Nauka

Kolejna szkoła tworzy budżet uczniowski

Szkoła się zmienia, aby być jeszcze bardziej przyjazna dla uczniów // fot. ZSHG

Szkoła się zmienia, aby być jeszcze bardziej przyjazna dla uczniów // fot. ZSHG

25.05.2022 r.

Ósmoklasiści wybierają placówki, w których będą się kształcić, a szkoły średnie robią wszystko, aby stworzyć młodym ludziom jak najlepsze warunki do nauki. W Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych decydujący głos w sprawie zmian oddano uczniom. Demokratycznie wybrano najciekawszy projekt i właśnie zakończyła się jego realizacja.


Rada Rodziców i Samorząd Szkolny postanowili wprowadzić kilka zmian w szkole tak, żeby była lepiej dostosowana do potrzeb uczniów, poprzez zaktywizowanie i włączenie młodzieży w proces decyzyjny. Szkoła wzorowała się na idei Budżetu Obywatelskiego.

- To kolejna z gdyńskich placówek, którą zainspirowała idea budżetu obywatelskiego – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. - Przygotowując projekty dla Budżetu Obywatelskiego zmieniamy Gdynię, w przypadku budżetu uczniowskiego, młodzież może zmieniać swoje otoczenie, spełniać marzenia, działać zespołowo i świetnie się przy tym bawić. To dobra lekcja demokracji.

W ZSHG, w odpowiedzi na inicjatywę Samorządu Szkolnego, Rada Rodziców zgodziła się wesprzeć finansowo jeden projekt uczniowski w roku. Projekty mają dotyczyć szkoły jako budynku, ale nie tylko. Mogą to być różne wydarzenia.

- Najpierw trwa zgłaszanie pomysłów, później Samorząd wspólnie z kilkoma nauczycielami i panią dyrektor weryfikuje pomysły. Później uczniowie głosują na najlepszy, który jest wdrażany w życie – informuje Magdalena Buczma-Pawelec z Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych. - W tym roku zdecydowaliśmy, iż na rozgrzewkę zaprojektujemy łącznik, który jest przejściem między dwoma budynkami szkoły. Tak, by stał się przyjaznym miejscem dla uczniów. Jeszcze niedawno uczniowie zgłaszali swoje pomysły, a już mamy pięknie zaprojektowany łącznik z muralem ściennym i czterema pufami. Naszym celem jest aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu szkoły oraz nauka samorządności, która kształtuje pozytywne postawy społeczne. Budujemy pozytywny obraz szkoły otwartej na dialog i partnerstwo. Chcielibyśmy, by młodzież naszej szkoły aktywnie uczestniczyła w życiu placówki oraz uczyła się zasad samorządności, miała poczucie większej sprawczości. Wzorowaliśmy się na założeniach Budżetu Obywatelskiego w Gdyni i zamierzamy kontynuować tą inicjatywę. Pomysłów jest coraz więcej.

Uwaga ósmoklasiści, w tej szkole decydujący głos należy do jej uczniów!
  • Mural i pufy dla uczniów ZSHG