Konferencja "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni"

"Modernizm w Europie - Modernizm w Gdyni. Architektura XX w. i jej waloryzacja" 18-20 września 2014 r.

For English version click here
Pobierz formularz zgłoszeniowy

Komunikat z dn. 18 sierpnia lipca 2014 r.


Uprzejmie informujemy, że ustalony został program konferencji, który można pobrać tutaj.

Ponadto informujemy, że pozostały jeszcze wolne miejsca dla słuchaczy, w związku z powyższym zachęcamy zainteresowane osoby do rejestracji. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na sali obrad, decyduje kolejność zgłoszeń.
Pobierz formularz zgłoszeniowy.

Komunikat z dn. 13 marca 2014 r.
Uprzejmie informujemy, że zakończono przyjmowanie propozycji referatów na konferencję. Otrzymaliśmy ponad czterdzieści zgłoszeń bardzo różnorodnych i interesujących tematów. Propozycje referatów zostaną przedstawione do oceny członkom Komitetu Naukowego konferencji i na tej podstawie dokonana zostanie kwalifikacja. Wszystkich zainteresowanych powiadomimy o rozstrzygnięciu drogą mailową. Przewidujemy przyjęcie kilkunastu propozycji, ponieważ część czasu obrad jest przewidziana na wystąpienia zaproszonych gości z zagranicy oraz wybitnych specjalistów z Polski.
Organizator zaprosił do wygłoszenia referatów znawców z następujących krajów: Chiny, Hiszpania, Izrael, Niemcy, Rosja, Słowenia, USA, Wielka Brytania oraz oczywiście z Polski.
For English version click here
Pobierz formularz zgłoszeniowy


 Organizator Konferencji:
UMG
Urząd Miasta Gdyni


 Przygotowanie:
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

 Patronat merytoryczny:
icomos
Polski Komitet Narodowy ICOMOS

nid
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Patronat medialny:
architektura i biznes
Architektura&Biznes


bryła.pl
bryla.pl


RiZ
Renowacje i Zabytki


W dniach 18-20 września 2014 r. odbędzie się w Gdyni czwarta konferencja z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”, organizowana przez Miasto Gdynię. Poprzednie trzy konferencje z tego cyklu odbyły się w 2007, 2009 i 2012 r. i zgromadziły specjalistów i miłośników modernizmu z kilkudziesięciu krajów nie tylko Europy.

Czwarta konferencja w 2014 r. poświęcona będzie architekturze modernizmu XX wieku. Podobnie jak w czasie poprzednich edycji pierwszy dzień będzie poświęcony architekturze i urbanistyce, drugi – ochronie i konserwacji zabytków modernizmu, a w trzeci dzień odbędzie się prezentacja w terenie wybranych przykładów.

Wersja elektroniczna publikacji z artykułami I. międzynarodowej konferencji "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni"

Terminy:
1 marca 2014  zgłoszenia referatów ze streszczeniami
1 maja 2014  powiadomienie o zakwalifikowaniu referatów na konferencję
1 maja 2014  początek rejestracji uczestników bez referatów
31 lipca 2014  przedstawienie programu konferencji
31 lipca 2014  zakończenie przyjmowania zgłoszeń słuchaczy
1 września 2014  termin nadsyłania zakwalifikowanych referatów
18-20 września 2014  konferencja

Komitet Naukowy:
prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. PW, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, Prezes Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS,
dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. PG, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej,
dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, prof. PG, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej,
arch. Jeremie Hoffmann, Dyrektor Wydziału Ochrony Zabytków Miasta Tel Aviv,
dr inż. arch. Marek Stępa, Wiceprezydent Miasta Gdyni,
dr inż. arch. Robert Hirsch, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni.

Komitet Organizacyjny:

Dr inż. arch. Marek Stępa, Wiceprezydent Miasta Gdyni,
Mgr Joanna Leman, Urząd Miasta Gdyni, Kierownik Referatu Współpracy z Zagranicą,
Dr inż. arch. Robert Hirsch, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni,
Dr hab. inż. arch. Maria J. Sołtysik, prof. PG, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.

Zasady udziału w konferencji:
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i pobytu w Gdyni.
Ważna informacja: ze względu na inne imprezy kulturalne i naukowe odbywające się w tym samym terminie, sugerujemy wcześniejszą rezerwację miejsc noclegowych.

Informacja dla słuchaczy:
Konieczne jest zgłoszenie chęci uczestnictwa na formularzu dostępnym na stronie organizatora. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy będą potwierdzali przyjęcie zgłoszenia. Pobierz formularz zgłoszeniowy.

zapowiedź konferencja

Miejsce obrad:
Centrum konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego
Aleja Zwycięstwa 96/98, 81 - 451 Gdynia

Dojazd autobusami i trolejbusami do przystanku ZKM Park Naukowo-Technologiczny:
Z kierunku Gdyni w stronę „Kacze Buki": R, S, Z, 21, 23, 24, 26, 27, 152, 172, 180, 192, 272.
Z kierunku „Kacze Buki" do Centrum: R, S, Z, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 102, 105, 125, 152, 172, 710, 740, 750, 759, 760, 770.
Dojazd SKM: Stacja Gdynia Redłowo
Pokaż PPNT - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny na mapie

ikona