Gdynia Innowacyjna

W sierpniu ruszą tymczasowe buspasy

#wGdyni możemy poruszać się buspasami m.in. na ulicach Wielkopolskiej, Rolniczej, Kieleckiej, Małolackiej, Estakadzie i ul.Kwiatkowskiego, Morskiej czy kontrapasem autobusowym na Chwarznieńskiej fot. Piotr Lewandowski

#wGdyni możemy poruszać się buspasami m.in. na ulicach Wielkopolskiej, Rolniczej, Kieleckiej, Małolackiej, Estakadzie i ul.Kwiatkowskiego, Morskiej czy kontrapasem autobusowym na Chwarznieńskiej fot. Piotr Lewandowski

18.07.2022 r.

Skala prowadzonych inwestycji w nową infrastrukturę jest utrzymywana na wysokim poziomie. W ślad za zakończoną rozbudową ulicy Kwiatkowskiego prace przeniosły się w rejon ul. Płk Dąbka i Dickmana, a w przygotowaniu jest kompleksowa przebudowa ul. Unruga od Estakady aż do ul. Śmidowicza. W tym samym czasie postępuje zaawansowanie prac związane z budową Węzła Karwiny, jak również trwa wybór wykonawcy rozbudowy ul. Nowowiczlińskiej. To, co łączy te inwestycje, to wsparcie dla komunikacji publicznej przez budowę buspasów, dążąc do stworzenia szybkich korytarzy transportowych. 

Gdynia w celu strategicznym dąży do zaspokojenia potrzeb transportowych wszystkich mieszkańców. Szczególnie w tak trudnym czasie realizacji inwestycji, które generują lokalne i czasowe trudności, muszą być podejmowane decyzje, które zapewnią możliwość przemieszczania się na ich codziennych trasach w możliwie najkrótszym czasie.
- Wprowadzamy rozwiązanie, które do tej pory nie było spotykane na gdyńskich drogach. Mając świadomość, jak istotna jest sprawna podróż dla osób wybierających komunikację miejską chcemy, aby część przestrzeni drogowej w określonych godzinach była zarezerwowana dla autobusów i trolejbusów. To cenne minuty, które zostaną zaoszczędzone przez tysiące użytkowników – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju
Na zdjęciu widać panoramę rozbudowane ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego

Mając świadomość, że na czas przebudowy liczba pasów na drodze zmniejsza się tworząc "wąskie gardła", a autobus i trolejbus są środkami transportu umożliwiającymi przejazd największej liczbie osób, transport zbiorowy staje się najlepszą alternatywą w codziennych podróżach. Ma być to również dodatkowa zachęta dla osób dla których tempo podróży ma decydujące znaczenie. Niestety, obecne dane Zarządu Komunikacji Miejskiej, wykazują, że na najbardziej newralgicznych odcinkach dróg, w godzinach szczytu porannego i popołudniowego autobusy w każdym kursie tracą nawet kilkanaście minut czasu względem rozkładu jazdy.
- Jednym z najważniejszych elementów oferty transportu zbiorowego jest czas podróży. W silnie zurbanizowanych przestrzeniach komunikacja miejska przemieszczająca się korytarzami buspasowymi to wiele korzyści, a każda osoba decydująca się na pozostawienie samochodu w domu to więcej przestrzeni dla innych uczestników, a także mniej spalin  – mówi prof. Marcin Wołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.
Na bazie danych ZKM Gdynia wskazane zostały odcinki dla tymczasowych buspasów, które pozwolą osiągnąć duże korzyści komunikacji miejskiej w obowiązujących w najbardziej wymagających tego godzinach:
▪  odcinek ul. Płk. Dąbka od ronda na Pogórzu Górnym do skrzyżowania z ul. Derdowskiego, będzie funkcjonował jako buspas w godzinach 6:00-9:00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku.
▪  odcinek ul. Wielkopolskiej od ul. Gedymina do skrzyżowania z ul. Strzelców, buspas będzie funkcjonował w godzinach 15:00-18:00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

Buspas, odcinek ul. Wielkopolskiej

Informować będą o tym stosowne tablice pod znakami buspasa (D-11 i D-12). Wdrażane rozwiązanie znacznie skróci czas przejazdu pojazdów komunikacji miejskiej i poprawi punktualność względem rozkładów jazdy. Rozwiązanie jest niezbędnym kompromisem. Osoby, którzy nie mają możliwości rezygnacji z samochodu w tym czasie, serdecznie prosimy o wzmożoną uwagę na tymczasowe oznakowanie podczas przemieszczania się po wskazanych odcinkach dróg oraz respektowania nowej organizacji ruchu.

Buspas, odcinek ul. Płk. Dąbka

Zmieniona organizacja ruchu zostanie wprowadzona w pierwszej połowie sierpnia br.