Nauka

Można wnioskować o stypendium Miasta Gdyni

Stypendia Gdyni dla najzdolniejszych // fot. Michał Puszczewicz

Stypendia Gdyni dla najzdolniejszych // fot. Michał Puszczewicz

18.10.2021 r.

Ruszył nabór do programu stypendiów Miasta Gdyni. Jak co roku kilkudziesięciu młodych gdynian może liczyć na wsparcie finansowe miasta. Stypendia dostają uczniowie oraz studenci.

 
Kto może zostać stypendystą miasta?
Stypendia przyznawane są w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, w trzech kategoriach - za osiągnięcia w nauce, za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne. Uczniowi i absolwentowi może być przyznane stypendium tylko w jednej z kategorii.
 
Stypendia dla studentów są indywidualnym wyróżnieniem dla studentów, których zainteresowania wykraczają poza program studiów oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi.
 
- Nie ma lepszej motywacji do dalszego rozwoju niż docenienie czyjejś pracy, włożonej energii i zaangażowania. Dlatego zachęcam do złożenia wniosku o stypendium. Co roku przeznaczamy na nie około ćwierć miliona złotych. Nasi uczniowie i studenci dzięki tym środkom mają szansę na realizację swoich celów, ale mają też szansę rozwijać nasze miasto. Ich zainteresowania i sukcesy są najróżniejsze. To pasjonaci nauki, mistrzowie przedmiotów ścisłych i humanistycznych, poligloci, mistrzowie kodowania, miłośnicy muzyki czy niepokonani zwycięzcy różnych sportów. Dla nas to powód do dumy i motywacja do dalszego ich wspierania – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent ds. jakości życia.
 
Kto może zgłaszać stypendystów?
Wnioski o stypendia w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży mogą składać: uczniowie pełnoletni, rodzice lub prawni opiekunowie uczniów, dyrektorzy szkół, organizacje samorządowe i społeczne, władze klubów i organizacji sportowych. Jeden wnioskodawca może złożyć wniosek dotyczący danego kandydata na jedną z trzech kategorii stypendium.
 
W przypadku stypendiów dla studentów do złożenia wniosku stypendialnego uprawniony jest student działający osobiście lub przez pełnomocnika.
 
Czas i miejsce dostarczania dokumentów
Nabór trwa od 15 października do 15 listopada. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku dostarczania dokumentów pocztą czy kurierem liczy się data wpływu wniosku o stypendium a nie data jego nadania.
 
Tu uzyskasz pomoc:
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni – Stypendium Miasta Gdyni. Możesz też skontaktować się z Wydziałem Edukacji, który odpowiada za przeprowadzanie naboru od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, pod numerem telefonu 58 761-77-33 lub poprzez e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl.