1431 (1031) 2020-11-20 - 2020-11-26

Załatw sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Gdyni nieprzerwanie prowadzi obsługę w pełnym zakresie spraw. Aktualnie z uwagi na stan epidemii na osobistą wizytę w USC umawiani będą jedynie interesanci w sprawach wymagających ich osobistego stawiennictwa.

Nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym, zmianę imienia i nazwiska czy sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego. Wnioski w tych sprawach można złożyć:
- elektronicznie przez platformę e-PUAP (dla osób posiadających profil zaufany),
- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Stanu Cywilnego al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
- poprzez wrzucenie do wrzutni umieszczonej przy wejściu do Urzędu Miasta
Zgłoszenie urodzenia dziecka odbywa się za pośrednictwem platformy e-PUAP.
Rejestracja zgonów bieżących odbywa się bez wcześniejszego umówienia wizyty. Zgon można zarejestrować od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00.
W sprawie dokumentów do ślubu kościelnego lub cywilnego oraz spraw związanych z uznaniem ojcostwa dziecka czy powrotem do nazwiska po rozwodzie należy umówić się na wizytę do USC przez Gdyńskie Centrum tel. 58 626 26 26.
Rejestracja (wpisy) zagranicznych dokumentów stanu cywilnego odbywa się drogą pocztową lub poprzez wrzucenie kompletu dokumentów do wrzutni.
Zaplanowane uroczystości zawarcia związku małżeńskiego będą odbywały się zgodnie z harmonogramem. Maksymalna liczba uczestników uroczystości wynosi 5 osób (w tym narzeczeni i świadkowie). Podczas ceremonii zawarcia związku małżeńskiego obowiązują wszystkie wytyczne sanitarne.