Gdynia innowacyjna

SMART GDYNIA

15 października ruszył miejski serwis kontaktowy, fot. gdynia.pl
Carsharing, portal otwartych danych, inteligentny system zarządzania ruchem, program integracji baz danych MOJE MIASTO GDYNIA, aplikacja mobilna, czy urząd przyjazny internautom – to jedynie kilka z projektów zainicjowanych lub wdrożonych w Gdyni. Nasze miasto konsekwentnie wyznacza standardy w obszarze Smart City. To pierwsze w Polsce i tej części Europy międzynarodowo certyfikowane Inteligentne Miasto. W zakresie Smart City Gdynia konkuruje z takimi ośrodkami, jak Dubaj, Helsinki czy Taipej. Dziś  do tego zestawu dołącza kolejny element  - miejski serwis kontaktowy.
 

JEDEN NUMER W KAŻDEJ SPRAWIE – 58 626 26 26

15 października w Gdyni zaczyna obowiązywać kolejne z rozwiązań z obszaru Smart City skutecznie wdrożone w takich miastach na świecie, jak Nowy Jork, czy Londyn lub w Polsce w Warszawie i Wrocławiu, a od niedawna zbliżone funkcjonalnością – także w Gdańsku. To miejski serwis kontaktowy, gdzie pod jednym numerem można uzyskać wszystkie niezbędne informacje dotyczące spraw miejskich. Z punktu widzenia mieszkańca to niezwykle prosta forma komunikacji – kontakt z 1 numerem telefonu, który od dzisiaj w Gdyni to 58 626 26 26 i łatwość w uzyskaniu informacji.  Od strony operatora – to profesjonalnie zorganizowana stacja obsługi mieszkańca, pozwalająca na szybkie raportowanie o najważniejszych sprawach miasta, mierzenie jakości obsługi i automatyczne kierowanie spraw do właściwych jednostek miejskich. W Gdyni serwis ten prowadzony będzie przez powołane specjalnie w tym celu Gdyńskie Centrum Kontaktu.


 
- Pierwsze analizy zasadności wdrożenia miejskiej infolinii przeprowadziliśmy jeszcze w lipcu 2016 roku. W listopadzie 2017 na konferencji prasowej powiadomiliśmy o rozpoczęciu prac operacyjnych nad systemem. Dzisiaj ostatecznie uruchamiamy działalność pod nazwą Gdyńskie Centrum Kontaktu. Z przeprowadzonych badań wynika, że wdrożenie GCK może skrócić czas telefonicznej obsługi mieszkańca o ok. 20 %. Taka realna oszczędność czasu to właśnie działanie z obszaru smart city, ukierunkowane na podnoszenie jakości życia mieszkańca – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
 
Nazwa Gdyńskie Centrum Kontaktu z jednej strony nawiązuje do innych jednostek miejskich, takich jak Gdyńskie Centrum Sportu, czy Gdyńskie Centrum Zdrowia, z drugiej to nazewnictwo przyjmowane w miastach, w których podobne rozwiązania są wdrażane. Także sąsiad Gdyni – miasto Gdańsk w ostatnim czasie wdrożyło komórkę o podobnej funkcji i tej samej nazwie, co pozwala na stworzenie czytelnego nazewnictwa dla wszystkich mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej.
 
Oprócz telefonicznej formy kontaktu z UM komunikacja odbywać się może także za pośrednictwem innych form:

- e-mail: umgdynia@gdynia.pl
- faks
- chat
- aplikacja mobilna
- wideorozmowa dedykowana osobom z niepełnosprawnością
- Messenger
- Twitter
- portal internetowy z formularzami on line – rekordowa w skali kraju liczba 171 usług elektronicznych
- powiadomienia typu alert
- Portal NaprawmyTo.pl

Przed GCK stoi już pierwsze niezwykle ważne zadanie. Na czas zbliżających się wyborów od czwartku do soboty w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w niedzielę w godzinach od 7:00 do 21:00 pracownicy GCK będą udzielać informacji  m.in. o siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Od 22 października GCK będzie czynne od 7:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku oraz od 8:00 do 14:00 w soboty.

Warto wymienić te rozwiązania typu smart, do których już się przyzwyczailiśmy. To z inicjatywy Gdyni zaczął funkcjonować w całym Trójmieście carsharing, od wielu lat funkcjonuje wirtualny urzędnik, a mieszkaniec bez wychodzenia z domu przez Internet może załatwić rekordową w skali Polski liczbę 171 różnych urzędowych spraw. Wśród rozwiązań smart wymienić należy także portal otwartych danych integrujący różne bazy danych dostępny pod adresem www.otwartedane.gdynia.pl, który zawiera 142 zestawień informacji odczytywalnych maszynowo, dostępnych w różnych formatach i wizualizacjach.
To także nowatorski system e-GIO integrujący oświatowe bazy danych i otwierający informacje dla rodziców gdyńskich uczniów. Wreszcie to projekt Moje Miasto Gdynia uruchomiony z początkiem września b.r.. Funkcjonująca w ramach projektu baza danych połączona z działającą od dawna aplikacją mobilną gdynia.pl ma zapewniać każdemu mieszkańcowi swoistego rodzaju ID Mieszkańca. Zintegrowanie w ramach projektu różne bazy danych to szybka, łatwa i przyjazna forma komunikacji z Urzędem i sposób korzystania z usług miasta.