Uwaga! Rząd przedłużył obowiązywanie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa do 25 kwietnia Uwaga! Rząd przedłużył obowiązywanie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa do 25 kwietnia
Bezpieczna Gdynia

Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe to stowarzyszenie (działające głównie w woj. pomorskim),  zajmujące się niesieniem pomocy ludziom zaginionym oraz osobom, których życie lub zdrowie jest zagrożone. Nie konkuruje z państwowymi służbami ratowniczymi, ani nie dubluje ich działań - ma podpisane umowy o współpracy z Policją, Strażą Miejską i Państwową Strażą Pożarną, wspierając je w działaniach poszukiwawczych. Ratownicy wykonują swoją pracę spłecznie. Jeśli ktoś informuje grupę o zaginięciu bliskiej osoby - zespół jest gotowy do wyjazdu. Pomoc POPR w poszukiwaniach nic nie kosztuje rodziny, która przeżywa dramat zaginięcia bliskiej osoby.

Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Krzemowa 4 (teren Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4)
81-571 Gdynia

strona: www.popr.com.pl