Uwaga! Od 10 do 15 czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody do 6 dzielnic Gdyni. Szczegóły w komunikacie.
Nauka

Strażnicy Energii i... Klimatu

Fragment plakatu promującego projekt // materiały organizatora

Fragment plakatu promującego projekt // materiały organizatora

Gdynia rozszerza projekt pod nazwą Strażnicy Energii na wszystkie gdyńskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. W nowej odsłonie projektu znajdzie się też miejsce na oszczędzanie wody.

Dotychczasowy projekt “Strażnicy Energii” został uzupełniony o kategorię oszczędzania wody i zyskuje nową nazwę - STRAŻNICY ENERGII I KLIMATU.

W ramach projektu szkoły podejmą w 2023 roku działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a w szczególności działań, które pozwolą na ograniczenie zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody w szkołach. Uczestnicy otrzymają zestaw wskazówek, w jaki sposób mogą mieć wpływ na zmniejszenie zużycia mediów w szkołach.
- Projekt wielokrotnie pokazywał, że działania podejmowane przez naszych uczniów przynoszą bardzo dobre efekty. Wiemy, że edukacja i rozwijanie właściwych postaw w obszarze ekologii jest bardzo dużą inwestycją w przyszłość. Wartością dodaną jest zebranie danych, dzięki analizie których możemy szukać szeroko zakrojonych rozwiązań pozwalających zadbać o środowisko poprzez zmniejszanie zużycia energii czy wody – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
Celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży gdyńskich szkół w zakresie właściwego gospodarowania energią elektryczną, cieplną oraz wodą. Program będzie miał również pozytywny wpływ na rozwijanie właściwych postaw ekologicznych i aktywizacji proekologicznej środowiska nauczycielskiego oraz rozwijanie wiedzy dotyczącej ochrony klimatu.
- Edukacja proekologiczna prowadzona w taki sposób, przyjazny, ciekawy, odpowiedni dla młodych ludzi jest nowatorskim rozwiązaniem. Wszyscy mamy wspólny cel – wypracowanie takich zachowań, które w dobie inflacji, kryzysów energetycznych, zmian klimatu, pozwolą nam oszczędzić już nie tylko środki finansowe ale i cenne surowce – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju
W nowej edycji projektu wezmą udział wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Szkoły, które do tej pory biorą udział w “Strażnikach Energii” pozostają w projekcie ale rozwijają go o kategorię wody.

W ramach tego projektu szkoły biorą udział w wyzwaniach dzielących się na różne kategorie. Szkoły z najlepszymi wynikami otrzymają co kwartał nagrody finansowe, w postaci 50% zaoszczędzonych środków.

Wyzwania miesięczne obejmują 3 kategorie: oszczędność energii cieplnej w GJ oraz oszczędność energii elektrycznej w KWh, najniższe zużycie wody w litrach na jednego ucznia gdzie będzie porównywane zużycie w stosunku do roku 2019 r.

Rywalizację będzie można śledzić na gdyńskim portalu otwartych danych www.otwartedane.gdynia.pl oraz pozostałych kanałach wykorzystywanych przez Gdynię Edukacyjną. Więcej informacji o projekcie w załączeniu poniżej.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 17.02.2023 15:00
  • ikona

    Autor: Zuzanna Kasprzyk (z.kasprzyk@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 17.02.2023 15:04
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona