Gdynia Innowacyjna

Centrum Designu oficjalnym partnerem New European Bauhaus

fot. www.centrumdesignu.gdynia.pl

fot. www.centrumdesignu.gdynia.pl

12.03.2021 r.

Centrum Designu Gdynia zostało oficjalnym partnerem inicjatywy New European Bauhaus. Jej celem jest głęboka odnowa Europy poprzez angażowanie do działania architektów, artystów, inżynierów i projektantów. Podobnie jak w 1919 roku, kiedy zapoczątkowano oryginalny Bauhaus, także i dziś świat stoi przed wieloma wyzwaniami, przede wszystkim klimatycznymi. New European Bauhaus ponownie daje impuls do pozytywnych zmian, między innymi poprzez inicjatywę European Green Deal, mającą na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, a także Renovation Wave Strategy, czyli strategię poprawiania energooszczędności budynków.

Rola PPNT Gdynia | Centrum Designu w wyjątkowej inicjatywie


Centrum Designu Gdynia uczestniczy w budowaniu fundamentów inicjatywy New European Bauhaus poprzez udział w dyskusjach oraz panelach eksperckich.


- Obecnie jesteśmy w fazie ko-kreacji, podczas której mapujemy ciekawe rozwiązania oraz szukamy obszarów, które dzięki wsparciu projektantów i architektów mogą się rozwinąć. Jako oficjalny partner w najbliższym czasie  planujemy organizację spotkania, podczas którego możliwa będzie dyskusja o potrzebach i planach rozwojowych naszego regionu w ramach New European Bauhaus. W drugiej połowie roku Komisja Europejska chce ogłosić nabór na pięć modelowych lokalizacji, w których prototypowo testowane będą założenia tego ruchu. Każdy z projektów ma powstać w duchu zrównoważonego rozwoju, łącząc przy tym technologię, kulturę i sztukę z uwarunkowaniami lokalnymi - tłumaczy Ewa Janczukowicz-Cichosz, zastępca dyrektora PPNT Gdynia.


Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami na stronie Komisji Europejskiej na temat New European Bauhaus.

  • Centrum Designu | PPNT Gdynia oficjalnym partnerem New European Bauhaus