Gdynia Innowacyjna

Projekty to ludzie - kto stoi za sukcesami Gdyni?

Ludzie stojący za sukcesem Gdyni // fot. Przemysław Kozłowski

Ludzie stojący za sukcesem Gdyni // fot. Przemysław Kozłowski

27.02.2020 r.

Gdynianie, mamy to! W pierwszej edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd” zorganizowanego między innymi pod patronatem Ministerstwa Rozwoju - Gdynia otrzymała aż cztery trofea. Nagrodę główną wśród dużych miast za projekt Gdyński Ogród Deszczowy oraz trzy wyróżnienia: za Utrecht, Creating Automotive Renewal i Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz UrbanLab Gdynia.
 
 
Gdyński Ogród Deszczowy
 
Projekt, który zdobył główną nagrodę to inicjatywa zachęcająca mieszkańców Gdyni do tak zwanej małej retencji wody deszczowej oraz edukacji na temat jej roli i znaczenia w środowisku miejskim.

Miasto uruchomiło program dotacji dla mieszkańców na założenie ogrodu deszczowego, czyli ekologicznej konstrukcji zagospodarowującej i oczyszczającej na własnej nieruchomości „deszczówkę”. W ten sposób powstał zbiór dobrych praktyk, z których mogą korzystać osoby projektujące ogród deszczowy (więcej informacji można znaleźć pod linkiem www.gdynia.pl/ogroddeszczowy).

Za nagrodzony projekt odpowiada ekipa ludzi:

Michał Guć - wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Dorota Marszałek-Jalowska - zastępca naczelnika Wydziału Środowiska. Wspólnie z Partnerem - Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej z Gdańska - jest autorem koncepcji ogrodu, programu dotacji oraz kampanii informacyjnej towarzyszącej projektowi. Dokonywała wszelkich ustaleń i niezbędnych zatwierdzeń, przekonywała o tym, że warto ten projekt zrealizować i dbała o jego jakość i spójność koncepcyjną, merytoryczną, przyrodniczą, artystyczną i medialną. Gasiła też pożary. Oczywiście... deszczówką! Załatwiła nawet prawdziwą burzę w dniu otwarcia ogrodu.

Agata Lipińska - inspektor w Wydziale Środowiska w Referacie Ekorozwoju. Zajmowała się przygotowywaniem i rozliczeniem umów z wykonawcami oraz dbała o zgranie wszystkich elementów w czasie i w przestrzeni.

Krystyna Borkowska - naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych - pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. projektu o nazwie „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni".

Beata Brzostowska - naczelnik Wydziału Budynków, konsultacje.

Andrzej Ryński - zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni ds. infrastruktury, opiniowanie i konsultacja.

Barbara Marchwicka - kierownik Sekcji Użytkownika w Laboratorium Innowacji Społecznych. Z ramienia LIS współpracuje z mieszkańcami osiedla Meksyk nad rozwiązaniami przestrzennymi, które poprawią jakość życia. Zagospodarowanie terenu zielonego w formie ogrodu deszczowego na ulicy Śliwkowej to pierwszy wspólnie zrealizowany projekt w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Bianka Witkowska - kierownik Sekcji Rozwiązań Projektowych w Dziale Inwestycji. Dbała o techniczne i estetyczne aspekty tworzonych przestrzeni publicznych oraz funkcjonalność i ergonomię stosowanych rozwiązań projektowych.

Maciej Warszakowski - zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych. Odpowiedzialny za przygotowanie i realizację inwestycji ważnych społecznie (w tym na obszarach rewitalizowanych).

