Strategia Rozwoju Gdyni 2030

Po spotkaniu konsultacyjnym projektu Strategii Rozwoju Gdyni 2030

Opis alternatywny __old/gdynia.pl/g2/2017_02/117031_file.jpg

28.02.2017 r.

15 lutego 2017 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gdyni 2030, który określa jak miasto ma się rozwijać przez najbliższych kilkanaście lat. W poniedziałek 27 lutego w Gdynia InfoBox odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami, podczas którego dyskutowano o wizji i kierunkach rozwoju Gdyni do roku 2030. Poprowadził je Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. Gdynianie swoje uwagi odnośnie dokumentu mogą jeszcze zgłaszać do 8 marca.

Wiceprezydent Gdyni Michał Guć na otwartym spotkaniu z mieszkańcami dotyczącym strategii Gdyni 2030

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o uspokojonym ruchu nie tylko w centrum miasta, jak wskazano w strategii, ale w całej Gdyni. Poruszano również kwestie dotyczące rozwiązań w sprawie transportu szynowego do północnych dzielnic oraz bezkolizyjnych przejazdów kolejowych. Dopytywano także o propozycje konkretnych inwestycji w poszczególnych dzielnicach w zakresie lokalnych miejsc spotkań i przestrzeni wspólnych dla mieszkańców w ramach zapisu „Przyjazna przestrzeń publiczna w gdyńskich dzielnicach". Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane przez kolegium prezydenta.

Uwagi do projektu Strategii Rozwoju Gdyni można zgłaszać do 8 marca:
  • wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej www.2030.gdynia.pl,
  • wysyłając formularz konsultacyjny na adres e-mail: wydz.strategii@gdynia.pl lub pocztą na adres: Wydział Strategii Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
  • składając formularz w skrzynce wystawionej w holu głównym budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 lub bezpośrednio w Wydziale Strategii UM Gdyni.
Projekt Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030 oraz formularz konsultacyjny dostępne są na stronie www.gdynia.pl w zakładce „Dla mieszkańców" - Moja Gdynia 2030, na stronie dedykowanej procesowi opracowania strategii (www.2030.gdynia.pl) oraz bezpośrednio w Wydziale Strategii Urzędu Miasta Gdyni.