1483 (1183) 2022-01-28 - 2022-02-10

„Gdynia bez barier” – ostatni dzwonek

Przed nami XXII edycja konkursu „Gdynia bez barier”. Projekty można zgłaszać do 11 lutego 2022 roku. Laureatami nagród i wyróżnień w konkursie mogą być autorzy pomysłów i udogodnień (już istniejących, bądź będących w fazie projektu), które pomagają przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób z niepełnosprawnościami.


Każdy, kto przystępuje do konkursu, musi złożyć wniosek, który powinien zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszającej,
– imię i nazwisko lub nazwę instytucji nominowanej,
– tytuł programu i cel,
– propozycję innowacji i rozwiązań,
– kategorię (architektoniczna, społeczna, komunikacyjna, inna).
Wniosek nie powinien zawierać więcej niż 5 stron formatu A4. Może go złożyć autor pomysłu lub osoba trzecia, typująca autora, obiekt czy program. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 11 lutego 2022 roku. Można je składać na trzy sposoby:
– w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs „Gdynia bez barier” – XXII edycja”,
– wysłać pocztą na podany wyżej adres Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs „Gdynia bez barier” – XXII edycja”,
– wysłać drogą mailową na adres: niepelnosprawni@gdynia.pl.
Finał XXII edycji konkursu „Gdynia bez barier” ma się odbyć w maju 2022 roku.

ikona