Nagrodzony Gdyński Ogród Deszczowy. fot. Przemysław Kozłowski
Na zdjęciu: z nagrodą Krystyna Borkowska, wiceprezydent ds. innowacji Michał Guć, Dorota Marszałek-Jalowska, Agata Lipińska, Maciej Warszakowski, Beata Brzostowska, Bianka Witkowska, Barbara Marchwicka, Andrzej Ryński; fot. Przemysław Kozłowski  


„Utrecht", czyli reintegracja osób borykających się z problemem bezdomności w Gdyni
 
Dzięki projektowi, którego nazwa nawiązuje do działań realizowanych w holenderskim mieście, osoby bezdomne otrzymują szansę na powrót do społeczeństwa i odzyskanie życiowej samodzielności. Istotą projektu jest odejście od udzielanego wsparcia instytucjonalnego na rzecz środowiskowego. Do projektu „Utrecht” może trafić każdy bezdomny. Do zakwalifikowania wystarczy tylko deklaracja, nie ma żadnych innych warunków.
 
Główne założenie opiera się na metodzie „housing first”, czyli umożliwieniu osobie bezdomnej zamieszkania w wynajętym mieszkaniu lub pokoju.
W ciągu ponad czterech lat projektu w działaniach udział wzięło ponad 200 osób, z których 116 rozpoczęło samodzielne życie. Projekt realizowany jest przez pracowników socjalnych - pracowników samorządowych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Nad tym projektem pracowali między innymi:

Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, Grzegorz Dziedzic, Paweł Niemczyk, Filip Jankowicz, Agnieszka Butkiewicz, Anna Gmiterek, Weronika Zienkiewicz, Piotr Akseńczuk, Marek Walenciej, Małgorzata Rubach, Marcin Kowalewski, Jarosław Józefczyk Ewa Chrzanowska.

Utrecht. fot. Przemysław Kozłowski
Na zdjęciu: zespół (niestety nie w komplecie) projektu Utrecht, od lewej u góry: Grzegorz Dziedzic, Paweł Niemczyk, wiceprezydent ds. innowacji Michał Guć, Filip Jankowicz, Agnieszka Butkiewicz, Anna Gmiterek, Weronika Zienkiewicz, Piotr Akseńczuk, siedzą: Marek Walenciej, Małgorzata Rubach, z przodu stoją: Marcin Kowalewski, Jarosław Józefczyk, Ewa Chrzanowska; fot. Przemysław Kozłowski

Creating Automotive Renewal i Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
 
Projekt obejmuje opracowanie założeń dla systemu obsługi infrastruktury stacji ładowania (informacji o stacjach, systemu dostępu i płatności, modeli biznesowych - realizacji procesu ładowania), budowę pilotażowej stacji ładowania będącej elementem „północnego korytarza" dla EV oraz działania informacyjno-promocyjne pojazdów elektrycznych. Elementem realizacji projektu CAR były między innymi badania opinii publicznej i gdyńskich firm na temat wiedzy i potrzeb w zakresie elektromobilności.

Program ma przede wszystkim walory edukacyjne, zaznajamia gdynian z korzyściami z uzytkowania pojazdów elektromobilnych i pozwala je testować, ale w jego ramach powstaje też uzupełnienie do Strategii Rozwoju Miasta Gdyni z zakresu elektromobilności oraz trwają prace nad pilotażową, mobilną stacją ładowania, którą da się podłączyć do dowolnego miejsca sieci trolejbusowej w Gdyni.
 
Za każdym projektem stoją konkretne osoby i nazwiska. Oto ludzie, którzy wspólnie realizują projekt CAR (Creative Automotive Renewal), w konsorcjum z wieloma podmiotami zagranicznymi i kilkoma krajowymi, a finansowany z programu Interreg Południowy Bałtyk:

Katarzyna Gruszecka-Spychała - wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.
 
Katarzyna Gruszka - szefowa wydziału strategii, który koordynuje wdrażanie elektromobilności w Gdyni.

Maurycy Rzeźniczak - główny specjalista w tym samym wydziale, autor i koordynator wszystkich projektów związanych z elektromobilnością oraz zastosowaniem wodoru jako paliwa w Gdyni.

Alicja Pawłowska - kierowniczka referatu zajmującego się zrównoważoną mobilnością.

Paweł Kimel - inspektor w Samodzielnym Referacie Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością, promujący aktywny tryb życia.

