1431 (1031) 2020-11-20 - 2020-11-26

Klub Młodzieżowy

Klub Młodzieżowy Fundacji Fly, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z niezamożnych rodzin, poszukuje wolontariuszy-korepetytorów przedmiotów: j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka/zakres szkoły podstawowej (klasy VI-VIII) i I klas liceum/technikum.
Zgłoszenia mailowo:
s.tomaszewska@fundacjafly.pl