Dzień Wszystkich Świętych – sprawdź dojazd do cmentarzy Dzień Wszystkich Świętych – sprawdź dojazd do cmentarzy
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Ponad 38,6 milionów złotych otrzymała Gmina Miasta Gdyni z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki te przeznaczone zostały na wsparcie projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Miasto.

Barwy i godło RP


Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym w Gdyni – etap II

Głównym założeniem inicjującym powstanie Parku Centralnego było stworzenie wielofunkcyjnej i ogólnodostępnej przestrzeni do spędzania wolnego czasu. W ramach pierwszego etapu powstała strefa do wypoczynku oraz wyciszenia. Zaplanowana w ramach drugiego etapu przestrzeń przeznaczona jest do aktywnej rekreacji dla wszystkich grup wiekowych. Wprowadzono nowe miejsca aktywności i zabaw, ścianę do rysowania, dodatkowe oświetlenie, więcej ławek oraz specjalne miejsca do leżenia. Wykonano park linowy z ponad 9-metrową piramidą, siecią frisbee służącą do wspinania i balansowania oraz szlakiem linowym. Dodatkowo, istniejący już wcześniej skatepark, został rozbudowany o część przeznaczoną dla młodszych dzieci, czyli mini skate park. Głównym elementem w parku jest podświetlana fontanna z dyszami wodnymi i mgielnymi, wyrzucającymi wodę na wysokość 2 metrów. Zrealizowano także fragmenty ścieżki biegowej i wrotkarskiej, a także siłownię pod chmurką. Dodatkowo zmodernizowano sąsiadujący układ drogowy oraz zaprojektowano nowy przystanek autobusowy od strony parku. Udostępnienie mieszkańcom zrealizowanej przestrzeni do aktywnej rekreacji miało miejsce w październiku 2020 roku.
 

Przebudowa i budowa drogi pożarowej wraz z modernizacją miejsc postojowych dla potrzeb budynku użyteczności publicznej przy ul. Chylońskiej 227 w Gdyni

W ramach inwestycji przewidziano budowę i przebudowę istniejącego układu drogowego na terenie okalającym Szkołę Podstawową nr 31 w Gdyni. Istniejące drogi i dojazdy do bram wokół nieruchomości zostały oczyszczone i uzupełnione o nowe fragmenty. Wykonane zostały dwa place manewrowe, dojścia z drogi pożarowej do wejść do klatek schodowych oraz miejsca parkingowe dla karetek Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, która ma siedzibę w budynku. Wymienione zostały również bramy boczne na bramy systemowe oraz furtki w ogrodzeniu. Realizacja zadania zwiększy komfort i bezpieczeństwo przebywania na terenie obiektu.
 

Przebudowa i remont budynku dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Przystani Chylońska 237

Przebudową i remontem objęte zostało skrzydło B budynku dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych, w którym swoją siedzibę znajdzie Dom Sąsiedzki - Przystań Chylońska 237, filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 3 oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Zespół Świetlic Opiekuńczych. Ponadto przebudowany zostanie istniejący układ komunikacyjny na terenie otaczającym budynek. Powstanie siłownia pod chmurką wraz z placem zabaw dla najmłodszych, zielony taras czytelni zintegrowany z biblioteką, a także ogrody społeczne. Całości dopełnią nowe nasadzenia zieleni. Realizacja zadania zapewni mieszkańcom dzielnicy dostęp do usług opieki społecznej oraz do wzbogaconej oferty kulturalnej i rekreacyjnej. Prace zakończone zostaną w 2021 roku.
 

