Edukacja i promocja zdrowia, profilaktyka

Raporty z realizacji działań zdrowotnych finansowanych przez Gminę Miasta Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem Nr 16142/14/VI/O z dnia 16.09.2014 r. przyjął Raport z realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Gminę Miasta Gdyni w 2013 roku

Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem NR 3302/15/VII/O z dnia 15.09.2015 r. przyjął Raport z realizacji programów polityki zdrowotnej finansowanych przez Gminę Miasta Gdyni w roku 2014

Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem NR 4736/16/VII/O z dnia 07.06.2016 r. przyjął Raport z realizacji działań zdrowotnych finansowanych przez Gminę Miasta Gdyni w roku 2015