Gdynia Mobilna

Gdynia wyprowadza ciężarówki z centrum miasta

Gdynia wyprowadza ciężarówki z centrum miasta // fot. Kamil Złoch

Gdynia wyprowadza ciężarówki z centrum miasta // fot. Kamil Złoch

30.09.2019 r.

Pojazd o wadze powyżej 10 ton nie wjedzie już do zabytkowego Śródmieścia ani na Kamienną Górę. Auta dostawcze wybrane strefy odwiedzą tylko w wyznaczonych godzinach. W ten sposób Gdynia chce poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, ograniczyć ruch samochodowy w ścisłym centrum i chronić swoją modernistyczną architekturę. Nowe przepisy obowiązywać będą od 16 października.

Ruch pojazdów ciężkich ma bardzo negatywny wpływ nie tylko na stan infrastruktury drogowej - nawierzchni jezdni, ale również na stan sąsiadujących z nią budynków.
 
- Wycofanie ruchu ciężkich pojazdów z centrum miasta znacznie obniży poziom hałasu oraz przyczyni się do podniesienia jakości powietrza, a co za tym idzie jakości życia mieszkańców – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni. - Decyzja o wprowadzeniu sytemu ujednolicenia ograniczeń wagowych na terenie Śródmieścia Gdyni to konsekwencja realizowanej przez miasto uchwalonej trzy lata temu polityki rozwoju zrównoważonej mobilności.
 
Gdynia realizuje politykę rozwoju zrównoważonej mobilności, ujętej zapisami Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, przyjętym Uchwałą Rady Miasta nr XXV/629/16 w dniu 26 października 2016 r. Jednym ze strategicznych celów zapisanych w tym dokumencie jest „efektywny transport ładunków w mieście”, a działaniem w tym zakresie jest wprowadzenie ujednolicenia systemu ograniczeń wagowych dla pojazdów ciężarowych, obowiązujących na obszarze Śródmieścia Gdyni.
 
Dzięki wprowadzeniu systemu ujednolicenia ograniczeń wagowych na terenie Śródmieścia Gdyni oraz na Kamiennej Górze, poprawi się bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego.
 
- Spójność regulacji zwiększy ich czytelność dla użytkowników, ograniczy degradację infrastruktury miejskiej, zarówno jezdni jak i chodników. Poprawi też komfort przemieszczania się po centrum miasta kierowcom osobowych aut – dodaje Andrzej Bień, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. bezpieczeństwa. - Dzięki skanalizowaniu ruchu ciężarowego ciężkie pojazdy poruszać się będą po drogach dostosowanych do tego typu obciążeń i wyprowadzone zostaną z obszaru Śródmieścia i zupełnie nieprzystosowanej do tego Kamiennej Góry.


 
Regulacja została wprowadzona tak, by zapewniała dogodne warunki prowadzenia wszystkich rodzajów działalności gospodarczej w całym obszarze, który obejmuje, jednocześnie zachowując nadrzędny cel, jakim jest ograniczenie niepożądanego wpływu transportu ładunków na otoczenie.

System ma charakter obszarowy, podzielony na trzy strefy funkcyjne:

1. Strefa 10 t DMC, która wyznacza podstawowy układ transportowy przez centrum oraz stanowi strefę zewnętrzną okalającą pozostałe strefy.
2. Strefa 3,5 t DMC z oknem czasowym w godzinach 5.00 – 10.00 oraz 19.00 – 21.00, gdzie w wymienionych godzinach dopuszczony jest wjazd pojazdów z zaopatrzeniem do 10 t DMC.
3. Strefa 3,5 t DMC bez okien czasowych, która obowiązuje na całym obszarze Kamiennej  Góry.
 
System oznakowania zacznie obowiązywać od 16 października 2019 r.
 
W okresie przejściowym Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni będzie wydawał identyfikatory upoważniające do wjazdu do strefy. By otrzymać taki identyfikator należy złożyć pisemny wniosek w Referacie Zajęcia Pasa Drogowego Działu Dróg ZDiZ w Gdyni przy ul. 10 lutego 24 w dni powszednie, oprócz czwartków, w godzinach 8.00-15.30. Szczegółowych informacji na ten temat można zasięgnąć dzwoniąc pod numer tel. 58 764 40 40. Identyfikator będzie wskazywał dozwoloną trasę przejazdu, termin ważności oraz nr rejestracyjny pojazdu.
 
