Uwaga! Skrócił się termin przerwy w dostawie ciepłej wody. OPEC już napełnia sieć. Szczegóły w komunikacie.
Edukacja i promocja zdrowia, profilaktyka

Programy polityki zdrowotnej i działania realizowane przez podmioty lecznicze

Prezydent Miasta Gdyni zaprasza w 2017 roku mieszkańców naszego miasta do udziału
w następujących programach: 
 

Programy polityki zdrowotnej 3 letnie realizowane w latach 2015 - 2017


 1.
„Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży Sport, Zdrowie, Rodzina”
  

Program realizuje - SPZOZ Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie ul. Pory 78
- Filia w Gdyni ul. Olimpijska 5/9 tel. 58 765 07 96

Programy realizowane w 2017 r.

 1. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia - I etap (Badanie kału na krew utajoną)
   

Realizatorzy:

 • Lekarska Spółdzielnia Pracy ul. Obrońców Wybrzeża 1/3 tel. 58 620-02-07
 • „Przychodnia Orłowo" Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 58 668-01-60
 • Centrum Medyczne Dąbrowa - Dąbrówka Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 58 669-20-10
 • „Przychodnia u Źródła Marii" Sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 1a tel. 58 629-35-51
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul. Pułaskiego 4 tel. 58 711 60 00, 58 711 60 11
 • Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. Sp. z o.o. w Gdyni ul. W. Radtkego 1 tel. 58 620-75-01
 • NZOZ Przychodnia „Wzgórze Św. Maksymiliana" ul. Legionów 67 tel. 58 699 33 23
 • Przychodnia Lekarska Obłuże II Sp. z. o. o. ul. Sucharskiego 2 tel. 58 667-99-33
 • Baltic Clinic Sp. z o. o. ul. Wielkokacka 2/1b tel 58-526-01-60
 • Clinica Medica Sp. z o. o. ul. Mireckiego 11 tel. 58 661 50 55
 • NZOZ Przychodnia Lekarska Chylonia I Sp. z o.o. ul. Rozewska 31 tel. 58-623-46-88, 58-667-33-81
 • VITA MED. Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o. ul. Wejherowska 59 tel. 58-664-39-19, 58 623-07-71
 • „SANUS" Sp. z o.o. ul. Unruga 84 tel. 58-625-05-00, 58-625-96-64
 • Przychodnia Lekarska „Witomino" Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 2 tel. 58-624-18-23, 58-624-19-45
 • Puckie Centrum Medyczne Sp. z o. o. ul Podchorążych 10A tel. 58 665 20 91, 665 13 16
 • Przychodnia Lekarska „Grabówek" Sp. z o.o. ul. Ramułta 45 tel. 58-623-28-23
 • NZOZ Przychodnia Lekarska „ Działki Leśne" Sp. z o.o. ul. Warszawska 34/36 tel. 58-781-74-10

2. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia II ETAP (badania endoskopowe)

Realizatorzy:

 • Szpitale Pomorskie Sp. z o. o.  w Gdyni ul. W. Radtkego 1 tel. 058 620-75-01
 • Centrum Medyczne Dąbrowa - Dąbrówka Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 669-06-30
 • Clinica Medica Sp. z o. o. ul. Mireckiego 11 tel. 58 661 50 55
 • Lekarska Spółdzielnia Pracy ul. Obrońców Wybrzeża 1/3 tel. 058 620-02-07

3. Badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50-70 lat.

Realizatorzy:

 • Lekarska Spółdzielnia Pracy ul. Obrońców Wybrzeża 1/3 tel. 058 620-02-07
 • „Przychodnia Orłowo" Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 58 668-01-60
 • Centrum Medyczne Dąbrowa - Dąbrówka Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 58 669-20-10
 • „Przychodnia u Źródła Marii" Sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 1a tel. 58 629-35-51
 • NZOZ Przychodnia „Wzgórze Św. Maksymiliana" ul. Legionów 67 tel. 58 699 33 23
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul. Pułaskiego 4 tel. 58 711 60 00, 58 711 60 11
 • Przychodnia Lekarska Obłuże II Sp. z. o. o. ul. Sucharskiego 2 tel. 58 667-99-33
 • SPL „Śródmieście" Sp. z o.o. ul. ArmiI Krajowej 44 tel. 58 781 18 39
 • Clinica Medica Sp. z o. o. ul. Mireckiego 11 tel. 58 661 50 55

4. „Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV typ 16,18,6,11 dziewczynek urodzonych w 2003 r.
Realizatorzy:

 • Przychodnia Lekarska Obłuże II Sp. z. o. o. ul. Sucharskiego 2 tel. 58 667-99-33
 • Przychodnia Lekarska „Grabówek" Sp. z o.o. ul. Ramułta 45 tel. 58-623-28-23 (w.322,330)
 • NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana" Sp. z o.o. ul. Legionów 67 tel. 58-699-33-23 (w.312), 58-699-33-69
 • Baltic Clinic Sp. z o. o. ul. Wielkokacka 2/1b tel 58-526-01-60
 • „Przychodnia Orłowo" Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 58-668-04-07
 • Przychodnia Lekarska Chylonia I Sp. z o.o. ul. Rozewska 31 tel. 58-623-46-88, 58-667-33-81
 • VITA MED. Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o. ul. Wejherowska 59 tel. 58-664-39-19, 58 623-07-71
 • Centrum Medyczne Dąbrowa - Dąbrówka Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 58-669-20-20
 • „Przychodnia u Źródła Marii" Sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 1a tel. 58-629-35-51, 58-660-03-23 (w. 215)
 • NZOZ Przychodnia Lekarska „ Działki Leśne" Sp. z o.o. ul. Warszawska 34/36 tel. 58-781-74-10
 • NZOZ Przychodnia Lekarska „Pogórze" Sp. z o.o. ul. Porębskiego 9 tel. 58-665-76-56
 • „SANUS" Sp. z o.o. ul. Unruga 84 tel. 58-625-05-00, 58-625-96-64 ( w.14)
 • Przychodnia Lekarska „Witomino" Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 2 tel. 58-624-18-23, 58-624-19-45
 • Clinica Medica Sp. z o. o. ul. Staniszewskiego 1 tel. 58 714 11 60
 • EXTRA MED. ul. Batalionów Chłopskich 7 tel. 58 718 66 29
 • Puckie Centrum Medyczne Sp. z o. o. ul Podchorążych 10A tel. 58 665 20 91, 665 13 16


