1432 (1132) 2020-11-27 - 2020-12-03

O bezpieczeństwie w transporcie i logistyce

Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wydało najnowszą monografię autorstwa kmdr por. dr Mirosława Chmielińskiego pt. Determinanty bezpieczeństwa przewozu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi w portowym terminalu kontenerowym.

Autor jest absolwentem WAT w Warszawie, a od 25-lat jest nauczycielem akademickim na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW. Wyniki badań naukowych, które zawiera monografia, stanowią efekt kilkuletnich prac badawczych przez co monografia wzbogaca teorię z zakresu bezpieczeństwa w portowym terminalu kontenerowym podczas przewozu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałem wybuchowym. Monografia zawiera materiał do studiowania dla pracowników naukowych i studentów kierunków studiów związanych z naukami o bezpieczeństwie, w tym z bezpieczeństwem procesów logistycznych ponieważ transport towarów niebezpiecznych podlega szczególnym rygorom, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

ikona