Zdrowie

Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w nowym składzie

Grupa osób pod choinką

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Gdyni // fot. Magda Śliżewska

W Gdyni powołano nowy skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Będzie jej przewodniczył Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. Rada dba o wsparcie dla osób niepełnosprawnych w bardzo szerokim zakresie, między innymi zdrowotnym i psychologicznym, ale także obszarze aktywizacji zawodowej.

Nowo powołani członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych to: Bartosz Bartoszewicz – wiceprezydent Gdyni, Danuta Kłopocka, Krzysztof Dosz, Mariusz Rozborski, Adam Wnorowski - przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wczoraj pożegnali oni członków Rady kończącej się kadencji: Elżbietę Gurską i Kordiana Kulaszewicza. Radę wspierają także Agnieszka Wawrzyniak – naczelnik Wydziału Dostępności Urzędu Miasta Gdyni i Lechosław Dzierżak – Radny Miasta Gdyni, przewodniczący Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia.

- Gdynia to miasto otwarte, w którym każdy znajdzie swoje miejsce - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Jednym z priorytetów gdyńskiego samorządu jest równy dostęp dla wszystkich gdynianek i gdynian do edukacji, kultury czy infrastruktury miasta. W Gdyni staramy się tworzyć społeczność różnorodną, przyjazną dla wszystkich mieszkańców.


Jakimi tematami zajmuje się Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych? Ich zakres jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi: problem zatrudnienia i wczesnych praktyk dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, badania osób z niepełnosprawnością intelektualną pod kątem występowania demencji.

- W ubiegłym roku członkowie rady dyskutowali również o potrzebie stworzenia ośrodka dla osób z niepełnosprawnością ruchową, współpracy z ZDiZ w zakresie dostępności miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, pomocy wytchnieniowej dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami – wymienia Anna Melki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia. - Ważnymi tematami była również kwestia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji gdyńskiej uczestników zajęć terapeutycznych i ich opiekunów, dostęp komunikatorów społecznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i seniorów, dostęp do pomocy psychiatrycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową oraz ich opiekunów.


To rada opiniuje także w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stawek i warunków przyznawania świadczeń, procedury składania wniosków o uzyskanie orzeczenia przez obywateli Ukrainy, jak również w temacie finansowania transportu osób z niepełnosprawnościami między powiatami, zarządzeń w sprawie ustanowienia zasad udzielania dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd”, bezpieczeństwa pieszych poruszających się po chodnikach, gdy obok wyznaczona jest droga rowerowa itp.
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych współpracuje też z organizacjami działającymi na rzecz poprawy sprawności mieszkańców: Fundacją Sport na Zdrowie organizującą zajęcia dla dzieci w basenie solankowym, Stowarzyszeniem Amazonek Gdyńskich wspierającym kobiety po nowotworach piersi i narządów rodnych, Fundacją Prosto z Serca prowadzącą gimnastykę usprawniającą i spotkania z psychologiem, Stowarzyszeniem Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin, które dba o sprawność fizyczną i psychiczną osób chorych na chorobę Parkinsona, Stowarzyszeniem „Dlaczego NIE” organizującym zajęcia usprawniające dla osób z różną niepełnosprawnością w sali i aktywności w wodzie oraz Polskim Towarzystwem Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy aktywizującym społecznie osoby po amputacji krtani.
W zakresie aktywizacji i integracji oraz organizacji grup wsparcia działa również wiele organizacji w Gdyni. Są to Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, które organizuje warsztaty dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ADAPA Fundacja na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju proponuje zajęcia sportowe i muzyczno-taneczne dla młodzieży, Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń” organizuje wyjazdy usamodzielniające dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, Fundacja Wielkie Rzeczy poprzez zajęcia wspiera kompetencje społeczne dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziców, Stowarzyszenie Klub Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego proponuje rehabilitację społeczną przez sport – futsal bez barier, wypoczynek i edukację dla osób z niepełnosprawnościami.

  • ikonaOpublikowano: 14.12.2023 14:41
  • ikona

    Autor: Aneta Marczak (a.marczak@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 14.12.2023 15:49
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona