Gdynia Mobilna

Upraszczamy zasady płatnego postoju w Gdyni

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania i Strefa Płatnego Parkowania // mat. prasowe UM Gdyni

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania i Strefa Płatnego Parkowania // mat. prasowe UM Gdyni

22.03.2022 r.

29 marca zaczną obowiązywać zmiany w funkcjonowaniu stref płatnego parkowania w Gdyni. Natomiast wnioski o nadanie identyfikatorów uprawniających do bezpłatnego parkowania w niedziele, będą przyjmowane w kwietniu.


Najważniejsze zmiany obowiązujące od 29 marca br.:


 • Zmniejszenie liczby stref do dwóch – pozostanie Strefa Śródmiejska (niebieska), a pozostałe połączone zostaną w Strefę Płatnego Parkowania (żółta, potocznie zwana „dzielnicową”);
 • Abonament mieszkańca upoważniać będzie do parkowania do 300 metrów od miejsca zamieszkania (niezależnie od granic strefy);
 • Opłata dodatkowa za brak opłaconego miejsca postojowego wynosić będzie 150 zł (dotychczas wynosiła 200 zł z możliwością obniżenia do 150 w przypadku wpłaty w ciągu 7 dni);
 • Zgodnie z wnioskami mieszkańców Strefa Płatnego Parkowania na Wzgórzu Św. Maksymiliana zostanie rozszerzona o drogę publiczną o nazwie: Batalionów Chłopskich.
 • Wniesienie opłaty w droższej strefie (niebieskiej) upoważniać będzie do postoju w tańszej strefie (żółtej);

Bezpłatne parkowanie w niedziele będzie możliwe jedynie z Identyfikatorem Mieszkańca Gdyni. Obecnie wdrażany jest system przyjmowania wniosków i nadawania identyfikatorów. Wnioski od mieszkańców zaczniemy przyjmować w kwietniu, bezpłatny postój w niedziele dla posiadaczy identyfikatorów wejdzie w życie w drugiej połowie maja – zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdyni.

 • Identyfikator Mieszkańca Gdyni (nadawany przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni) umożliwi bezpłatne parkowanie w niedziele (dla posiadaczy pojazdów zameldowanych i opłacających PIT w Gdyni).
- Identyfikator Mieszkańca Gdyni uprawniający do bezpłatnego postoju przez całą niedzielę będą mogły uzyskać osoby posiadające samochód, zameldowane w Gdyni i rozliczające PIT w mieście. Identyfikator będzie nadawany na maksymalnie 12 miesięcy. Dokumenty potrzebne do jego nadania będzie można złożyć online lub w Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Przy wnioskowaniu o identyfikator mieszkaniec będzie musiał okazać dokument potwierdzający formę własności pojazdu: własność, leasing, umowa najmu, dzierżawy lub użyczenia (Umowa użyczenia pojazdu jest spisywania bezpłatnie między właścicielem samochodu a osobą, która chce go użytkować) oraz potwierdzić rozliczanie podatku w Gdyni.

W związku z tym, że wielu mieszkańców Gdyni korzysta z pojazdu na postawie umowy użyczenia i jest to najczęściej jedyny pojazd pozostający w ich dyspozycji, przyznano takim osobom prawo do zakupu preferencyjnego abonamentu dla mieszkańców na taki pojazd przy spełnieniu pozostałych warunków (zameldowanie oraz rozliczanie podatku od osób fizycznych (PIT) w Gdyni).

- Chcemy przede wszystkim uprościć zasady płatnego postoju w Gdyni, uważnie słuchaliśmy uwag mieszkańców, a teraz wprowadzamy je w życie. Uproszczenie tych zasad było też jednym z moich celów po objęciu stanowiska dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni  – mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
Przypomnijmy, że do dyspozycji kierowców wciąż pozostają parkingi bezpłatne – jednym z najpopularniejszych rozwiązań, z którego można korzystać wybierając się do Śródmieścia Gdyni, jest darmowy parking mieszczący się pomiędzy Gdynia Areną a Centrum Handlowym Riviera.

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania i Strefa Płatnego Parkowania od 29.03.2022 r.:

 • Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania
 • Strefa Płatnego Parkowania na obszarze dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
 • Strefa Płatnego Parkowania na obszarze dzielnicy Działki Leśne i Grabówek
 • Strefa Płatnego Parkowania na obszarze dzielnicy Orłowo