Edukacja i promocja zdrowia, profilaktyka

Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe (NGO) w zakresie ochrony i promocji zdrowia


Prezydent Miasta Gdyni zaprasza mieszkańców Miasta Gdyni do udziału
w działaniach zdrowotnych realizowanych przez organizacje pozarządowe w roku 2017

 


 Zadanie nr 1. Wysiłkowe Nietrzymanie Moczu (NTM)

Realizatorzy:
 

Fundacja „Zachowaj Sprawność" 81-661 Gdynia ul. II MPS 15 a/2
 
Zadanie nr 2.  Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych
 
Realizatorzy:
 
Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca 81-109 Gdynia ul. Arendta Dickmana 6
 
Zadanie nr 3.  Punkt pomocy psychologicznej dla mam/rodziców i małych dzieci „Początek
w rodzinie"


Realizatorzy:
 
Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl" 81-574 Gdynia, ul. Goska 18K
 
Zadanie nr 4. Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera, oraz ich rodzin i opiekunów

Realizatorzy:


Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Z Chorobą Alzheimera 81-842 Sopot ul. Armii Krajowej 94
 
Zadanie nr  5. Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM
 
Realizatorzy:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 81-035 Gdynia, ul. Krzywoustego 1

 
Zadanie nr 6. Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom
 
Realizatorzy:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST" 81-542 Gdynia ul. Orłowska 70
 
Zadanie nr 7. Warto być - program wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą otępienną, oraz ich rodzin i opiekunów

Realizatorzy:
 
Caritas Archidiecezji Gdańskiej 81-805 Sopot Al. Niepodległości 778
 
 
Zadanie nr 8. Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej
 
Realizatorzy:
 
Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. Wawrzyńca 81-109 Gdynia ul. Arendta Dickmana
 
Zadanie nr 9. Profilaktyka onkologiczna - prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznego (Akademia Walki z Rakiem) 

Realizatorzy:
 
Fundacja „Gdyński Most Nadziei" 81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 51 
 
Zadanie nr 10. Profilaktyka raka jądra 
 
Realizatorzy:
 
Fundacja „Gdyński Most Nadziei" 81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 51