowego Instytutu Szwedzkiego.
  • Międzynarodowe warsztaty Digital Hansa // fot. Sławomir Okoń
  • Międzynarodowe warsztaty Digital Hansa // fot. Sławomir Okoń
  • Międzynarodowe warsztaty Digital Hansa // fot. Sławomir Okoń
  • Międzynarodowe warsztaty Digital Hansa // fot. Sławomir Okoń
  • Międzynarodowe warsztaty Digital Hansa // fot. Sławomir Okoń
  • Międzynarodowe warsztaty Digital Hansa // fot. Sławomir Okoń
  • Międzynarodowe warsztaty Digital Hansa // fot. Sławomir Okoń