1397 (1097) 2020-02-07 - 2020-02-13

Inkubator Dostępności

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zapraszają 11 lutego o godz.14.00 na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Inkubatora Dostępności.
Zadaniem Inkubatora Dostępności jest dotarcie do oddolnych i innowacyjnych rozwiązań, które zniwelują bariery w dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Koordynatorzy projektu szukają innowatorów, osób aktywnych społecznie z całej Polski, które zechcą razem opracować innowacje zwiększające dostępność.
W ramach Inkubatora Dostępności oferowane są granty finansowe nawet do 100 tys. złotych – na dopracowanie i przetestowanie innowacji społecznych. Ponadto innowatorzy społeczni mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i organizacyjne, a w tym uproszczone rozliczanie grantu. Na spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym uczestnicy dowiedzą się, jak starać się o środki i co można sfinansować w ramach innowacji? Jakie pomysły mogą być realizowane i czym właściwie jest dostępność w kontekście innowacji?
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbędzie się 11 lutego o godz. 14.00 w Centrum Integracja Gdynia (ul. Traugutta 2). Nie są konieczne zapisy.
12 lutego w godz. 9.30-17.00 w Inkubatorze Starter (ul. Lęborska 3b w Gdańsku) odbędzie się „INNOVAthon dla dostępności”. Uczestnicy będą projektować metodą Design thinking innowacje zwiększające dostępność.
Więcej o projekcie Inkubator Dostępności na stronie www.rops.krakow.pl/lewa/inkubator-dostepnosci-35 i na Facebooku www.facebook.com/ROPS.Krakow.