Edukacja i promocja zdrowia, profilaktyka

Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe (NGO) w zakresie ochrony i promocji zdrowia


 
Działania zdrowotne wieloletnie realizowane przez organizacje pozarządowe dla 
mieszkańców Miasta Gdyni

 

Fizjoterpia w wysiłkowym nietrzymaniu moczu

Realizator:   
Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, Gdynia ul. Morska 9-9A
 
Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych oraz prowadzenie poradni opieki paliatywnej dla mieszkańców Gdyni
 
Realizator:
Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca, Gdynia ul. Dickmana 6
 
Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera oraz ich rodzin i opiekunów

Realizator:

Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Sopot ul. Armii Krajowej 94

Warto być - zajęcia dla osób z chorobą otępienną

Realizator:
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot Al. Niepodległości 778
 
Razem łatwiej - zajęcia dla osób chorych na stwardnienie rozsiane
 
Realizator:
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Gdynia ul. Krzywoustego 1

Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom
 
Realizator:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST", Gdynia ul. Orłowska 70
 
Akademia Walki z Rakiem w Gdyni oraz kampania społeczna "Odważni wygrywają" - profilaktyka raka jądra

Realizator: 
Fundacja „Gdyński Most Nadziei", Gdynia ul. Władysława IV 51 
 
Wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do 7 roku życia
 
Realizator:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawością Intelektualną Koło w Gdyni, Gdynia ul. Harcerska 4