Aktualności

Relacja z 4. międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”

4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Alina Limańska-MichalskaW dniach 18-20 września 2014 r. odbyła się w Gdyni czwarta międzynarodowa konferencja naukowa „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX wieku i jej waloryzacja”. Poprzednie konferencję odbyły się w latach 2007, 2009 i 2012. Organizatorem cyklu konferencji jest Miasto Gdynia, a współorganizatorem Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. Patronat naukowy nad konferencją przyjął Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie i Polski Komitet Narodowy ICOMOS.

Obrady konferencji odbywały się w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni Redłowie.

Program konferencji w formacie pdf.

Pierwszy dzień obrad, poświęcony był architekturze i urbanistyce. Obszar zainteresowania badaczy uczestniczących w konferencji przekroczył już wyraźnie granice Europy. Referaty pierwszego dnia dotyczyły m.in. architektury modernistycznej w Chinach, zaprezentowane przez dr Edwarda Denisona oraz Guangyu Ren z Londynu i kolejny na temat modernizmu w Izraelu, przygotowany przez Jeremiego Hoffmanna - Konserwatora Zabytków Tel Awiwu.
Dr Edward Denison, Londyn, Wielka Brytania - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Alina Limańska-Michalska
Ponadto przedstawiony został modernizm w Słowenii i na Łotwie. Kilka prezentacji dotyczyło architektury polskiej. Prof. Andrzej K. Olszewski - nestor badań nad modernizmem, zaprezentował swoje uwagi na temat architektury wystawienniczej, a kolejni badacze poruszyli m.in. kwestie architektury na Kresach, na Śląsku, w Warszawie i Krakowie. Przedstawione zostały także tematy ściśle związane z Gdynią. Prof. Maria Sołtysik zaprezentowała wyniki badań dotyczących architektury modernistycznej Orłowa Morskiego, pani Anna Posłuszna scharakteryzowała dawny Etap Emigracyjny na Grabówku, a dr Grzegorz Rytel przypomniał w swoim wystąpieniu Mauzoleum gen. Orlicz-Dreszera na Oksywiu.
Prof. Maria Jolanta Sołtysik, Gdynia - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Alina Limańska-Michalskadr inż. arch. Grzegorz Rytel, Warszawa - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Alina Limańska-Michalska
Po zakończeniu obrad, uczestnicy konferencji wzięli udział w wernisażu wystawy „Narodziny miasta. Gdyński modernizm w dwudziestoleciu międzywojennym”, który odbył się w Muzeum Miasta Gdyni.
Wernisaż wystawy „Narodziny miasta. Gdyński modernizm w dwudziestoleciu międzywojennym” w Muzeum Miasta Gdyni / fot. Bogna KociumbasWernisaż wystawy „Narodziny miasta. Gdyński modernizm w dwudziestoleciu międzywojennym” w Muzeum Miasta Gdyni / fot. Bogna Kociumbas

Drugi dzień konferencji rozpoczęła miła uroczystość. Prezydent Gdyni przyznał dwa medale „Civitas e Mari” za społeczną ochronę dziedzictwa modernizmu. Medalami wyróżniono Panią Marię Piradoff-Link oraz Panią Joannę Stankiewicz-Kiełbińską. Uroczystość wręczenia medali poprowadził Wiceprezydent Gdyni dr Marek Stępa.

Pania Maria Piradoff-Link - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Alina Limańska-MichalskaPani Joanna Stankiewicz-Kiełbińska - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Robert Hirsch

 Obrady drugiego dnia rozpoczęła prezentacja na temat ochrony architektury modernistycznej w USA, przedstawiona przez dr Theodora Prudona, Przewodniczącego DOCOMOMO USA. Następnie przedstawione zostały referaty omawiające kwestie zachowania architektury modernistycznej w Hiszpanii, Rosji i  Niemczech. Drugą część obrad tego dnia rozpoczęło wystąpienie prof. Jacka Purchli z Krakowa, na temat architektury modernistycznej w tym szacownym ośrodku.

Prezentacje dotyczące ewidencjonowania i badania architektury modernistycznej w Polsce przedstawili specjaliści z Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, arch. Marek Perepeczo. Drugi dzień zakończyły prezentacje dotyczące ochrony i konserwacji architektury m.in. Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego.  

Dr Theodore Prudon, Nowy Jork, USA - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Alina Limańska-Michalskaarch. Kirsten Angermannm Weimar, Niemcy - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Alina Limańska-Michalska

inż. Vladimir Shukhov, Moskwa, Rosja - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Alina Limańska-Michalska

Trzeciego dnia uczestnicy mieli możliwość zwiedzić wybrane zabytki modernistyczne Gdyni. Dzięki uprzejmości Muzeum Emigracji możliwe było zwiedzenie historycznego Dworca Morskiego po zakończonej odbudowie i adaptacji. Gości przywitała Pani Dyrektor Muzeum Emigracji Karolina Grabowicz-Matyjas. Prezentację na temat historii Dworca Morskiego i zakończonych prac przedstawił dr Marcin Szerle. Ideę i misję Muzeum Emigracji przedstawił gościom Łukasz Kierznikiewicz. Uczestnicy konferencji mogli zobaczyć najważniejsze części przyszłego muzeum. Wszystkich urzekł widok w słońcu portu gdyńskiego i morza, które podziwiano z tarasu Dworca Morskiego, tego samego tarasu, z którego wsiadano niegdyś na transatlantyki.