Creating Automotive Renewal i Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. fot. Przemysław Kozłowski
Na zdjęciu (od lewej): Katarzyna Gruszka, Katarzyna Gruszecka-Spychała, Maurycy Rzeźniczak, Alicja Pawłowska, Paweł Kimel; fot. Przemysław Kozłowski
 
UrbanLab Gdynia, czyli mechanizm dyskutowania i sposób wypracowywania rozwiązań podnoszących jakość życia w Gdyni
 
To innowacyjna metoda pracy w mieście i nad miastem. Jej celem jest tworzenie rozwiązań - odpowiedzi na najpilniejsze potrzeby mieszkańców przy ich czynnym udziale i to zarówno na etapie projektowania innowacji, jak i ich wdrażania oraz ewaluacji. UrbanLab Gdynia to z jednej strony forum dialogu pozwalające na tworzenie wspólnej perspektywy rozwojowej w oparciu o edukację, współdecydowanie i współodpowiedzialność, a z drugiej warsztaty, audytorium, kuchnia - ogólnodostępne, konkretne miejsce spotkań urzędników, mieszkańców, ekspertów i miejskich aktywistów.
 
Prężną grupę UrbanLab między innymi tworzą:

Michał Guć - wiceprezydent Gdyni, który odpowiada za wdrożenie w mieście strategii działania UrbanLab. Członek grupy strategicznej UrbanLab Gdynia.
 
Aleksandra Markowska - dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych. Zarządza wdrażaniem UrbanLab i koordynuje pracę grupy strategicznej.
 
Katarzyna Ziemann - zastępca dyrektora LIS. Odpowiada między innymi za rozpowszechnianie wiedzy o UrbanLab Gdynia.
 
Przemysław Górski - koordynator merytoryczny projektu UrbanLabGdynia. Zajmuje się między innymi działalnością grup tematycznych i rozwijaniem procesu otwierania danych.
 
Magdalena Żółkiewicz - koordynatorka inkubatora innowacji społecznych w postaci Programu Kompetencji Miejskich i Pomysłu na Miasto.
 
Danuta Sobieniecka - koordynatorka administracyjna projektu UrbanLab, która odpowiada za sprawozdawczość i dokumenty strategiczne.
 
Ewa Król - zastępca głównego księgowego LIS. Odpowiada za prognozowanie wydatków i rozliczenia działań UrbanLab.
 
Joanna Krukowska - pracowniczka działu Diagnoz i Partycypacji LIS, członkini zespołu tematycznego UrbanLab do adaptacji zmian klimatu. Organizatorka wydarzeń w ramach UrbanCafe.
 
Alicja Wiczling - koordynatorka UrbanCafe, czyli przestrzeni wydarzeń i spotkań dla mieszkańców i urzędników.
 
Joanna Jaczewska - pracowniczka działu Diagnoz i Partycypacji LIS. Przygotowuje rozwiązania pod wdrożenie w mieście platformy Consul.

UrbanLab Gdynia. fot. Przemysław Kozłowski
Na zdjęciu (od lewej): Danuta Sobieniecka, Katarzyna Ziemann, Aleksandra Markowska, Joanna Krukowska, Ewa Król, Przemysław Górski, Magdalena Żółkiewicz, wiceprezydent ds. innowacji Michał Guć;
fot. Przemysław Kozłowski

 
Podczas gali w Warszawie nagrody za gdyńskie projekty odebrała wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, Katarzyna Gruszecka-Spychała.

Konkurs „Innowacyjny Samorząd” ma na celu promować kreatywne i innowacyjne jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Samorządy otrzymują nagrody za wdrożone nowatorskie rozwiązania - innowacje technologiczne, procesowe, organizacyjne, ekologiczne, społeczne, publiczne (komunalne) oraz dotyczące instrumentów i usług wsparcia.
Konkurs jest podzielony na kategorie: miasta duże, powiaty oraz gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie.
Organizatorem „Innowacyjnego Samorządu” jest Serwis Samorządowy PAP. Konkurs honorowym patronatem objęło Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Cyfryzacji.