Budowa biblioteki wraz z siedzibą Rady Dzielnicy i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Łowickiej 51

Celem realizacji inwestycji jest utworzenie obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb społeczności lokalnej, spełniającego funkcje edukacyjne i kulturalne. Parter budynku przeznaczony zostanie na przestrzenie wielofunkcyjne, obszar aktywności dla dzieci oraz siedzibę Rady Dzielnicy. Znajdzie się tam również przestrzeń na Przystań dla seniorów. Na piętrze znajdować się będzie natomiast główna sala biblioteki oraz pomieszczenie do pracy cichej. Przed budynkiem zlokalizowane będą miejsca postojowe, w tym miejsce dla osób z niepełnosprawnością, docelowo miejsca przystosowane do ładowania samochodów elektrycznych, jak również kilkadziesiąt miejsc dla rowerów, w tym rowerów typu Cargo. Dla usprawnienia komunikacji, przed wejściem do budynku wydzielony zostanie pas „kiss & go”. Na tyłach obiektu powstanie natomiast przestrzeń przeznaczona na letnią bibliotekę. Ciekawy element stanowić będzie zadaszenie obiektu będące w znacznej części ekologicznym retencyjnym dachem zielonym. Prace zakończone zostaną w 2021 roku.
 

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem, salą dydaktyczną, biblioteką i biurem Rady Dzielnicy przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Gdyni wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i przebudową istniejącego budynku szkoły z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością

W wyniku realizacji inwestycji Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gdyni zyska salę gimnastyczną z pełnowymiarowym boiskiem do rozgrywania meczów piłki siatkowej i koszykowej oraz salę dydaktyczną do nauki z użyciem techniki gotowania połączoną z istniejącym obiektem szkoły za pomocą łącznika. Powstanie tu również filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni wraz zapleczem i biurem, biuro Rady Dzielnicy oraz sala pełniąca funkcję przestrzeni dla potrzeb mieszkańców dzielnicy. Istniejący budynek Szkoły zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wykonane zostaną odpowiednie toalety oraz zapewniony będzie dostęp do wejścia i komunikacja między kondygnacjami. Na nowo zagospodarowany zostanie również teren wokół Szkoły, w tym jej dziedziniec. Powstanie nowa zieleń, ogrody deszczowe oraz mała architektura. Prace zostaną zakończone w 2021 roku.
 

Modernizacja osłon przeciwporażeniowych na kładce dla pieszych nad torami PKP, SKM i Drogą Gdyńską

W ramach zadania wymienionych zostało 12 osłon przeciwporażeniowych na kładce dla pieszych nad torami SKM, PKP i Drogą Gdyńską pomiędzy Aleją Zwycięstwa i ulicą Łużycką w Gdyni. W przeprowadzonych pracach zastosowano bezpieczniejszy niż dotychczas sposób podpierania płyt polegający m.in. na zagęszczeniu ich podparcia i mocowania. Podjęte działania poprawią stan techniczny obiektu, zwiększając bezpieczeństwo jego użytkowników.
 

Klimatyczne Centrum. Modernizacja chodnika w ulicy 3 Maja w Gdyni

Inwestycja polegała na modernizacji chodnika w ulicy 3 Maja w Gdyni na odcinku od ulicy 10 Lutego do ulicy Batorego. W celu zapewnia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w nowo wybudowanym chodniku zastosowano płytki naprowadzające tzw. integracyjne. Dzięki wykonanym nasadzeniom, odtworzono również historyczny szpaler drzew. Przeprowadzone działania zwiększyły komfort pieszych, w tym osób niepełnosprawnych. Przy okazji poprawiona została estetyka centrum Gdyni w ramach realizacji programu KLIMATyczne Centrum.
 

