Nauka

Uczniowie wspólnie zazielenią Gdynię

Gdynia reaguje na zmiany klimatyczne i chce ograniczyć ich wpływ na miasto. Dlatego realizuje m.in. projekt edukacyjny „Posadź drzewo”.

Gdynia reaguje na zmiany klimatyczne i chce ograniczyć ich wpływ na miasto. Dlatego realizuje m.in. projekt edukacyjny „Posadź drzewo”.

Gdynia reaguje na zmiany klimatyczne i chce ograniczyć ich wpływ na miasto. Dlatego realizuje m.in. projekt edukacyjny „Posadź drzewo”. Jego uczestnicy – dzieci i młodzież – wspólnie zazielenią nasze miasto. Propozycje miejsc, w których powinny się pojawić nowe drzewa, można przesyłać do 31 października. 
– Inwestujemy w proekologiczne przedsięwzięcia, szukamy nowych rozwiązań mających na celu zwiększanie świadomości ekologicznej gdynian po to, by wspólnie budować miejski ekosystem dla przyszłych pokoleń. Stąd projekt „Posadź drzewo”, który jest skierowany do uczniów. Zależy nam na tym, by młodzi ludzie zaangażowali się w przeciwdziałanie zmianom klimatu – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Dlatego zachęcamy uczniów gdyńskich szkół do tego, by wzięli udział w tym przedsięwzięciu. By uświadomili sobie znaczenie zieleni w mieście, rozejrzeli się i poszukali miejsc, gdzie można posadzić nowe drzewa. Dzięki ich aktywności Gdynia będzie jeszcze bardziej zielona, przyjazna i piękna.
 
Projekt „Posadź drzewo” jest skierowany do najmłodszych mieszkańców Gdyni – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jeden z jego elementów to kampania edukacyjna. We wszystkich gdyńskich szkołach nauczyciele organizują lekcje tematyczne m.in. o sposobach łagodzenia zmian klimatycznych. Najprostsze rozwiązanie to właśnie sadzenie drzew. Wykorzystując technologie informacyjno-komunikacyjne, uczniów włączono w proces decydowania o tym, gdzie w mieście zasadzić drzewo.
 
– W gdyńskich szkołach od lat realizujemy wiele projektów edukacyjnych, które budują w uczniach postawy ekologiczne, świadomość w obszarze efektywnego wykorzystywania zasobów, konieczności obniżania poziomu zanieczyszczeń i powstrzymywania negatywnych zmian klimatycznych. Projekt „Posadź drzewo” to wiele korzyści dla wszystkich mieszkańców Gdyni. Nie tylko edukuje dzieci i młodzież w zakresie zmian klimatycznych i sposobów zapobiegania im. To także doskonała lekcja z kształtowania kompetencji obywatelskich i współodpowiedzialności za jakość życia w Gdyni. Poza tym więcej terenów zielonych i drzewa rosnące wraz z młodym człowiekiem, który je „posadził”. Wartość edukacyjna i społeczna projektu jest zatem ogromna. Warto w nim wziąć udział. Wspólnie decydujmy, gdzie zasadzić drzewo i uczynić Gdynię jeszcze bardziej zieloną – zachęca Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
 
Uczeń, mając do dyspozycji aktywne Konto Mieszkańca, może zgłosić propozycję miejsca, w którym powinno pojawić się nowe drzewo, poprzez wielofunkcyjną aplikację Gdynia.pl. Ma na to czas do 31 października. Lokalizacja może być prawie że dowolna. Jedyne ograniczenie to kwestia własności terenu i jego docelowe przeznaczenie. Zgłoszone propozycje będą wstępnie weryfikowane, a lista 100 najbardziej popularnych lokalizacji zostanie przekazana ogrodnikowi miasta. Sadzenie drzew rozpocznie się wiosną 2022 roku.
 

Co zrobić, gdy nie ma się aktywnego Konta Mieszkańca?


Dla rodziców powstała instrukcja zakładania Konta Mieszkańca i delegowania uprawnień, aby mogły z niego korzystać też dzieci – uczniowie. To pozwoli im oddać głos na daną lokalizację lub wskazać inną. Instrukcję przekazano rodzicom za pośrednictwem e-dziennika.
 
Dodatkowo podajemy opis sposobu głosowania:

1. Rodzice gdyńskich uczniów aktywują konta dzieci poprzez dodanie adresu e-mail.
2. Następnie dzieci i młodzież logują się do własnych kont poprzez stronę konto.um.gdynia.pl lub aplikację gdynia.pl.
3. Wybierają zakładkę „Posadź drzewo” i wysyłają swoje propozycje lokalizacji nasadzeń.

Dodajmy, że kluczem do ekosukcesu są zaangażowani mieszkańcy, którzy od najmłodszych lat dostrzegają negatywne skutki braku kontaktu człowieka z przyrodą w przestrzeni miejskiej oraz niebezpiecznie postępujące zmiany klimatyczne. A ponadto doskonale rozumieją też współczesne potrzeby ekologiczne i potrafią mądrze na nie odpowiedzieć. Młodzi gdynianie bez wątpienia właśnie tacy są. Nie ulega wątpliwości, że to drzewo może być w Gdyni symbolem społeczeństwa zaangażowanego.
Wspólnie z uczniami zazieleńmy nasze miasto!

  • ikonaOpublikowano: 09.09.2021 15:00
  • ikona

    Autor: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz (s.szumielewicz@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 12.09.2021 17:23
  • ikonaZmodyfikował: Redakcja portalu Gdynia.pl
ikona