Aktualności

Najlepsi specjaliści w Gdyńskim Centrum Zdrowia

Uczestnicy w trakcie spotkania

Ostatnie spotkanie gdyńskiej koalicji ds. Uzależnień odbyło się w Gdyńskim Centrum Zdrowia // fot. GCZ

19.07.2022 r.

Znani specjaliści coraz częściej prowadzą wykłady w ramach szkoleń organizowanych przez Gdyńskie Centrum Zdrowia. Tak było podczas ostatniego spotkania gdyńskiej koalicji ds. Uzależnień, gdzie wykład zatytułowany „Nadzieja umiera ostatnia” zaprezentował dr Wojciech Glac, znany w Polce i poza granicami neurobiolog, zajmujący się między innymi tematyką uzależnień.


Ostatnie spotkanie gdyńskiej koalicji ds. Uzależnień, odbyło się w Gdyńskim Centrum Zdrowia, którego dyrektor, Anna Melki jest jednocześnie koordynatorem realizacji Gdyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2022-2025. Tym razem oprócz roboczej części spotkania, zaplanowano część wykładową, w której udział wziął między innymi jeden z najbardziej znanych obecnie w Polsce specjalistów od uzależnień – Wojciech Glac.

- W Gdyni kładziemy duży nacisk na profilaktykę, nasze programy są dobrze przemyślane, a do wspólnych działań zapraszamy także znanych specjalistów – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. - Gdyńskie Centrum Zdrowia wspiera służbę zdrowia oraz organizacje działające w tej sferze w naszym mieście, dzieląc się swoim doświadczeniem i dając możliwość wymiany dobrych praktyk między najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach.

Podczas części roboczej spotkania, wnioski z poprzednich spotkań i potrzeby koalicjantów zaprezentował Piotr Prósinowski z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni.
Celem spotkania była próba odpowiedzi na pytanie jak zarządzać profilaktyką w dobie kryzysu.
Specjaliści z obszaru leczenia i zapobiegania uzależnieniom, tj.: przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Zespołu Placówek Specjalistycznych, Policji, Straży miejskiej, Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Oświaty, Sądu oraz licznych organizacji pozarządowych i wspólnot AA, DDA szukali również odpowiedzi na pytania o:
  • kierunki rozwoju tej dziedziny,
  • zwiększenia efektywności udzielanego wsparcia,
  • rozwój międzyinstytucjonalnej współpracy.
- Dzięki wykładowi „Dlaczego nadzieja umiera ostatnia" doktora Wojciecha Glac, uczestnicy spotkania mieli okazje poszerzyć swoją wiedzę na temat neurologicznych aspektów warunkujących nasze zachowania i postawy wobec wyzwań współczesnego świata – mówi Anna Melki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia. - Do naszych działań staramy się włączać ekspertów z różnych dziedzin, tak aby mogli się oni dzielić swoim doświadczeniem, ale również dawać wparcie naszym specjalistom. 
Dr Wojciech Glac jest neurobiologiem z Uniwersytetu Gdańskiego. Jego największą pasją jest popularyzacja wiedzy o mózgu - od 10 lat organizuje Dni Mózgu w Trójmieście, każdego roku prowadzi kilkadziesiąt wykładów popularyzujących neurobiologię. Jest także laureatem nagrody Popularyzator Nauki w kategorii Naukowiec w prestiżowym konkursie Popularyzator Nauki organizowanym przez Serwis Nauka w Polsce PAP i Ministerstwo Edukacji i Nauki.


Drugim prelegentem podczas tego spotkania, była Agnieszka Długołęcka - Kurzyk, która w czasie wykładu pt.: "Jak znajdować oparcie w sobie w trudnych czasach wyjaśniała jak istotna jest dbałość o własne zasoby.

Spotkanie zaowocowało żywą dyskusją na temat potrzeb i przyszłości leczenia i profilaktyki uzależnień. Było wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń i kontaktów.
  • Uczestnicy w trkacie spotkania, przy stołach
  • Prelegentka na scenie