Letnie i zimowe utrzymanie dróg, na potrzeby którego:

  • wykonano układ komunikacyjny z elementami bazy południowej przy ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni w celu zapewnienia miejsca do stacjonowania specjalnych pojazdów wykorzystywanych do zimowego utrzymania jezdni głównego układu komunikacyjnego Gdyni oraz niezbędnego zaplecza biurowo – socjalnego dla pracowników LiZUD;
  • zakupiono 2 sztuki kompletnych, fabrycznie nowych ładowarek teleskopowych. Ładowarki będą wykorzystywane do obsługi baz Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg m.in.: w magazynach soli drogowej, przy załadunku i obsłudze pługo-posypywarko–solarek czy w zakresie transportu i załadunku odpadów (m.in. komunalnych, zielonych, budowlanych);
  • zakupiono fabrycznie nowe pojazdy specjalistyczne do zimowego utrzymania dróg, w tym 12 sztuk pojazdów z zabudową zimową wyposażonych w pług i posypywarkę z systemem zwilżania soli oraz 4 sztuki pojazdów z zabudową wymienną zimową/letnią wyposażonych w pług i posypywarkę z systemem zwilżania soli.
Podjęte działania zapewnią wysoką jakość, niezależność, elastyczność i wydajność systemu utrzymania dróg w Gdyni.
 

Przebudowa placu zabaw przy ulicy Wieluńskiej

Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie obiektu z dostosowaniem go do obecnych standardów jakościowych i estetycznych. W ramach zadania zakupione i zamontowane zostały nowe urządzenia zabawowe: piaskownica ze stolikiem, bujak, panele edukacyjne, tuby do rozmawiania, huśtawka dwustanowiskowa, wielofunkcyjny zestaw zabawowy, zjazd linowy, drążki gimnastyczne oraz gra podwórkowa "biedronka". Plac zabaw wyposażony został dodatkowo w ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie, stojaki rowerowe oraz tablicę z regulaminem. Pod urządzeniami zabawowymi wykonano bezpieczne nawierzchnie: syntetyczną i żwirową, a w strefach wejściowych nawierzchnię z kostki betonowej. Podjęte działania zwiększyły atrakcyjność placu zabaw poprzez uzupełnienie oferty o urządzenia dla różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wpłynęły korzystnie na bezpieczeństwo użytkowników placu.
 

Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne. Modernizacja zatok autobusowych

Inwestycja polega na przebudowie 9 zatok przystankowych i budowie 9 tablic informacji pasażerskiej w Gdyni. Zaplanowano wymianę nawierzchni zatok na odpowiednio zaprojektowaną nawierzchnię betonową, modernizację peronów przystanków zgodnie ze Standardami Dostępności dla Miasta Gdyni oraz wykonanie specjalnych krawężników ułatwiających wsiadanie do pojazdów komunikacji miejskiej osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym oraz rodzicom z wózkami. Celem inwestycji jest poprawa warunków obsługi pasażerów oraz warunków ruchu pojazdów komunikacji publicznej.
 

Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej – odcinek witomiński, etap I. Rozbudowa ul. Hodowlanej

Zadanie obejmowało przebudowę układu drogowego w ulicy Hodowlanej, Stawnej, Wielkokackiej i 2 Morskiego Pułku Strzelców wraz z wykonaniem odwodnienia i budową zbiornika retencyjnego. Wykonane prace zapewnią komfortowe i bezpieczne przemieszczanie się użytkownikom dróg. Inwestycja zakończona została w czerwcu 2021r.
 

Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni – etap I

Zadanie obejmowało odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych. W ramach etapu I wykonano m.in. odtworzenie koryta Potoku Wiczlińskiego po trasie historycznego przebiegu na długości około 3 km oraz budowę dwóch suchych zbiorników przeciwpowodziowych: „Zielenisz” na Potoku Wiczlińskim o pojemności 60 300 m3 oraz „Obwodnica” na połączeniu Potoku Wiczlińskiego z rzeką Kaczą o pojemności 40 640 m3. Dzięki podjętym działaniom nastąpiło zwiększenie ilości wody retencjonowanej w gruncie w miejscu jej występowania. Tym samym zurbanizowane tereny miasta Gdyni zabezpieczone zostały przed podtopieniami, zalaniami i nagłymi powodziami. Zadanie zakończone zostało w marcu 2021r.


Dofinansowanie: 38 606 658 zł
Całkowita wartość inwestycji: 145 451 853 zł