Co nowego

Potrzebujemy metropolii dla szybszego rozwoju

Metropolia to zrównoważony rozwój całego regionu i nowe inwestycje, fot. Marek Sałatowski / z facebookowej grupy Gdynia w obiektywie

Metropolia to zrównoważony rozwój całego regionu i nowe inwestycje, fot. Marek Sałatowski / z facebookowej grupy Gdynia w obiektywie

Trójmiejska metropolia mogłaby za około 200 dodatkowych milionów złotych rocznie zajmować się rozwijaniem transportu zbiorowego, budowaniem węzłów przesiadkowych, dróg i niezbędnej infrastruktury czy spójnymi działaniami planistycznymi. O tym, czy będzie to możliwe w ramach związku metropolitalnego, zadecydują wkrótce posłowie. To decyzja, która może zaważyć o tempie dalszego rozwoju całej aglomeracji trójmiejskiej.


Ustawa o związku metropolitalnym w województwie pomorskim może być przełomem, który wpłynie na szybki i zrównoważony rozwój całego regionu. O korzyściach, które przyniesie powołanie metropolii na Pomorzu, wiedzą doskonale włodarze miast i gmin – nie tylko Gdyni, Gdańska i Sopotu, ale też sąsiednich samorządów, dla których integracja z Trójmiastem jest jednym z najważniejszych czynników rozwojowych. Coraz częściej zauważają to także sami mieszkańcy. Współpraca w uproszczonej i jedynej dotąd dostępnej formie, w ramach stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot trwa od lat i przynosi pozytywne efekty, stąd starania o utworzenie związku metropolitalnego.

Już wkrótce losy Pomorza będą ważyć się w Sejmie RP. Przypomnijmy, że 10 września zdecydowaną większością głosów projekt ustawy metropolitalnej w województwie pomorskim poparli senatorowie. Kolejny krok to głosowanie w Sejmie, gdzie projekt ustawy trafił jako senacka inicjatywa ustawodawcza i to od decyzji posłów zależy jego dalsze procedowanie.

- Pomorską metropolię w sensie praktycznym tworzymy już od wielu lat. Mamy na swoim koncie liczne przykłady dobrej współpracy, wspólne realizacje ważnych dla całego regionu inwestycji i skuteczne starania o unijne środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – podkreśla Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - To, że samorządy z obszaru aglomeracji trójmiejskiej mówią jednym, wspólnym głosem jest niepodważalnym faktem. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że sformalizowanie naszej metropolii pozwoliłoby rozwinąć działania w jeszcze szerszym zakresie. Skorzystają na tym przede wszystkim mieszkańcy, bo dzięki dodatkowym środkom finansowym pojawi się więcej możliwości. Przykłady z całej Europy i świata oraz pozytywne efekty działania póki co jedynego w Polsce związku metropolitalnego potwierdzają, że taka forma współpracy jest przyszłością dużych miast – mówi prezydent Szczurek.


Potwierdzeniem tego, jak wiele może wnieść utworzenie związku metropolitalnego, jest jedyna do tej pory w Polsce Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (funkcjonuje od 2017 roku). Na jej założeniach częściowo opiera się zresztą projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza. Jako główne zadania metropolii wskazano transport zbiorowy, przebieg dróg, strategię, planowanie przestrzenne i promocję oraz jeden dodatkowy zakres - ochronę środowiska i adaptację do zmian klimatu.

Wspólne działania lokalnych samorządów w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot już wcześniej wielokrotnie potwierdzały, że Pomorze jest gotowe do współpracy nad projektami różnej wielkości. OMG-G-S obecnie zarządza funduszami europejskimi o wartości 1,76 mld zł, dzięki którym w różnych pomorskich miastach i gminach powstają węzły przesiadkowe, termodernizacje budynków publicznych, rewitalizacje czy przedsiębiorstwa społeczne.

Forma stowarzyszenia gmin i powiatów daje szansę też szansę dialogu i skutecznej promocji całego regionu, ale włodarze są zgodni co do jednego – pora na przeniesienie współpracy na nowy poziom i pozyskanie dodatkowych środków.

- Przykładów tego, jak skutecznie możemy działać dla dobra naszych mieszkańców dzięki współpracy w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, jest mnóstwo. Możemy silniej współpracować przy projektach o znaczeniu strategicznym dla całego regionu, projektować inwestycje z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców różnych miast i gmin, wspólnie reprezentujemy na zewnątrz racje istotne i korzystne dla lokalnych samorządów. Wreszcie zbudowaliśmy po prostu dobrze funkcjonującą platformę do dyskusji o przyszłości naszych lokalnych wspólnot. Tym, czego udało się dokonać przez ostatnie lata w ramach Obszaru Metropolitalnego, dobitnie udowodniliśmy, że jesteśmy gotowi na kolejny etap współpracy i utworzenie związku metropolitalnego. Transport zbiorowy, infrastruktura czy ochrona środowiska to kwestie, przy których wielokrotnie działaliśmy razem, ale dodatkowe finansowanie pozwoli te działania jeszcze bardziej rozszerzyć i myśleć o nich bardziej kompleksowo – wyjaśnia Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.


200 milionów na rozwój Pomorza


Co konkretnie mogą zyskać mieszkańcy dzięki związkowi metropolitalnemu na Pomorzu? Około 200 milionów złotych rocznie, bo szacunkowo takimi środkami dysponowałaby metropolia, której przysługuje 5% z tytułu podatku PIT. To środki, które do tej pory trafiały do budżetu państwa, a będą mogły przyczynić się do rozwoju wspomnianej komunikacji publicznej, dróg, węzłów przesiadkowych czy działań proekologicznych, których efekty odczuliby sami mieszkańcy.

Co najważniejsze, na zrównoważony rozwój w ramach metropolii mogłyby liczyć nie tylko Gdynia, Gdańsk i Sopot, ale i mniejsze ościenne miasta oraz gminy, np. Rumia, Pruszcz Gdański, Tczew, Reda, Wejherowo czy Puck.

Związek metropolitalny to także większy dostęp dla mieszkańców wsi i małych miasteczek do specjalistycznej opieki medycznej, edukacji i rynku pracy.  Jak udowadniają badania, tam, gdzie została utworzona struktura metropolitalna lepiej zorganizowany jest transport publiczny oraz bardziej skoordynowana jest przestrzeń publiczna.

O inicjatywie metropolitalnej na Pomorzu


Temat pomorskiej metropolii jest obecny w debacie publicznej od kilku lat. W czerwcu 2016 roku samorządowcy z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęli jednogłośną decyzję o chęci utworzenia związku metropolitalnego w rejonie Trójmiasta. Pomysł poparł wojewoda pomorski, Dariusz Drelich, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku. Pomimo tego rozmowy prowadzone z rządem nie przyniosły efektu.

Temat powrócił po dłuższej przerwie za sprawą senatu. W styczniu 2020 roku OMGGS przekazało przygotowany akt prawny na ręce marszałka senatu, Tomasza Grodzkiego, który zadeklarował prace w izbie wyższej. 30 lipca połączone senackie komisje - Ustawodawcza oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej pozytywnie zaopiniowały projekt.

We wrześniu podczas głosowania w senacie projekt ustawy metropolitalnej w województwie pomorskim poparło 86 senatorów przy 1 głosie wstrzymującym i zaledwie 2 głosach przeciw.

  • ikonaOpublikowano: 15.10.2020 08:45
  • ikona

    Autor: Kamil Złoch (k.zloch@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 15.10.2020 18:36
  • ikonaZmodyfikował: Redakcja portalu Gdynia.pl
ikona

Zobacz także

Najnowsze