Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Monitoring

Monitoring

Gdynia w oczach kamer

Centrum monitoringu wizyjnego miasta to obecnie największy tego typu system w Polsce. Obejmuje swym zasięgiem większość dzielnic. Bezpieczeństwa mieszkańców  pilnuje łącznie 141 kamer. System zbudowano wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, w których uwzględniono m.in 30-dniową archiwizację obrazów w pełnej rozdzielczości.

Główne centrum monitoringu znajduje się w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego i jest podstawowym miejscem obserwacji i archiwizacji i obrazu ze 141 kamer.

Gospodarzem monitoringu jest Straż Miejska i  operatorzy cywilni  na dziesięciu stanowiskach  w nieprzerwanym trzyzmianowym trybie obsługują zainstalowane tam kamery.

Procedura pozdarzeniowa jest następująca: operator monitoringu po zauważeniu sytuacji kwalifikującej się do  podjęcia interwencji przekazuje sygnał do dyspozytora straży miejskiej w Miejskim Centrum zarządzania Kryzysowego. Ten ma łączność radiową i telefoniczną z patrolami straży (ze względu na monitoring Gdynię podzielono na sektory każdy z patrolem zmotoryzowanym), natychmiast  przekazuje konkretną informację strażnikom, którzy podejmują stosowne działania. Monitoring wizyjny stanowi narzędzie zwiększające szanse na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania, daje wzrost poczucia bezpieczeństwa, przeciwdziała aktom wandalizmu.

Pozwala na kontrolowanie ruchu ulicznego, co szczególnie przydaje się podczas masowych imprez sportowych czy tez wydarzeń kulturalnych o zasięgu międzynarodowym, których w Gdyni jest wiele.

Tam, gdzie są zainstalowane kamery, maleje przestępczość, a pakiet nowoczesnych rozwiązań pozwala na wykorzystanie zdjęć czy też nagrań z monitoringu w trakcie postępowania sądowego jako materiału dowodowego. Strażnicy miejscy korzystając z informacji przekazywanych przez operatorów monitoringu wielokrotnie zatrzymywali graficiarzy, kieszonkowców, chuliganów dewastujących przystanki i wiaty autobusowe, zaśmiecających ulice i chodniki. Interweniowali w sytuacjach, gdy nietrzeźwi rodzice zajmowali się małoletnimi dziećmi, beztrosko stwarzając zagrożenie nie tylko dla ich zdrowia , ale czasami również i życia.

Monitoring wielokrotnie uratował życie zwierzętom i ptakom, które ranne lub osłabione bez ludzkiej pomocy nie dałyby sobie rady. Dzięki kamerom  można skutecznie  walczyć z ogniskami na plaży; zapobiegać dramatom, które mogą się zdarzyć, gdy dzieci, a nawet i dorośli lekkomyślnie igrają  z niebezpieczeństwem, wchodząc na cienki lód Zatoki.

Wykaz kamer monitoringu wizyjnego:  • ikonaOpublikowano: 13.02.2013 00:00
  • ikona

    Autor: Marcin Kostrzyński (m.kostrzynski@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.06.2024 12:28
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona