Nauka

Nowa jednostka wspiera pracę szkół i przedszkoli

Od lewej: Bartosz Bartoszewicz – wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Anna Bennich – dyrektor Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół, Wojciech Szczurek - prezydent Gdyni / fot. Kamil Złoch

Od lewej: Bartosz Bartoszewicz – wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Anna Bennich – dyrektor Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół, Wojciech Szczurek - prezydent Gdyni / fot. Kamil Złoch

12.01.2021 r.

Od 1 stycznia w Gdyni działa Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół. Nowa instytucja odciąża placówki oświatowe w kwestiach finansowych, kadrowych, płacowych i administracyjnych. Jej dyrektorem została Anna Bennich, która dotychczas pełniła funkcję zastępcy naczelnika Wydziału Edukacji.


Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół – w skrócie CUPSZ – jest jednostką obsługującą 98 samorządowych, oświatowych jednostek organizacyjnych. Z jego merytorycznego i administracyjnego wsparcia korzystają szkoły, przedszkola, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni, Szkolne Schronisko Młodzieżowe czy Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 
– Edukacja zajmuje szczególnie ważne miejsce w życiu naszego miasta. Z tego powodu nieustannie szukamy nowych ścieżek rozwoju w trosce o zapewnienie mieszkańcom dostępu do oświaty na najwyższym poziomie. Aby było to możliwe, dbamy nie tylko o jakość kształcenia czy rozwój infrastruktury lokalowej, ale i o organizację pracy, która jednocześnie podniesie jej komfort, zwiększy wydajność i odpowie na wyzwania finansowe związane choćby ze zmniejszającym się udziałem subwencji z budżetu państwa w finansowaniu gdyńskiej oświaty – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Odpowiedzią na wszystkie te potrzeby jest powołanie w Gdyni Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół. Nowa jednostka zintegruje w skali miasta obsługę placówek oświatowych w zakresie kadr, płac i księgowości.

Jakie są zadania CUPSZ?


Większość pracowników CUPSZ przechodzi do nowej jednostki prosto z gdyńskich placówek szkolnych. To pracownicy księgowości, płac i kadr obsługujący pracę szkół i przedszkoli.

Dzięki połączeniu sił administracji poszczególnych placówek będzie możliwe lepsze ustandaryzowanie pracy, m.in. przez wdrożenie jednolitego oprogramowania do obsługi budżetu i nowych procedur. Skrócony zostanie obieg dokumentów, a proces decyzyjny w kwestiach finansowej działalności szkół i przedszkoli przyśpieszy. Jednocześnie z dyrektorów placówek oświatowych zostanie zdjęty ciężar odpowiedzialności za obieg i archiwizację dokumentacji finansowej.

Na powołaniu nowej instytucji zyskują również pracownicy. Połączenie umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń. Codzienną pracę usprawni choćby łatwiejsze ustalenie zastępstwa za nieobecnych pracowników – co miało wpływ na funkcjonowanie zwłaszcza małych jednostek.

Wszystko to przełoży się na lepszą i szybszą pracę gdyńskich instytucji.

Kim jest dyrektor CUPSZ?


Na czele CUPSZ stanęła Anna Bennich, która dotychczas była zastępcą naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.

– Powstanie Centrum Usług dla Szkół i Przedszkoli to naturalny krok naprzód w budowaniu nowoczesnej sieci placówek oświatowych w Gdyni – mówi Anna Bennich, dyrektor CUPSZ – Miasto zyskuje większą sprawczość i elastyczność w zabezpieczaniu funkcjonowania szkół oraz przedszkoli od strony księgowej, płacowej i kadrowej. Przed edukacją stoi wiele wyzwań, zarówno organizacyjnych, jak i finansowych – teraz miasto tworzy nowe, skuteczne narzędzie, aby im sprostać, a zyskają na tym mieszkańcy – zarówno młodzież szkolna, jak i pracownicy szkół.

Anna Bennich pracuje w Urzędzie Miasta Gdyni od 1996 roku. Od 2009 roku pełniła funkcję zastępcy naczelnika Wydziału Edukacji. Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, na którym studiowała m.in. pod okiem prof. Krzysztofa Szałuckiego. Jest ekspertem w dziedzinie finansów publicznych. Przez lata odpowiadała za budżety wszystkich placówek oświatowych w Gdyni. Anna Bennich jest również przedstawicielką Gminy Miasta Gdyni w Stowarzyszeniu NORDA, Metropolitarnym Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów.

Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół mieści się przy ul. 10 Lutego 26, w przestrzeni niewykorzystanej przez powstające tam Centrum Nowoczesnego Seniora. Obecnie budynek jest remontowany i przystosowywany do nowych funkcji.
  • Od lewej: Bartosz Bartoszewicz – wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Anna Bennich – dyrektor Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół, Wojciech Szczurek - prezydent Gdyni, Katarzyna Gruszecka-Spychała – wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki  / fot. Kamil Złoch
  • Od lewej: Anna Bennich – dyrektor Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół, Wojciech Szczurek - prezydent Gdyni, Katarzyna Gruszecka-Spychała – wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki  / fot. Kamil Złoch
  • Od lewej: Anna Bennich – dyrektor Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół, Wojciech Szczurek - prezydent Gdyni / fot. Kamil Złoch