Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Co nowego

Kolejny sukces gdyńskich paralotniarzy

golfSukces gdyńskich pilotów w Otwartych Paralotniowych Mistrzostwach Niemiec, które odbywały się w dniach 23 - 28 maja. Adam Cegiełka zdobył srebrny medal, a Mirek Hołownia zajął piąte miejsce. Oboje są członkami Gdyńskiego Stowarzyszenia Paralotniarzy Glide Club Gdynia. Startowali w grupie PS1 czyli 'startu z silnikiem z nogi'. W grupie tej startowało 12 zawodników z 4 państw.

Adam Cegiełka ma 35 lat, paralotniarstwem zajął się 3 lata temu. W ubiegłym roku w Pińczowie zdobył tytuł Mistrza Polski. Podczas tej imprezy zawodnicy musieli wykazać się umiejętnościami: nawigacyjnymi (odnajdywali wyznaczone obiekty), zręcznościowymi (wykonywali slalom między tyczkami, byli oceniania za celność lądowania) i ekonomicznymi (przebycie jak najdłuższego dystansu przy ograniczonej liczbie paliwa). Także w ubiegłym roku Cegiełka zajął drugie miejsce w PPG Open (to mistrzostwa dla pilotów latających z silnikami odbywające się w Czechach), zajął pierwsze miejsce na Festiwalu Wiatrów w Żninie oraz IX Zimowych Międzynarodowych Zawodach Balonowo Paralotniowych.

Do Klubu Glide Club Gdynia należy 75 paralotniarzy z Trójmiasta i okolic. Najpierw była to grupa nieformalna, która działając już od końca ubiegłego wieku, organizowała wspólne latanie, a nawet zawody. Stowarzyszenie GCG powstało w 2002 roku, by skuteczniej promować i rozwijać sport paralotniowy, a także podnosić bezpieczeństwo latania oraz wesprzeć sportowe ambicje jego członków. Zamiar ten jest realizowany poprzez prowadzenie szkoleń dla początkujących i zaawansowanych, organizację zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych, działalność informacyjną i medialną oraz współpracę z firmami
sponsorującymi.

Glide Club Gdynia był organizatorem zawodów paralotniowych:
- I Puchar Pomorza Konarzyny 1999
- II Puchar Pomorza Borsk 2000
- III Puchar Pomorza Borsk 2001
- XI Mistrzostwa Polski 2002
- IV Puchar Pomorza Borsk 2002
- I Pucharu Pomorza PPG Borsk 2002
- XII Mistrzostwa Polski Żar 2003
- V Pucharu Pomorza Borsk 2004
- II Pucharu Pomorza PPG Borsk 2004

Sukcesy sportowe w sezonie 2005

Członkowie GCG mogą poszczycić się zdobyciem najwyższych (wszystkich możliwych) sukcesów sportowych w dziedzinie paralotniarstwa, jakie można osiągnąć w Polsce. Piloci w znaczący sposób rozsławiali imię Gdyni w kraju i na świecie. Oto najważniejsze osiągnięcia klubowe:

Osiągnięcia w klasyfikacji odnoszącej się do Polski w sezonie 2005:

- Paralotniowy Mistrz Polski - Wojtek Maliszewski
- Mistrz Polski PPG - Adam Cegiełka (dotyczy paralotni z silnikami)
- Mistrz Polski Grupy Falco - Mirek Hołownia (dotyczy paralotni z silnikami)
- Klubowy Mistrz Polski OLC
- Paralotniowy Mistrz Poski OLC - Kacper Kowalski
- Rekord w przelocie otwartym OLC - 221 km - Kacper Kowalski
- Pierwsze miejsce w Polskim Rankingu Pilotów Paralotniowych 2005 - Wojtek Maliszewski (trzeci raz z rzędu)
- 1 miejsce w IX Zimowych Międzynarodowych Zawodach Balonowo Paralotniowych - Adam Cegiełka

Osiągnięcia w klasyfikacji międzynarodowej w sezonie 2005:

- 1 miejsce w zawodach India Open w Bir-Billing , Indie - Wojciech Maliszewski
- Vice Mistrz Azji OLC - Kacper Kowalski
- 2 miejsce w Britisch Open w Piedrahita Hiszpania - Wojciech Maliszewski
- 23 miejsce w Dutch OPEN w Petrahita , Hiszpania - Wojciech Maliszewski
- 24 miejsce w światowej klasyfikacji OLC (na 1950 zawodników) - Kacper Kowalski
- na dzień 01.02.2006 Wojciech Maliszewski jest na 31 pozycji w rankingu WPRS (organizowanym przez FAI) sklasyfikowanych z punktami 3102. Ogólnie sklasyfikowanych jest 4273 pilotów. Jest to ranking kroczący, wiec się zmienia co miesiąc.
- Levrox - Francja - 27 miejsce w Mistrzostwach Świata - Adam Cegiełka
- 2 miejsce w IV edycji Mistrzostw Czech - Tachov, Czechy - Adam Cegiełka

Paralotniarze aktywnie uczestniczą w życiu Miasta. W kwietniu 2006 r. z własnej inicjatywy przystąpili do Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta Gdyni (ZSR) pod nazwą Paralotniowa Grupa Poszukiwawcza (PGP).
Grupa, w skład której wchodzą najlepsi piloci z klubu - zobowiązała się do współdziałania z Miejskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdyni w realizacji przedsięwzięć, mających na celu ochronę ludności przed utratą życia, zdrowia, ochronę środowiska naturalnego oraz przekazywanie informacji do MCPR o zauważonych innych zagrożeń na administrowanym terenie. Do realizacji zadań zawartych w porozumieniu paralotniarze będą działać na zasadach służby ochotniczej, wykorzystując nieodpłatnie własny sprzęt (10 szt. paralotni)

Do zadań Grupy należy między innymi:
- monitorowanie (patrolowanie) terenu ze względu na: zagrożenia żywiołowe (pożary, powodzie), zanieczyszczenia środowiska, bezpieczeństwo ludzi ;
- niesienie pomocy w poszukiwaniu zaginionych,
- współudział w akcjach ratowniczych, w szkoleniach i ćwiczeniach;

W marcu uczestniczyli w II Gdyńskich Targach Aktywnej Rehabilitacji, gdzie zaprezentowali specjalny wózek dla osób niepełnosprawnych który można wykorzystać podczas lotów paralotnią (zdrowy paralotniarz ląduje na nogach, a niepełnosprawny na wózku).

na zdjęciu: uroczystość wręczenia medali, na podium od lewej: Adam Cegiełka, Peter Schulz, Witold Kusiak

więcej zdjęć z imprezy

Gdynia stolicą paralotni - artykuł Gazety Wyborczej Trójmiasto z 25 września 2005

Nagroda fotograficzna dla Kacpra Kowalskiego

  • ikonaOpublikowano: 30.05.2006 00:00
  • ikona

    Autor: dnelke

ikona

Najnowsze