Konkurs wiedzy o Gdyni

Konkurs wiedzy o Gdyni - VII edycja 2021/202222.11.2021

I Etap Konkursu Wiedzy o Gdyni w gdyńskich szkołach – 2 grudnia 2021 r. w formie on-line
 
Link dla szkół podstawowych: (aktywny będzie dopiero w dniu 2 grudnia br. o wyznaczonej godzinie)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ft3fL46QpUazWefgFIhFRmcYMjS9oCFCicLtyuraJm9UQ0taU0lNQVpMU0IwMkRVVkVCWFQ2V1JCUi4u
dla szkół podstawowych link będzie aktywny 20 min od godz. 17.30 do godz. 17.50 w tym czasie należy przesłać test
 
Link dla szkół ponadpodstawowych: (aktywny będzie dopiero w dniu 2 grudnia br. o wyznaczonej godzinie)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ft3fL46QpUazWefgFIhFRmcYMjS9oCFCicLtyuraJm9UOTFaWTdSWUdMRjNDV1JURVBLVVc3TUtVTC4u
dla szkół ponadpodstawowych link będzie aktywny 15 min od godz. 18.00 do godz. 18.15 w tym czasie należy przesłać test
 
Informacje dla uczestnika konkursu:
·        warunkiem uczestniczenia w konkursie jest zaakceptowanie on-line przez uczestnika albo rodzica/opiekuna prawnego zgody na udział w konkursie (RODO) oraz prawidłowe wpisanie otrzymanego od nauczyciela kodu, który daje możliwość wypełnienia testu
·        akceptacja warunków uczestnictwa i wpisanie kodu wlicza się w czas wypełnienia testu
·        po wypełnieniu testu należy wcisnąć „prześlij” (liczy się ilość punktów)
 
W czasie konkursu będziemy dostępni (wsparcie techniczne) pod nr tel. 58 66 88 776. 


4.10.2021

To już VII edycja Konkursu Wiedzy o Gdyni!
Uprzejmie informujemy, że I etap Konkursu (szkolny) odbędzie się 2 grudnia 2021 r. w formie testu online (podobnie jak w ubiegłym roku). Zgłoszenia uczestników – liczbę uczniów zainteresowanych startem w Konkursie proszę przesyłać do 16 listopada  2021 r. na adres e-mail: b.slowi@gdynia.pl
Liczymy, że frekwencja dopisze i uczestnicy pochwalą się swoją bogatą wiedzą i dobrym przygotowaniem, w którym ich Nauczyciele mają duży udział.
Do zobaczenia i usłyszenia.