Nauka

Gdyńscy psycholodzy prowadzą badania naukowe

Gdyńscy psycholodzy badają funkcje poznawcze u dzieci // fot. Pixabay

Gdyńscy psycholodzy badają funkcje poznawcze u dzieci // fot. Pixabay

21.06.2022 r.

Specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdyni zostali zaproszeni do udziału w ważnych badaniach normalizacyjnych realizowanych w ramach projektu „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży".


Psycholodzy, pracujący w gdyńskich poradniach psychologiczno pedagogicznych nie tylko diagnozują i udzielają wsparcia, ale również uczestniczą w roli ekspertów w badaniach naukowych, których celem jest opracowanie jeszcze lepszych narzędzi do diagnozowania dzieci i młodzieży.

- Gdyńskie dzieci i ich rodzice mają możliwość konsultacji u bardzo dobrych specjalistów i pomoc z ich strony w rozwiązaniu problemów – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. - Wszystkie te działania są dla rodziców bezpłatne. Nasi eksperci stale się dokształcają, biorą udział w innowacyjnych projektach, jak ten dotyczący diagnostyki. Gdyńskie działania w związku z opieką psychologiczną dla najmłodszych są doceniane w kraju i poza granicami.

Projekt realizował Instytut Badań Edukacyjnych w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Projekt nadzorowany był przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój".

- Celem projektu było opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie zestawu narzędzi diagnostycznych dla obszaru poznawczego, przeznaczonych dla osób w wieku 3-25 lat, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) i z niepełnosprawnościami – mówi Anna Kordzińska-Grabowska, dyrektor PPP nr 3 w Gdyni. - Narzędzia te docelowo mają wspierać specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych w udzielaniu pomocy uczniom na każdym etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem ucznia młodszego oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W projekt zaangażowali się także rodzice dzieci współpracujących z poradnią.