Archiwum

Podziękowania za pomoc i zaangażowanie dla strażników

Od początku roku strażnicy zabezpieczyli ponad dwieście różnego rodzaju imprez na terenie Gdyni, organizowanych przez  włodarzy miasta, stowarzyszenia, parafie i rady dzielnic.

Tylko w  ostatnich tygodniach  funkcjonariusze Straży Miejskiej  zabezpieczyli  kilkadziesiąt  imprez: sportowych, kulturalnych, kościelnych, festynów, pikników, koncertów, przemarszów, w których uczestniczyły tysiące nie tylko gdynian, ale też goście z całego kraju, a nawet świata.


Nasi strażnicy widoczni byli podczas zabezpieczania Biegu Europejskiego, którego kolejna edycja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy rekord frekwencji, bo w imprezie wzięło udział ponad cztery tysiące osób.

           
Kolejnemu  gdyńskiemu  sportowemu  świętu – meczom eliminacyjnym do Mistrzostw Europy U-19 towarzyszyła obecność  i praca strażników, czuwających  wspólnie z innym służbami i instytucjami  nad spokojem i porządkiem w trakcie futbolowych rozgrywek.

           
Ale oprócz tak ważnych przedsięwzięć, koncentrujących rzesze ludzi, na uwagę zasługuje systematyczne pojawianie się funkcjonariuszy Straży w miejscach, gdzie trwają lokalne akcje, uroczystości, pikniki czy sąsiedzkie zgromadzenia.

Przykładem  takiego działania jest  udział naszych strażników w zabezpieczeniu spaceru historycznego po Kolibkach i Orłowie, w którym uczestniczyli seniorzy czy też Gdyńskiego Magla Twórczego, integrującego osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

podziękowania
podziękowanie