Monitoring

Monitoring

Gdynia w oczach kamer
 
 
     Centrum monitoringu wizyjnego miasta to obecnie największy tego typu system w Polsce. Obejmuje swym zasięgiem większość dzielnic. Bezpieczeństwa mieszkańców  pilnuje łącznie 141 kamer.  System zbudowano wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, w których  uwzględniono  m.inn. 30-dniową archiwizację obrazów w pełnej rozdzielczości. Główne centrum monitoringu znajduje się w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego i jest podstawowym miejscem obserwacji i archiwizacji  i obrazu ze 141 kamer.
Gospodarzem monitoringu jest Straż Miejska  i  operatorzy cywilni  na dziesięciu stanowiskach  w nieprzerwanym trzyzmianowym trybie obsługują zainstalowane tam kamery.
monitoring

Procedura pozdarzeniowa jest następująca: operator monitoringu po zauważeniu sytuacji kwalifikującej się do  podjęcia interwencji przekazuje sygnał do dyspozytora straży miejskiej w Miejskim Centrum zarządzania Kryzysowego. Ten ma łączność radiową i telefoniczną z patrolami straży( ze względu na monitoring Gdynię podzielono na sektory każdy z patrolem zmotoryzowanym), natychmiast  przekazuje konkretną informację strażnikom, którzy podejmują stosowne działania. Monitoring wizyjny stanowi narzędzie zwiększające szanse na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania, daje wzrost poczucia bezpieczeństwa, przeciwdziała aktom wandalizmu.
Pozwala na kontrolowanie ruchu ulicznego, co szczególnie przydaje się podczas masowych imprez sportowych  czy tez wydarzeń kulturalnych o zasięgu międzynarodowym, których w Gdyni jest wiele. Tam, gdzie są zainstalowane kamery, maleje przestępczość, a pakiet nowoczesnych rozwiązań pozwala na wykorzystanie zdjęć czy też nagrań z monitoringu  w trakcie postępowania sądowego jako materiału dowodowego. Strażnicy miejscy korzystając z informacji przekazywanych przez operatorów monitoringu wielokrotnie zatrzymywali graficiarzy, kieszonkowców, chuliganów dewastujących przystanki i wiaty autobusowe, zaśmiecających ulice i chodniki. Interweniowali w sytuacjach, gdy nietrzeźwi rodzice zajmowali się małoletnimi dziećmi, beztrosko stwarzając zagrożenie nie tylko dla ich zdrowia , ale czasami również i życia. Monitoring wielokrotnie uratował życie zwierzętom i ptakom, które ranne lub osłabione bez ludzkiej pomocy nie dałyby sobie rady. Dzięki kamerom  można skutecznie  walczyć z ogniskami na plaży; zapobiegać dramatom, które mogą się zdarzyć, gdy dzieci, a nawet i dorośli lekkomyślnie igrają  z niebezpieczeństwem, wchodząc na cienki lód Zatoki.

Wykaz kamer monitoringu wizyjnego

  • ikonaOpublikowano: 13.02.2013 00:00
  • ikona

    Autor: Marcin Kostrzyński (m.kostrzynski@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 18.10.2022 11:16
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona