Gdynia Mobilna

Gdynia z nowymi strefami płatnego parkowania

strefa płatnego parkowania w Gdyni, fot. Dzielnice #wgdyni

strefa płatnego parkowania w Gdyni, fot. Dzielnice #wgdyni

Rada Miasta podczas dzisiejszej sesji przyjęła uchwałę o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania oraz zmianie stawek za parkowanie na terenie miasta. Trzy nowe strefy płatnego parkowania, przypisane im opłaty oraz nowe dni i godziny postoju, wejdą w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia nowelizującej uchwały. Strefa w Orłowie powstanie w drugim kwartale 2021 roku. Ograniczenie rosnącej liczby samochodów w centrum, przy jednoczesnym tworzeniu bezpiecznych i przyjaznych stref dla mieszkańców to jeden z priorytetów polityki zrównoważonej mobilności, którą od wielu lat konsekwentnie realizuje Gdynia.
 
- Podjęliśmy decyzję, która w niedalekiej przyszłości ułatwi zaparkowanie samochodu w newralgicznych miejscach Gdyni, a także mam nadzieję przyczyni się do zmian nawyków transportowych mieszkańców. Gdynia stawia na dobry klimat i będzie dążyć do maksymalnego ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz równoważenia pozostałych zanieczyszczeń - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni - Na tysiąc gdynian przypada 648 samochodów – to dwukrotnie większa liczba niż na tysiąc mieszkańców Berlina. Badania przeprowadzone w październiku 2019 pokazały, że średni czas postoju pojazdu na jednym miejscu parkingowym w miejskiej strefie płatnej w dzień powszedni wyniósł ponad 3 h, w sobotę 3,5 h a w niedzielę ponad 6 h. Natomiast wskaźniki napełnienia parkingów w godzinach szczytu, włączając soboty, wynosi 80%. To powoduje, że bardzo trudno jest znaleźć miejsce parkingowe choćby na krótką chwilę - podkreśla Wojciech Szczurek.Dane wskazują, że w Śródmieściu oraz w przestrzeniach narażonych na dużą presję parkingową, na przykład na Kamiennej Górze, Wzgórzu św. Maksymiliana, Działkach Leśnych czy popularnym Orłowie, problem z zaparkowaniem stał się codziennością. Tym samym spada jakość życia mieszkańców i obniża się poziom atrakcyjności przestrzeni publicznej , co w efekcie przynosi negatywny wpływ na społeczno-ekonomiczną sferę życia. Działania związane ze strefami płatnego parkowania pozwolą zwiększyć rotacyjność samochodów, ograniczyć czas poszukiwania miejsca i zmniejszyć popyt na długotrwały postój, a także zwiększać popularność komunikacji miejskiej, która w Gdyni należy do jednej z najnowocześniejszych w Polsce.

- Mamy świadomość, że zwiększenie opłat i poszerzanie obszaru płatnego parkowania w centrum i dzielnicach narażonych na duże obciążenie parkingowe jest wyzwaniem – przygotowana propozycja jest poparta analizami, a także opiniami mieszkańców. Stawiamy na bezpieczną, przyjazną i ekologiczną Gdynię, a wprowadzone zmiany przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, pozwolą mieszkańcom nabyć nowe nawyki transportowe, a w efekcie „odkorkują” newralgiczne punkty miasta – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Gdynia podzielona zostanie na cztery strefy płatnego parkowania: Śródmiejską, strefę A w dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana, strefę B w dzielnicy Działki Leśne oraz strefę C w Orłowie. Zmiana miejsca parkowania pojazdu w ramach jednej opłaty będzie możliwa w granicach tej strefy, w której ją uiszczono. Trzy nowe strefy płatnego parkowania, przypisane im opłaty oraz nowe dni i godziny postoju, wejdą w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia nowelizującej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Strefa w Orłowie powstanie w drugim kwartale 2021 roku.


Śródmiejska Strefa Platnego Parkowania // mat.prasowe

Strefa A - Wzgórze św. Masymiliana // mat.prasowe

Strefa B - Działki Leśne // mat.prasowe

Strefa C - Orłowo // mat.prasowe

Zmiana czasu pobierania opłat


Na obszarze Śródmiejskiej Strefy opłaty obowiązywały będą :

  • od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 20:00 (w dniach 24.12 oraz 31.12 do godziny 14:00, z wyłączeniem: 1.01 i 6.01, niedzieli i poniedziałku Świąt Wielkanocnych oraz 25.12 i 26.12).
  • na obszarze stref płatnego parkowania: Wzgórze Świętego Maksymiliana (Strefa A), Działki Leśne (Strefa B) i Orłowo (Strefa C) opłaty będą pobierane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 20:00, (w dniach 24.12 oraz 31.12 przypadające w dni robocze pobierane są w wyżej wymienionych strefach do godziny 14:00).
Mieszkańcy Śródmiejskiej Strefy lub jednej z pozostałych stref, na podstawie nabytego abonamentu typu „M”, będą uprawnieni do zaparkowania pojazdu na dowolnym miejscu postojowym, zlokalizowanym w promieniu do 300 metrów od miejsca zamieszkania, dotychczas było to ograniczone do 200 metrów. Granice, w których mieszkaniec danej strefy będzie upoważniony do zaparkowania pojazdu, zostaną wskazane w abonamencie podczas jego wydania. Opłata za drugi pojazd w abonamencie typu „M’ wyniesie trzykrotności, a za kolejne czterokrotność opłaty abonamentowej. Przy zakupie abonamentu typu „M” obowiązywać będzie rozliczanie PITu w gdyńskim Urzędzie Skarbowym, niezbędne będzie także wskazanie Gdyni jako miejsca zamieszkania i składanie przez mieszkańca zeznania podatkowego za rok poprzedzający ubiegania się o taki abonament.

Pierwsze zmiany wejdą w życie po 14 dniach, czyli w czerwcu 2020 roku, między innymi konieczność wpisywania numeru rejestracyjnego zaparkowanego auta podczas zakupu biletu w parkomacie. Do kontroli wniesionych opłat wykorzystywany będzie system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Ceny w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania będą zaczynały się od 5,50 zł za 1 godzinę. Dla osób, które muszą zostawić samochód na krótki czas będzie przewidziana opłata 2 zł za 22 minuty. Cena za 1 godzinę w podstrefach wyniesie 3,90 zł. Opłata dodatkowa za brak uiszczenia świadczenia za miejsce postojowe we wszystkich strefach wyniesie 200 zł lub 150 zł.

Opłaty jednorazowe w nowych strefach płatego parkowania


Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania:


Strefy A/B/C:

Opłata za postój pojazdu „WD” wpisanego do Gminnego Rejestru Samochodów Współdzielonych w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania oraz Strefach A/B/C:


Abonamenty:Działania koordynuje Zarząd Dróg i Zieleni. Koszt całego przedsięwzięcia to prawie 11 milionów zł, a przewidywana pula pojazdów do kontroli to 700 tysięcy samochodów rocznie. Wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania przeznaczane są między innymi na poprawę infrastruktury drogowej, w tym remonty ulic i chodników, a także nasadzenia zieleni.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 15.05.2020 11:19
  • ikona

    Autor: Dorota Matejczyk-Waletko (d.matejczyk-waletko@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 18.05.2020 09:27
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Matejczyk-Waletko
ikona