Nauka

„Zdolni z Pomorza – Gdynia” jeszcze tylko przez rok!

Zdolni z Pomorza – Gdynia

Zdolni z Pomorza – Gdynia

22.05.2020 r.


Przed nami ostatni rok realizacji projektu „Zdolni z Pomorza – Gdynia” dedykowanego wyjątkowo utalentowanym uczniom z fizyki, informatyki, matematyki, biologii, chemii i kompetencji społecznych. Właśnie rusza rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 - od września na zdolnych uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych czekają ciekawe zajęcia, obozy naukowe, spotkania akademickie, niezwykłe warsztaty z kreatywności, opieka mentorska, a także stypendia. Warto dowiedzieć się, jak znaleźć się w gronie tych, którzy już rozwijają swoje pasje w ramach projektu.

– Jakość i atrakcyjność gdyńskiej edukacji w dużej mierze zależy od stopnia jej dostosowania do aktualnych wymogów rynku pracy. Zależy też od tego, w jakim zakresie oferta edukacyjna dopasowana jest do potrzeb i oczekiwań najmłodszych mieszkańców naszego miasta, w tym  tych najbardziej uzdolnionych i ambitnych. Uczniowie uzdolnieni w obszarze fizyki, informatyki, matematyki, biologii, chemii i kompetencji społecznych mają możliwość rozwijania swoich talentów i pasji dzięki udziałowi w projekcie „Zdolni z Pomorza – Gdynia”. Jestem przekonany, że udział w tym projekcie przełoży się na kolejne sukcesy młodych gdynian – nie tylko w skali kraju, ale także na światowym poziomie – podkreśla Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości Gdyni.

„Zdolni z Pomorza – Gdynia” to projekt realizowany od 2016 r. we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Przez cały rok szkolny szczególnie uzdolnieni uczniowie biorą udział w szeregu zajęć pozalekcyjnych realizowanych według autorskich programów nauczania i opracowanych dla danej grupy uczniów przez nauczycieli – specjalistów w danej dziedzinie naukowej. Uwzględniają one indywidualne potrzeby rozwoju każdego uczestnika, zdiagnozowane podczas badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Co ważne, tematyka zajęć zdecydowanie wykracza poza podstawę programową, dotyczą problemów oraz zadań pojawiających się na konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

– Rzeczywiście, działania, które proponujemy w ramach „Zdolnych” cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Chciałabym podkreślić, że tylko w mijającym roku szkolnym swoje talenty rozwijało ponad 211 uczniów, a od początku realizacji projektu aż 326. To osoby z pasją, dla których ogromną wartością jest nauka i wiedza, umiejętność współpracy obok rywalizacji, aktywność zawodowa, czy nieszablonowe i twórcze myślenie. Niewątpliwie, wszystko to ma ogromny wpływ na ich „start” w przyszłość. Te działania będziemy pełną parą kontynuować w roku szkolnym 2020-2021 – mówi Alicja Pranga, koordynator projektu w Wydziale Edukacji UM Gdynia.

Osoby zainteresowane udziałem w ostatniej już edycji „Zdolnych z Pomorza – Gdynia” zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami rekrutacji, które znajdują się TUTAJ 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.Oprac: Małgorzata Chudzińska, Wydział Edukacji