Gdynia Innowacyjna

Otwieramy dane o ruchu drogowym w mieście

fot. mat. prasowe

fot. mat. prasowe

22.01.2019 r.

Gdynia otwiera kolejne zbiory danych! W portalu www.otwartedane.gdynia.pl udostępniliśmy 37 nowych zbiorów danych z obszaru Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR. To aktualne informacje dotyczące ruchu drogowego w Gdyni, których automatyczne przekazywanie pozwoli na szybkie komunikowanie o utrudnieniach w skali całego kraju.

Nowe zbiory danych to kolejny krok w rozwijaniu idei Smart City. Otwieramy nowe możliwości wykorzystania technologii. Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce wykorzystuje mechanizm udostępniania informacji drogowych za pomocą ogólnoeuropejskiego standardu wymiany danych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Wśród dotychczas dostępnych w portalu www.otwartedane.gdynia.pl zbiorów danych pojawiło się aż 37 nowych – pochodzą ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR. Co to oznacza? Obecnie możliwe jest automatyczne przekazywanie wytworzonych informacji o utrudnieniach i zdarzeniach drogowych na obszarze miasta do Krajowego Punktu Dostępowego, który zapewnia wiarygodną informację o warunkach ruchu w skali kraju. Więcej informacji pod linkiem: kpd.gddkia.gov.pl/index.php/pl/main/.

Gdynia wykorzystała również format otwartych danych do zaprezentowania projektów realizowanych od 1995 roku z udziałem środków europejskich. Baza jest aktualizowana za każdym razem, gdy następuje jakaś zmiana w projektach – co czyni ją wiarygodnym źródłem informacji dla zainteresowanych. Możliwości, dzięki innym zbiorom danych, jest zresztą więcej.

- Dzięki tym działaniom poczyniliśmy milowy krok w otwieraniu danych publicznych, stając się jednocześnie liderem w Polsce pod względem ilości, jakości oraz innowacyjności publikowanych danych. Portal otwartych danych, poszerzony także o dane znajdujące się w gdyńskim portalu edukacyjnym e-GIO, nadaje transparentności miejskim działaniom, ułatwiając w ten sposób poruszanie się oraz funkcjonowanie w mieście - wyjaśnia Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Przypomnijmy: otwarte dane to forma udostępnienia danych publicznych w sposób przejrzysty, przydatny i zgodny ze standardami oraz przepisami prawa. Gdyński portal, przygotowany przez firmę Master Telecom, jako pierwszy w Polsce wykorzystywał innowacyjne połączenie dedykowanego do gromadzenia i udostępniania danych oprogramowania CKAN oraz autorskiego oprogramowania Monalisa. Służy ono do aktywnego zbierania danych z różnych źródeł, standaryzowania i składowania ich na serwerze, a także automatycznej wizualizacji wybranych danych w formie tematycznych prezentacji.

To zestawienia dotyczące m.in. gospodarki, transportu, środowiska lub finansów. Użytkownik znajdzie tu na przykład liczbę mieszkańców w poszczególnych dzielnicach, liczbę samochodów zarejestrowanych w mieście, liczbę łóżek szpitalnych w mieście czy liczbę firm działających w Gdyni.