Zwiedzanie budynku dawnego Dworca Morskiego, obecnie Muzeum Emigracji - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Bogna KociumbasZwiedzanie budynku dawnego Dworca Morskiego, obecnie Muzeum Emigracji - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Bogna Kociumbas

Zwiedzanie budynku dawnego Dworca Morskiego, obecnie Muzeum Emigracji - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Bogna Kociumbas
W dalszej części zwiedzania, goście mogli zobaczyć z bliska zabudowę portową z historycznymi budynkami przy ul. Polskiej. Prezentację architektury Gdyni zakończyło odwiedzenie Dworca Kolejowego Gdynia Główna po odrestaurowaniu oraz najważniejszych budynków położonych w śródmieściu, takich jak Hale Targowe i budynek mieszkalny przy ul. 3 Maja 27-31.
Zwiedzanie budynku dworca PKP Gdynia Główna - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Tadeusz PalmowskiZwiedzanie budynku mieszkalnego FE BGK przy ul. 3 Maja 21-27 - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Tadeusz Palmowski

Każdy z uczestników konferencji otrzymał pamiątkową torbę z symbolem konferencji i specjalny konferencyjny notatnik oraz książkę „Architektura XX wieku do lat sześćdziesiątych i jej ochrona w Gdyni i w Europie”, w której zawarte są teksty wygłoszone na poprzedniej konferencji. Goście zagraniczni otrzymali angielską wersję książki zawierającej artykuły z poprzednich dwóch konferencji.

Książki z serii Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni, które otrzymali uczestnicy konferencji

Materiały graficzne na konferencję (plakaty, logo, zaproszenia i program) zostały zaprojektowane przez plastyka Radosława Czerniejewskiego.

Materiały konferencyjne zaprojektowane przez Radosława Czerniejewskiego

Fotografie: Alina Limańska-Michalska (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków), Bogna Kociumbas (Muzeum Emigracji), Tadeusz Palmowski (Gdynia)

dr hab. Jakub Lewicki, prof. UKSW, Warszawa - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Alina Limańska-Michalskaprof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Lenartowicz - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Alina Limańska-Michalska

arch. Guangyu Ren, Londyn, Wielka Brytania - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Alina Limańska-Michalskadr inż. arch. Maciej Czarnecki, Warszawa - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Alina Limańska-Michalskamgr Anna Posłuszna, Kraków - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Alina Limańska-Michalska

mgr inż. arch. Tomasz Błyskosz, Gdańsk - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Alina Limańska-Michalskadr inż. Waldemar Affelt, Toruń - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Alina Limańska-Michalska

mgr inż. arch. Marek Perepeczo, Koszalin - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Alina Limańska-Michalskadr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, Warszawa - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Alina Limańska-MichalskaDr Ewa Jachnicka, Gdynia - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Alina Limańska-Michalska

Wernisaż wystawy „Narodziny miasta. Gdyński modernizm w dwudziestoleciu międzywojennym” w Muzeum Miasta Gdyni / fot. Bogna KociumbasWernisaż wystawy „Narodziny miasta. Gdyński modernizm w dwudziestoleciu międzywojennym” w Muzeum Miasta Gdyni / fot. Bogna Kociumbas

Wernisaż wystawy „Narodziny miasta. Gdyński modernizm w dwudziestoleciu międzywojennym” w Muzeum Miasta Gdyni / fot. Bogna KociumbasWernisaż wystawy „Narodziny miasta. Gdyński modernizm w dwudziestoleciu międzywojennym” w Muzeum Miasta Gdyni / fot. Bogna Kociumbas

Zwiedzanie budynku dawnego Dworca Morskiego, obecnie Muzeum Emigracji - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Bogna KociumbasZwiedzanie budynku dawnego Dworca Morskiego, obecnie Muzeum Emigracji - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Bogna Kociumbas

Zwiedzanie budynku dawnego Dworca Morskiego, obecnie Muzeum Emigracji - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Bogna KociumbasZwiedzanie budynku dawnego Dworca Morskiego, obecnie Muzeum Emigracji - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Bogna Kociumbas

Zwiedzanie budynku dawnego Dworca Morskiego, obecnie Muzeum Emigracji - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Bogna KociumbasZwiedzanie budynku dawnego Dworca Morskiego, obecnie Muzeum Emigracji - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Bogna Kociumbas

Zwiedzanie budynku dawnego Dworca Morskiego, obecnie Muzeum Emigracji - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Bogna KociumbasZwiedzanie budynku dawnego Dworca Morskiego, obecnie Muzeum Emigracji - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Bogna Kociumbas

Zwiedzanie budynku dawnego Dworca Morskiego, obecnie Muzeum Emigracji - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Tadeusz PalmowskiZwiedzanie budynku mieszkalnego FE BGK przy ul. 3 Maja 27-31 - 4. międzynarodowa konferencja naukowa Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni / fot. Tadeusz Palmowski

ikona