Uwaga! Rząd przedłużył obowiązywanie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa do 25 kwietnia Uwaga! Rząd przedłużył obowiązywanie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa do 25 kwietnia
Obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym w Gdyni poprzez zakup bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym

Obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym w Gdyni poprzez zakup bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym

logo NFOŚiGW

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny”

Beneficjent:

Gmina Miasta Gdyni

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym. Zastąpienie autobusów o napędzie konwencjonalnym pojazdami o napędzie elektrycznym spowoduje osiągnięcie efektu ekologicznego.

Przedmiot projektu:

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano:

·         zakup 6 bezemisyjnych pojazdów do obsługi komunikacji miejskiej w Gdyni,
·         przeprowadzenie szkoleń dla 15 kierowców.

Planuje się zakup pojazdów elektrycznych z bateriami o obniżonej pojemności (zastosowanie systemu ładowania w ruchu In Motion Charging), wyposażonych w system rekuperacji energii.

Okres realizacji:

24.05.2018 r.- 31.12.2019 r.

Finansowanie projektu:

Wartość ogółem: 15 510 300,00 zł

Koszty kwalifikowane: 12  610 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 
5 044 000,00 zł