5. „Rośnij Zdrowo" działania profilaktyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami psycho-ruchowymi
 a) program skierowany do dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi uczęszczającymi do ośrodków i szkół specjalnych


Realizatorzy:

 • Przychodnia Lekarska Obłuże II" Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 58 625 48 18, 58 667 99 31 (32)
 • NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne" Sp. z o.o. ul. Warszawska 34/36 tel. 58 781 74 20

b) program skierowany do dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi uczniów wymagających stosowania w szkołach specjalnej organizacji nauki i metod pracy (klasy integracyjne).

Realizatorzy:

 • "Przychodnia Lekarska Obłuże II" Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 58 625 48 18; 58 667 99 31 (32)
 • NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana" Sp. z o. o. ul Legionów 67 tel. 58 699 35 73
 • „Przychodnia Orłowo" Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668 01 60, 58 664 88 97 (98)
 • VITA MED. Centrum Opieki Medycznej Sp. .z o. o. ul. Wejherowska 59 tel. 58 623 07 71; 58 664 39 19
 • Centrum Medyczne Dąbrowa - Dąbrówka Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 58 629 69 9

6. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego, schorzeń chirurgiczno - dermatologicznych dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gdyni.


Realizatorzy:

 • MSPR w Gdyni SPZOZ ul. Żwirki i Wigury 14 tel. 58 660-88-15
 • Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni ul. W. Radtkego 1 tel. 58 620-75-01

7.  „Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi
u kobiet w wieku 40 - 49 lat"


Realizatorzy:

 • Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. Szpital Morski im. PCK ul. Powst. Styczniowego 1 tel. 58 72 60 428
 • Centrum Medyczne Dąbrowa - Dąbrówka Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 58 669 20 39
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul. Pułaskiego 4 tel. 58 711 60 00, 58 711 60 11
 • SPL „Śródmieście" Sp. z o. o. ul. Armii Krajowej 44 tel. 58 78 11 829

8. "Gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i kończyn u osób po 65r.ż. STALE SPRAWNI"

Realizatorzy:

 • VITA MED. Centrum Opieki Medycznej Sp. .z o. o. ul. Wejherowska 59 tel. 58 623 07 71; 58 664 39 19
 • Zakład Rehabilitacji Sp. z o. o. ul. Chwarznieńska 136/138 tel. 58 624 15 51, 58 624 06 78
 • Przychodnia Lekarska Obłuże II Sp. z. o. o. ul. Sucharskiego 2 tel. 58 667-99-33
 • DOKTOR KRASICKI Sp. z o. o. ul. Zakręt do Oksywia 3 tel. 58623 33 57
 • Centrum Medyczne Dąbrowa - Dąbrówka Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 58-669-20-20
 • Centrum Rehabilitacji MIRA MED ul. Warszawska 34/36 tel. kom. 601 497 091


9. "Dzialania profilaktyczne mające na celu wyłonienie osób, których zachowanie budzi podejrzenie schorzenia psychicznego u osób dotychczas nie będących pod opieką lekarza psychiatry"
Realizatorzy:

 • Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o. o. ul. Traugutta 9 tel. 58 620 85 09
 • Przychodnia Orłowo Sp. z o. o. ul. Wrocławska 54 tel. 58 668 01 60
 • "ESKULAP" Sp. z o. o. ul. Chwarznieńska 136/138 tel. kom. 587 171 787
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul. Pułaskiego 4 tel. 58 711 60 00, 58 711 60 11

10."Badania w zakresie wczesnego diagnozowania jaskry u osób z czynnikami ryzyka wystąpienia schorzenia w wieku 45-55 lat" 

Realizatorzy:

 • Centrum Medyczne Dąbrowa - Dąbrówka Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 58-669-20-20
 • ISPL Ilona Strauss ul. Benisławskiego 46 tel. kom. 607 075 807
 • ISPL Beata Grzybowska-Pisińska ul. Legionów 67 tel.kom. 502 115 725
 • ISPL Renata Skrobisz-Kormańska ul. Sucharskiego 2 tel. 58 667 99 45
 • ISPL Małgorzata Maksymowicz ul. Wejherowska 59 tel. kom. 601 364 797
 • ISPL Jolanta Tuszyńska ul. Morska 149/1 tel. kom. 605 667 987
 • Wojskowa SPL. ul. Pułaskiego 4 tel. 58 711 60 13
 • „SANUS" Sp. z o.o. ul. Unruga 84 tel. 58-625-05-00, 58-625-96-64 ( w.14)
 • Przychodnia Orłowo Sp. z o. o. ul. Wrocławska 54 tel. 58 668 01 60,
 • Clinica Medica Sp. z o. o. ul Mireckiego 11 tel. 58 661 50 55


 

 • ikonaOpublikowano: 03.03.2014 00:00
 • ikona

  Autor: Bożena _Witos (2003)

 • ikonaZmodyfikowano: 10.04.2017 14:07
 • ikonaZmodyfikował: Maria Machnicka
ikona