Wjazd do strefy 10 t DMC wyznaczają skrzyżowania:
 • ul. Janka Wiśniewskiego z ul. Polską,
 • ul. Tadeusza Wendy z ul. Bernarda Chrzanowskiego,
 • ul. Podjazd z ul. 10 Lutego,
 • ul. Władysława IV z al. Zwycięstwa,
 • ul. Świętojańska z al. Zwycięstwa.
Strefa 10 t DMC obowiązuje na ulicach:

 • ul. Janka Wiśniewskiego,
 • ul. Jana z Kolna,
 • ul. Wójta Radtkego,
 • ul. 3 Maja,
 • ul. Władysława IV,
 • ul. Tadeusza Wendy,
 • ul. Węglowa,
 • ul. Jerzego Waszyngtona,
 • ul. Stefana Żeromskiego,
 • ul. Św. Piotra,
 • ul. Św. Wojciecha,
 • ul. Jana Hieronima Derdowskiego,
 • ul. Kazimierza Pułaskiego od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do ul. Waszyngtona,
 • ul. Podjazd,
 • ul. 10 Lutego od ul. Podjazd do skrzyżowania z ul. Władysława IV,
 • ul. Stefana Batorego od  ul. 3 Maja do ul. Władysława IV,
 • ul. Armii Krajowej od ul. 3 Maja do ul. Władysława IV,
 • ul. Świętojańska od al. Zwycięstwa do al. Marsz. Piłsudskiego.

Wjazd do strefy 3,5 t DMC z oknem czasowym w godzinach 5.00 – 10.00 oraz 19.00 – 21.00 wyznaczają skrzyżowania:

 • al. Marsz. Piłsudskiego z ul. Bema,
 • al. Marsz. Piłsudskiego z ul. Świętojańskiej,
 • ul. Władysława IV z ul. Traugutta,
 • ul. Władysława IV z ul. Kilińskiego,
 • ul. Władysława IV z ul. Żwirki i Wigury,
 • ul. Władysława IV z ul. Obrońców Wybrzeża,
 • ul. Władysława IV z ul. Armii Krajowej,
 • ul. Władysława IV z ul. Batorego,
 • ul. Władysława IV z ul. 10 Lutego,
 • ul. Władysława IV z ul. Starowiejskiej,
 • placu Konstytucji z ul. Dworcową,
 • ul. Podjazd z ul. Dworcową,
 • ul. 3 Maja z ul. Starowiejską,
 • ul. 10 Lutego z ul. Mściwoja,
 • ul. Świętojańska z ul. Wójta Radtkego,
 • ul. Żeromskiego z ul. Pułaskiego,
 • ul. Waszyngtona z ul. Pułaskiego.

Strefa 3,5 t DMC z oknem czasowym w godzinach 5.00 – 10.00 oraz 19.00 – 21.00 obejmuje:

 • ul. Starowiejska od al. Marsz. Piłsudskiego do placu Kaszubskiego,
 • ul. Dworcowa,
 • ul. Zgoda,
 • ul. Mściwoja,
 • ul. Zygmunta Augusta,
 • ul. Abrahama,
 • ul. Świętojańska,
 • plac Kaszubski w kierunku u. Wendy,
 • ul. Stefana Żeromskiego,
 • ul. Jerzego Waszyngtona od skweru Kościuszki do ul. Kazimierza Pułaskiego,
 • skwer Kościuszki wraz z al. Jana Pawła II,
 • ul. Armii Krajowej,
 • ul. Józefa Wybickiego,
 • ul. Zawiszy Czarnego,
 • ul. Obrońców Wybrzeża,
 • ul. Żwirki i Wigury,
 • ul. Jana Kilińskiego,
 • ul. Romualda Traugutta,
 • ul. Juliusza Słowackiego,
 • ul.  Gen. Józefa Bema.

Wjazd do strefy 3,5 t DMC w Kamiennej Górze wyznaczają skrzyżowania:

 • al. Marsz. Piłsudskiego z ul. Legionów,
 • al. Marsz. Piłsudskiego z ul. Ignacego Krasickiego,
 • ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego z ul. Ignacego Krasickiego,
 • ul. Zawiszy Czarnego z ul. Franciszka Sędzickiego.

Strefa 3,5 t DMC obowiązująca całą dobę obejmuje:

 • ul. Legionów od skrzyżowania z al. Marsz. Piłsudskiego w kierunku północnym,
 • ul. Ignacego Krasickiego,
 • ul. Józefa Korzeniowskiego,
 • ul. Aleksandra Fredry,
 • ul. Wacława Sieroszewskiego,
 • ul. Augustyna Necla,
 • ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego,
 • ul. Mariacka,
 • ul. Piotra Skargi,
 • ul. Henryka Siemiradzkiego,
 • ul. Adama Asnyka,
 • ul. Adama Mickiewicza,
 • ul. Jana Kasprowicza,
 • ul. Jana Kochanowskiego,
 • ul. Henryka Sienkiewicza,
 • ul. Franciszka Sędzickiego,
 • ul. Wita Stwosza.